Readspeaker

Valikkonäyttö

Infektioiden torjunta avovastaanotoilla

Infektioiden torjunta avovastaanotoilla

Infektioiden torjunta avovastaanotoilla

Päivitetty 13.3.2024

Sisällys:

1. Asiakkaan ohjaaminen

2. Työntekijöiden käsihygienia

2.1. Käsien desinfektio

2.2. Käsien pesu

3. Työasu

4. Suojaimet

4.1. Tehdaspuhtaat suojakäsineet

4.2. Kirurginen suu-nenäsuojus

4.3. Tehdaspuhdas suojatakki tai -esiliina

4.4. Steriilit suojakäsineet ja steriili suojatakki

5. Toimenpiteet

6. Välineet ja tarvikkeet

7. Siivous

8. Varotoimet

8.1. Tavanomaiset varotoimet

8.2. Pisaravarotoimet

8.3. Kosketusvarotoimet

8.4. Ilmavarotoimet

9. Pyykki

10. Jätteet

11. Vastaanottotilojen sisustus

1. Asiakkaan ohjaaminen

Ohjaa kutsukirjeessä asiakasta ottamaan yhteyttä ennen kiireettömälle vastaanottoajalle tuloa, mikäli hän sairastuu tarttuvaan tautiin. Siirrä tarvittaessa vastaanottoaikaa. Ohjaa lävistävään toimenpiteeseen tulevaa asiakasta peseytymään ja pukeutumaan puhtaaseen asuun. Ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään sekä käsihygienian että yskimishygienian toteuttamisesta viimeistään vastaanottokäynnin aikana. Laita julkisiin tiloihin asiakkaita varten käsihuuhdetta ja ohje käsien desinfiointiin. Asiakkaiden käyttöön voi tarvittaessa valita alkoholittoman käsihuuhteen tai käyttää lukittavia annostelijoita.

2. Työntekijöiden käsihygienia

Noudattamalla huolellista käsihygieniaa estät asiakkaan mikrobien tarttumisen vastaanoton pinnoille, sinuun ja seuraavaan asiakkaaseen.

 • Pidä kädet paljaina ja koruttomina kyynärpäihin saakka
 • Huolehdi käsien ihon kunnosta
 • Älä käytä kynsilakkaa, rakenne- tai geelikynsiä
 • Pidä kynnet lyhyinä.

2.1. Käsien desinfektio

Käytä käsien desinfektioon alkoholipohjaista käsihuuhdetta. Ota käsihuuhdetta kerralla kaksi annosta ja hiero sitä käsiin vähintään 15 sekuntia.

Desinfioi kädet:

 • Vastaanottohuoneeseen tullessa ja sieltä poistuessa
 • Ennen ja jälkeen asiakkaaseen koskemisen
 • Likaisemmasta puhtaampaan työvaiheeseen siirtyessäsi
 • Ennen käsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen
 • Ennen muiden suojaimien pukemista ja niiden riisumisen jälkeen
 • Käsien pesun jälkeen.

Kiinnitä huomiota käsihuuhteen sijoitteluun, sen tulee olla helposti saatavilla. Käsihuuhdetta tulee olla vastaanotto-, toimenpide- ja hoitohuoneissa, kuntoutustiloissa, näytteenottohuoneissa, välineiden huoltotilassa, siivous- ja jätehuoneessa, henkilökunnan WC:ssä ja pukuhuoneissa.

2.2. Käsien pesu

Pese kädet vedellä ja saippualla:

 • töihin tullessa ja pois lähtiessä
 • käsien ollessa näkyvästi likaantuneet
 • jos epäilet käsiin tulleen eritteitä.

Desinfioi kädet pesun ja kuivaamisen jälkeen.

3. Työasu

Käytä lyhythihaista työasua ja huolehdi työasun puhtaudesta. Lue lisää työasu ohjeesta.

