Readspeaker

Valikkonäyttö

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus

Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Kuntoutusohjauksessa sinä ja läheisesi saatte ohjausta ja neuvoa sairastumiseesi tai vammautumiseesi liittyvissä kuntoutus- ja palvelujärjestelmän asioissa. Lähtökohtana on aina toimintakykysi omassa elinympäristössäsi. Kuntoutusohjaajan asiantuntemuksesta hyödyt erityisesti silloin, kun olet vastavammautunut, -sairastunut tai vaikeavammainen henkilö sekä tilanteissa, joissa sairaus tai vamma aiheuttaa ongelmia toiminta- tai työkyvyssäsi.

Sinä tai läheisesi voitte ottaa suoraan yhteyttä erikoissairaanhoidon kuntoutusohjaajaan, jos sinulla on esimerkiksi aistivamma, kommunikaatio-ongelmia, neurologinen tai harvinainen sairaus tai tarvitset moniammatillista ja monialaista asiantuntemusta. Yhteydenottaja voi olla myös luvallasi terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä, johon sinulla on hoitokontakti. Yhteydenotto tapahtuu puhelimitse. Kuntoutusohjaukseen ei tarvita lähetettä ja se on sinulle maksutonta. Kuntoutusohjaajat järjestävät ensitietotilaisuuksia eri sairaus- ja vammaryhmille.

Kun oma tai perheesi tilanne vaatii monitahoista koordinointia ja yhteyshenkilöä, kuntoutusohjaaja voi toimia yhdyshenkilönäsi sairaalan ja kodin, työpaikan, koulun, varhaiskasvatuksen sekä muiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen ja viranomaisten välillä.

Voit hyötyä kuntoutusohjauksesta, jos sinulla on esimerkiksi:

 • tarve ammatilliselle kuntoutukselle
 • aivovamma, aivoverenkiertohäiriö, ALS, epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, selkäydinvamma
 • harvinainen neurologinen sairaus
 • allergia, hengityssairaudet, ihotaudit
 • kehitysvamma
 • kuulo-näkövamma, kuulovamma, näkövamma
 • reuma, syöpä- tai sydänsairaus
 • olet monisairas

Kuntoutusohjauksen lapsiasiakkaiden sairauksia ja tilanteita voivat olla esimerkiksi:

 • elinsiirto
 • kehitysvammat, kuulovammat, kielelliset erityisvaikeudet, neurologiset sairaudet tai vammat, näkövammat
 • pitkäaikaissairaudet, kuten astma, allergia, diabetes, reuma ja ihotauti
 • lastenpsykiatrinen hoito
 • veri- ja syöpätaudit ja sydänsairaudet.

Toimi näin

Sinä tai sinun läheisesi voi ottaa yhteyttä kuntoutusohjaajaan. Yhteydenottaja voi olla myös terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita. Yhteydenotto tapahtuu puhelimitse.

Maksaako palvelu?

Palvelu on maksuton.

Pirha 2.0 PTV Kuntavalinta Widget

Hae paikkakunnan mukaan

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Soita

Kun valitset paikkakunnan, saat esiin etsimäsi puhelinnumerot.

Kuntoutuksen ohjaaja tukee kuntoutujaa hänen kuntoutumisensa eri vaiheissa ja ohjaa terveydenhuollon, sosiaalityön sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmiin. Kuntoutuksen ohjaaja

 • arvioi kuntoutujan toimintakykyä ja kokonaistilannetta, apuväline- ja esteettömyysratkaisut huomioiden
 • tiedottaa kuntoutusjärjestelmän mahdollisuuksista ja -palveluista
 • avustaa tarvittaessa lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä
 • ohjaa kuntoutujaa kuntoutus- ja tukipalveluiden hakemiseen liittyvissä asioissa
 • toimii kuntoutujan tukena hänen kuntoutumispolullaan yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa

Kuntoutuja tai läheinen voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä kuntoutuksen ohjaajaan. Kuntoutuksen ohjauksen käynnistämisestä voi tehdä aloitteen kuntoutujan hoidosta- ja kuntoutuksesta vastaava taho ottamalla yhteyttä kuntoutuksen ohjaajaan.

