Murupolku

Readspeaker

Vammaispalvelujen maksut - otsikko

Vammaispalvelujen maksut

Vammaispalvelujen maksut

Lyhytaikainen hoito tai asumispalvelu, tilapäishoito

Lyhytaikainen hoito tai asumispalvelu, tilapäishoito (laki kehitysvammaisten erityishuollosta)

 • Yli 16-vuotiaat 33 €/vrk
 • Alle 16-vuotiaat 18 €/vrk

Hinnat sisältävät ateriat, ylläpidon ja asumisen. Asumiseen liittyvästä palvelusta ei peritä maksua.

Osavuorokautinen hoito (alle 24 tuntia)

 • Yli 16-vuotiaiden osavuorokausihoito 11 €
 • Alle 16-vuotiaiden osavuorokausihoito (osittainen ylläpito) on maksutonta.

Lyhytaikaisen hoidon, asumispalvelun tai tilapäishoidon maksu peritään edellä olevan mukaisesti, riippumatta siitä miten palvelu järjestetään (perhehoito, ostopalvelu).
Kotiin järjestetystä lyhytaikaisesta hoidosta tai tilapäishoidosta ei peritä asiakasmaksua.
Ei kerrytä maksukattoa.

Lyhytaikainen hoito tai asumispalvelu (vammaispalvelulaki)

Ateriamaksut peritään toteutuneiden aterioiden mukaan. Ei kerrytä maksukattoa.

Asumisvalmennus asumispalveluyksikössä (1-3 kk)

Ateriamaksut peritään toteutuneiden aterioiden mukaan ja ylläpitomaksu 44 €/kk. Asukas maksaa itse vuokran. Ei kerrytä maksukattoa.

Pitkäaikainen yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Pitkäaikainen yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen (laki kehitysvammaisten erityishuollosta)

 • Ylläpitomaksu 44 €/kk

Ylläpitomaksu pitää sisällään tukitoimia (esim. yhteisten tilojen ylläpito, sauna) ja tarvikkeita (esim. hygienia- ja siivoustarvikkeet, pyykinpesuaineet, siivousvälineet, yhteisten tilojen tarvikkeet, astiat ja kodinkoneet, yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet, yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut, wc- ja käsipaperit, roskapussit). Maksun periminen ei edellytä sitä, että asukas käyttää säännöllisesti kaikkia edellä mainittuja tukitoimia, tarvikkeita tai välineitä.

Ylläpitomaksua ei peritä, jos asukas on poissa palvelun piiristä koko kuukauden.

Aterioista peritään maksut hyvinvointialueen vahvistamien ateriamaksujen ja toteutuneiden aterioiden mukaan.

Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen (vammaispalvelulaki)

 • Ylläpitomaksu 44 €/kk

Ylläpitomaksu pitää sisällään tukitoimia (esim. yhteisten tilojen ylläpito, sauna) ja tarvikkeita (esim. hygienia- ja siivoustarvikkeet, pyykinpesuaineet, siivousvälineet, yhteisten tilojen tarvikkeet, astiat ja kodinkoneet, yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet, yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut, wc- ja käsipaperit, roskapussit). Maksun periminen ei edellytä sitä, että asukas käyttää säännöllisesti kaikkia edellä mainittuja tukitoimia, tarvikkeita tai välineitä.

Ylläpitomaksua ei peritä, jos asukas on poissa palvelun piiristä koko kuukauden.

Aterioista peritään maksut hyvinvointialueen vahvistamien ateriamaksujen ja toteutuneiden aterioiden mukaan.

Päiväaikainen toiminta

Työ- ja päivätoiminnasta peritään maksut hyvinvointialueen vahvistamien ateriamaksujen ja toteutuneiden aterioiden mukaan.

Vammaisten asumisen ja päiväaikaisen toiminnan ateriamaksut

Ateriapäivä yhteensä (ateriapalvelu, ateria vrk): 15,74 €

 • Aamiainen: 1,47 €
 • Lounas: 5,72 €
 • Päiväkahvi: 1,47 €
 • Päivällinen: 5,61 €
 • Iltapala: 1,47 €

Ateriat laskutetaan toteutuneiden aterioiden mukaisesti.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Ikääntyneiden ja vammaisten kuljetuspalvelun asiakasmaksut perustuvat kilometrivyöhykkeisiin. Asiakasmaksut alkavat joukkoliikenteen kertalipun hintaa vastaavasta maksusta ja nousevat kilometrimäärän kasvaessa. Nyssen vyöhykealueella eli Tampereen seudun joukkoliikenteen alueella aikuiset maksavat kuljetuspalvelun asiakasmaksuna Nyssen kertalipun hinnan. Hinnoittelu perustuu joukkoliikenteen maksuun kertalipulla maksettaessa lähimaksuna tai Nysse-mobiililla.

