Readspeaker

Valikkonäyttö

Resistenttien mikrobien ja tuberkuloosin seulonta raskauden aikana

Resistenttien mikrobien ja tuberkuloosin seulonta raskauden aikana

Resistenttien mikrobien ja tuberkuloosin seulonta raskaana olevilla ja synnyttämään tulevilla

Päivitetty 8.2.2024

MRSA-seulonta

Näytteet otetaan, jos

 • riskitiedoissa on maininta MRSA-altistuksesta
 • synnyttäjällä tai raskaana olevalla on päihdeongelma (lähinnä iv-huumeiden käyttäjä)
 • synnyttäjä tai raskaana oleva tai hänen aikuinen perheenjäsenensä työskentelee sikojen parissa.

Ohjeet MRSA-näytteiden ottamiseen:

Näytteet otetaan viimeisen raskauskolmanneksen aikana neuvolassa tai neuvolasta tehdyllä lähetteellä GBS-seulonnan yhteydessä (viikot 35–37). Seulonnan tulos merkitään neuvolakorttiin.

MRSAVi (4358) näyte otetaan nenästä, nielusta ja mahdollisista infektiokohdista, kuten ihorikot, haavat ja ihottumat.

Jos näytteet ovat ottamatta sairaalaan tullessa, ne otetaan välittömästi. Synnyttäjää tai raskaana olevaa hoidetaan tavanomaisin varotoimin.

Moniresistenttien mikrobien seulonta

Näytteet otetaan, jos kyseessä on

 • turvapaikanhakija tai pakolainen, joka on ollut Suomessa vähemmän kuin vuoden
 • ulkomailla sairaalahoidossa yli vuorokauden viimeisen vuoden aikana ollut potilas tai kyseessä on suora sairaalasiirto ulkomailta.

Ohjeet MDR-viljelyjen ottamiseen:

Näytteet otetaan viimeisen raskauskolmanneksen aikana neuvolassa. MRSA-näytteet nenästä ja nielusta sekä virtsaviljely (U-BaktVi) voidaan ottaa laboratoriossa neuvolasta tehdyllä lähetteellä GBS-seulonnan yhteydessä (viikot 35–37). Seulonnan tulos merkitään neuvolakorttiin.

 • MRSAVi (4358) näyte otetaan nenästä, nielusta ja mahdollisista infektiokohdista (ihorikot, haavat, ihottumat jne).
 • MDRsVi (9690) näyte otetaan kahdesti ulosteesta tai suolen seinämästä viiden sentin päästä peräaukosta dacron-tikulla. Näytteenottotikku laitetaan geelikuljetusputkeen ja toimitetaan laboratorioon. (Lähetteeseen tulee merkitä maa, jossa potilas on saanut sairaalahoitoa). Näytteet otetaan kahdella erillisellä neuvolakäynnillä ennen synnyttämään tuloa tai kahtena ensimmäisenä hoitopäivänä sairaalassa.
 • VREVi (1788) näyte otetaan joko ulosteesta tai suolen seinämästä viiden sentin päästä peräaukosta dacron-tikulla. Näytteenottotikku laitetaan geelikuljetusputkeen ja toimitetaan laboratorioon.
  • Huom! MDRsVi ja VREVi voidaan ottaa samalla tikulla yhteen näytteenottoputkeen, tällöin näyteputkeen tulee kaksi pyyntötarraa (VREVi ja MDRsVi).
 • U-BaktVi (1155)
 • Candida auris -näytteet otetaan vain potilaalta, joka tulee suorana sairaalasiirtona. Katso ohje Ulkomailla oleskellut tai sairaalahoitoa saanut potilas

Jos MDR-näytteet ovat ottamatta tai vastaamatta sairaalaan tullessa, hoidetaan synnyttäjä tai raskaana oleva kosketusvarotoimin yhden hengen huoneessa ja otetaan edellä mainitut näytteet. Kosketusvarotoimia noudatetaan näytteiden valmistumiseen asti ja sen jälkeen toimitaan tulosten mukaisesti. Poliklinikkakäynneillä noudatetaan tavanomaisia varotoimia.

Jos synnyttäjä tai raskaana oleva on jo kertaalleen seulottu ulkomaisen sairaalahoidon tai turvapaikanhakijuuden takia, ei näytteitä tarvitse ottaa uudelleen.

Tuberkuloositutkimukset

Katso toimintaohje keuhkokuvaseulonnasta ja synnytyksen hoidosta koskien tuberkuloosiseulonnan kohderyhmään kuuluvaa synnyttäjää.

Tarkista, onko keuhkokuva otettu. Riskiryhmään kuuluva ohjataan vapaaehtoiseen keuhkokuvaan jokaisen raskauden viimeisen raskauskolmanneksen aikana. Tämän ohjelmoi ensisijaisesti neuvola/perusterveydenhuolto. Jos kuvausta ei ole toteutettu, kehotus keuhkokuvan ottamiseen liitetään lääkärin saneluun äitiyspoliklinikalla ja synnytyspäivystyksessä käyneiden potilaiden kohdalla. Jos on tuberkuloosiin viittaavia oireita (yli kolme viikkoa kestävä yskä, veriyskä, kuumeilu, laihtuminen, yöhikoilu, yleiskunnon lasku, rintakipu, hengenahdistus), otetaan keuhkokuva raskauden kestosta riippumatta.

Lisätietoa: Tuberkuloosiohjeet

Moniresistenttien mikrobien kantajuuden seuranta raskaana olevilla

Raskaana oleva, jonka moniresistentin mikrobin kantajuus on todettu yli vuosi ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä, tulee tarkastaa spontaanin puhdistumisen varalta. Seuranta aloitetaan ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Puhdistuneen riskitiedot pyritään purkamaan ennen synnytystä. MRSA-kantajuuden seuranta tehdään nopeutetulla aikataululla, esimerkiksi puolessa vuodessa. Ohjeita ja seulonta-aikatauluja voi kysyä Tays hygieniahoitajilta puhelimitse 044 4729 385 tai 044 4729 416.

Riskitietojen poistamisesta päättää Infektioyksikkö ja hygieniahoitaja tekee poistomerkinnät. Kosketusvarotoimet lopetetaan, kun riskitieto on poistettu. Jos seurantanäytteistä löytyy edelleen moniresistentti mikrobi, tämän jälkeen seurannan voi aloittaa uudelleen vuoden kuluttua.

MRSA:n kantajuuden seuranta:  MRSA - pirha.fi

ESBL-Klebsiella kantajuuden seuranta:  Ammattilaisten ESBL-ohjeet - pirha.fi