Kuntoutuksen ohjaus on maksutonta.

Puhelinnumerot 050 535 5096 Kuntoutuksen ohjaaja

Kutsun saaneet tai jo hoitosuhteessa olevat voivat olla yhteydessä korva- ja suusairauksien hoidon kuntoutusohjaajiin verkko- tai puhelinasioinnin kautta.

Kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalassa kuulokeskuksessa ja foniatrian poliklinikalla. Alla näet tarkemmat sijainnit ja yhteystiedot.

Alle 18-vuotiaat kuulovammaiset lapset ja yli 18 -vuotiaat huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Toimisto:

Tays Keskussairaala, kuulokeskus

Finn-Medi 5, 3. kerros

Alle 16-vuotiaat kielihäiriöiset lapset

Toimisto:

Tays Keskussairaala, foniatrian poliklinikka

Finn-Medi 6-7, 3. kerros

Verkkoasiointi

OmaTays-palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella osoitteessa www.omatays.fi.

Kirjautumisen jälkeen päävalikosta valitaan kohta ”Hoitokeskustelut”.

Hoitokeskustelun käyttöä varten vaaditaan PIN-koodi.

Kuulokeskus, kuntoutusohjaaja: 7512

Foniatrian poliklinikka, kuntoutusohjaaja: 6564

Vastaamme viestiisi kahden arkipäivän kuluessa.

Puhelinnumerot 046 922 6242 Alle 18-vuotiaat kuulovammaiset lapset
050 576 6251 Yli 18 -vuotiaat huonokuuloiset ja kuuroutuneet
050 593 4292 Alle 16-vuotiaat kielihäiriöiset lapset

Voit olla yhteydessä lastentautien kuntoutusohjaajiin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalan alueella. Näet tarkemmat sijainnit alla.

Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastentautien vastuualue, A-rakennus, 1. kerros

Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatrian potilaat

Toimisto:

Tays Keskussairaala

Lastenpsykiatria, Q-rakennus, 1. kerros

Puhelinnumerot 050 465 3454 Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset
050 550 3660 Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset
050 550 4492 Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia
050 312 4537 Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatrian potilaat

Voit olla yhteydessä neuroalojen ja kuntoutuksen kuntoutusohjaajiin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Keskussairaalassa sekä Tays Hatanpään sairaalassa. Alla näet tarkemmat sijainnit.

Asiakkaat, joilla on aivovamma, aivovammapoliklinikan yhteyshenkilö

Toimisto:

Aivovammapoliklinikka

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 2, 3. kerros

Aikuiset, joilla on syöpä sekä fysiatrian poliklinikan asiakkaat

Toimisto:

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5, 5. kerros

Asiakkaat, joilla on selkäydinvamma, selkäydinvammapoliklinikan yhteyshenkilö

Toimisto:

Selkäydinvammapoliklinikka

Tays Hatanpään puistosairaala, K-siipi

Aikuiset, joilla on neurologinen sairaus, harvinainen neurologinen sairaus, kipupotilaat sekä työikäiset, joilla on muistisairaus

Toimisto:

Kuntoutusohjaus

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5, 5. kerros

Asiakkaat, joilla on reumatauti, allergia tai ihosairaus, epilepsiaa sairastavat aikuiset

Toimisto:

Reumakeskus ja kuntoutusohjaus

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 1, 5. kerros

Asiakkaat, joilla on aivoverenkiertohäiriö; AVH-yhdyshenkilötoiminta

Toimisto:

Kuntoutusohjaus

Tays Hatanpään puistosairaala

Neurologinen kuntoutusyksikkö HNE2

Kuntoutustutkimuspoliklinikka, kuntoutustutkimus, työkyvyn tuki, TOIKE-palvelu

Toimisto:

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5, 5. kerros

Puhelinnumerot 050 559 6439 Asiakkaat, joilla on aivovamma, aivovammapoliklinikan yhteyshenkilö
050 305 5058 Aikuiset, joilla on syöpä sekä fysiatrian poliklinikan asiakkaat
050 464 4683 Asiakkaat, joilla on selkäydinvamma, selkäydinvammapoliklinikan yhteyshenkilö
050 442 3066 Aikuiset, joilla on neurologinen sairaus, harvinainen neurologinen sairaus, kipupotilaat sekä työikäiset, joilla on muistisairaus
044 472 2897 Aikuiset asiakkaat, joilla on epilepsia, reumasairaus, allergia tai ihosairaus
044 472 9464 Aikuiset aivoverenkiertohäiriöpotilaat, AVH-yhdyshenkilötoiminta
044 472 9988 Kuntoutustutkimuspoliklinikan nivelnuoret ja väsymystyöryhmän asiakkaat
041 730 2746 TOIKE-palvelu
050 591 8581 Kuntoutustutkimuspoliklinikka ja Nopean työkyvyn tuen palvelu

Voit olla yhteydessä Tays Silmäkeskuksen kuntoutusohjaajiin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Tays Silmäkeskuksen näönkuntoutuksen kuntoutusohjaajien toimistot sijaitsevat Tays Hatanpään puistosairaalan K-siivessä.

Puhelinnumerot 050 593 6406 Aikuisten näkö- ja kuulonäkövammaisten kuntoutusohjaus ja apuvälinesovitukset, kaiken ikäisten liikkumistaidonohjaus
050 331 4878 Lasten kuntoutusohjaus, näönkäytön ja liikkumistaidon ohjaus sekä apuvälinesovitukset
050 436 9482 Aikuisten näkövammaisten kuntoutusohjaus ja apuvälinesovitukset, kaiken ikäisten liikkumistaidonohjaus
050 593 4321 Näkövammaisten koululaisten (3. luokasta alkaen) ja aikuisten kuntoutusohjaus sekä apuvälinesovitukset

Kuntoutuspalvelujen keskitetty ajanvaraus Tampereella asuville.

Puhelinnumerot 03 384 5288

Aukioloajat
Ma
klo 8–16
Ti
klo 8–16
Ke
klo 8–16
To
klo 8–16
Pe
klo 8–15

Voit olla yhteydessä Tays Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelijoihin puhelimitse. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi, terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutussuunnittelijoiden toimistot sijaitsevat Tays Sydänsairaalassa ( Elämänaukio 1, 1. krs).

Puhelinnumerot 050 346 0994 Aikuiset sydänpotilaat
050 568 9693 Aikuiset sydänpotilaat
041 731 3344 Aikuiset sydänpotilaat

Geriatrian poliklinikan kautta saatavat fysioterapeutin ja kuntohoitajan palvelut on tarkoitettu ikääntyneille kuntalaisille, joiden terveydentila, toimintakyky tai elämäntilanne vaativat laaja-alaista arviointia.

Fysioterapeutit ja kuntohoitajat toimivat geriatrian poliklinikan moniammatillisen työryhmän jäseninä, toteuttaen fyysisen toimintakyvyn arviointia ja ohjausta, kotikuntoutusta sekä ryhmämuotoista terapeuttista harjoittelua. Arviointi- ja ohjauskäynnit toteutetaan asiakkaan kotiympäristössä.

Voit olla fysioterapeutteihin ja kuntohoitajiin yhteydessä soittamalla.

Puhelinnumerot 040 133 4805 Geriatrian poliklinikan fysioterapeutti/ Ylöjärven terveyskeskus
041 731 1040 Geriatrian poliklinikan fysioterapeutti/ Ylöjärven terveyskeskus
050 437 1403 Kuntohoitaja/ Ylöjärven terveyskeskus
044 486 0732 Kuntohoitaja/ Viljakkalan terveyspiste
044 422 5942 Fysioterapeutti/ Kurun terveysasema

Katso toimipisteet

Kun valitset paikkakunnan, saat tietää palvelupaikat.

Psykososiaalinen työryhmä, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki

Käyntiosoite:

Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ

Tuloksia ei löytynyt.

Kuntoutusohjaus - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

2.0 Hiusviivaerotin


Kuntoutusohjaus - hoitopolku