Nyssen vyöhykealue (Tampereen seudun joukkoliikenne)

Vyöhyke Asiakasmaksu/suunta €
AB/BC 2,70
ABC 4,50

Nyssen vyöhykealueen ulkopuolinen alue

Vyöhyke Asiakasmaksu/suunta €
0–15 km 2,70
15–25 km 4,50
25–40 km 6,30
40–50 km 8,10
50–60 km 9,90
60–70 km 11,50
70–80 km 14,00
80–90 km 16,80
90–100 km 20,00
100–110 km 20,40
110–120 km 22
120–130 km 23,30
130–140 km 25
140–150 km 26,30
150–160 km 27,80
160–170 km 29,20
170–180 km 31,10
180–190 km 32,70
190–200 km 34,50
200–220 km 37,20
220–240 km 40,30
240–260 km 43,60
260–280 km 46,70
280–300 km 49,90
300–325 km 53,30
325–350 km 57,20
350–375 km 60
375–400 km 65,30
400–450 km 69
450–500 km 74
500–550 km 80
550–600 km 88
600–650 km 94
650–700 km 100
700-750 km 106
750–800 km 112
800–850 km 120
850–900 km 128
900–950 km 135
950–1000 km 140

Kuljetuspalvelujen omavastuiden poikkeukset

 • lapsi 7-16 vuotta: 50 % aikuisen asiakasmaksusta
 • nuori 17-24 vuotta: 75 % aikuisen asiakasmaksusta
 • työmatkojen asiakasmaksu: 50 % aikuisen asiakasmaksusta
 • opiskelumatkojen asiakasmaksu: 0 €
 • työ- ja päivätoiminnan sekä työllistymistä tukevan toiminnan asiakasmaksu: 0 €

Vaativien erityispalvelujen maksut

Erityishuoltona järjestettävä kehitysvammaisten laitoshoito ja poliklinikkatoiminta

Kehitysvammahuollon hoitopäivämaksut lyhytaikaisessa laitoshoidossa ovat:

 • Yli 16-vuotiaat 54,60 €/hoitopäivä
 • Alle 16-vuotiaat, kuntoutushoidon maksu 18,80 €/hoitopäivä

Kerryttää maksukattoa.

Omaishoitajan vapaan aikaisesta hoidosta peritään asiakasmaksua 12,80 € vuorokautta kohden.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa annetusta ylläpidosta voidaan periä asiakasmaksulain 7 c §:n mukaisesti määräytyvä maksu. Maksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on vähintään 122 euroa/kuukausi.

Kehitysvammapoliklinikan palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Hyvinvointialueen on huolehdittava erityishuollon saamiseksi välttämättömistä kuljetuksista tai niistä aiheutuvista kustannuksista. Nämä erityishuollon matkat ovat asiakkaalle maksuttomia. Niistä ei peritä omavastuuta.

Erityishuoltona järjestettävä perhehoito

Erityishuoltona järjestettävä kehitysvammaisten pitkäaikainen perhehoito

 • Ylläpitomaksu 655,72 €/kk

Ylläpitomaksu sisältää vuokran (sis. vesi ja sähkö) 139,52 € kuukaudessa, ateriat 472,20 € kuukaudessa sekä ylläpidon 44,00 € kuukaudessa.

Ylläpitomaksupäätöstä tehdessä otetaan huomioon asiakkaan yksilöllinen tilanne ateriamaksun osalta. Kokopäiväaterian hinta on 15,74 €.

Perhehoidossa asuvalta ei peritä työ- ja päivätoiminnan ateriamaksuja.

Perhehoitajan vapaan johdosta hoidettavalle ei saa tulla lisäkuluja, jos vapaa järjestetään muussa palvelussa kuin perhehoidossa. Perhehoitajan vapaan ajalta voidaan periä korkeintaan perhehoidon ylläpitomaksun suuruinen summa.