4. Suojaimet

Säilytä suojaimet niin, että ne pysyvät puhtaina. Avatut suojainpakkaukset on hyvä säilyttää kyljellään, jotta pöly ei laskeudu niihin. Pidä suojainpakkaukset paikassa, jossa niihin ei tule roiskeita eivätkä asiakkaat pääse koskemaan niihin. Käsinepakkaukset tulisi säilyttää seinätelineissä, jotta käsineet pysyvät puhtaina. Myös kirurgisille suu-nenäsuojuksille on saatavilla seinätelineitä.

Tarkemmat ohjeet ja videot sekä kuvasarjat suojainten käytöstä löydät Suojaimet ohjeesta.

4.1. Tehdaspuhtaat suojakäsineet

Käytä suojakäsineitä oikein:

 • Pue suojakäsineet juuri ennen kuin niitä tarvitaan, jotta ne pysyvät puhtaina käyttöhetkeen saakka.
 • Tee käsineet kädessä vain se työtehtävä, jota varten olet käsineet pukenut.
 • Älä koske käsineillä muuta ympäristöä tai välineitä.
 • Riisu käsineet heti käyttötarpeen loputtua, jotta et levitä kontaminoituneilla käsineillä mikrobeja ympäristöön.
 • Vaihda käsineet, kun siirryt saman asiakkaan hoidossa puhtaampaan työvaiheeseen.
 • Jos työ keskeytyy esimerkiksi puhelimen soidessa, riisu käsineet, desinfioi kädet ja vastaa sen jälkeen. Desinfioi kädet ja pue puhtaat suojakäsineet ennen työtehtävään palaamista.

Älä käytä suojakäsineitä, kun teet työtä, jossa suojakäsineitä ei tarvita. Desinfioi kädet ennen ja jälkeen työtehtävän. Tällaisia työtehtäviä ovat esimerkiksi:

 • Tietokoneen tai puhelimen käyttö
 • Puhtaiden välineiden hakeminen kaapista
 • Asiakkaan kuljettaminen pyörätuolilla tai sängyllä
 • Asiakkaan puhtaan ehjän ihon tai vaatteiden koskeminen, ellei varotoimiluokka edellytä käsineiden käyttöä.

Käytä suojakäsineitä harkiten, useimpiin tilanteisiin riittää käsien desinfiointi ennen ja jälkeen työtehtävän.

Käytä käsineitä koskiessasi:

 • Eritteitä tai niillä kontaminoituneita pintoja ja välineitä
 • Likaisia välineitä ja pintoja
 • Rikkinäistä ihoa tai limakalvoja
 • Kanyyleja, katetreja, dreenejä ym.
 • Desinfektioaineita tai mikrokuitupyyhkeitä
 • Pakkaamattomia elintarvikkeita.

4.2. Kirurginen suu-nenäsuojus

Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta ja tarvittaessa lisäksi silmäsuojainta, kun:

 • On vaara saada eriteroiskeita kasvoille
 • Asiakas yskii tai aivastelee
 • Teet aseptiikkaa vaativaa toimenpidettä, kuten haavanhoitoa
 • Asiakkaan hoidossa noudatetaan varotoimia, joiden vuoksi tarvitset kirurgista suu-nenäsuojusta tai silmasuojainta.

4.3. Tehdaspuhdas suojatakki tai -esiliina

Käytä suojatakkia tai -esiliinaa:

 • Kun työasu tai käsivarret ovat vaarassa likaantua, kastua tai kontaminoitua eritteillä
 • Tilanteissa, joissa on roiskevaara
 • Haavan hoidossa
 • Kun asiakkaan hoidossa noudatetaan varotoimia, joiden vuoksi tarvitset suojatakkia tai –esiliinaa lähikontaktissa.

4.4. Steriilit suojakäsineet ja steriili suojatakki

Käytä steriilejä käsineitä toimenpiteissä, joissa rikotaan ihoa tai limakalvoja, asetetaan vierasesineitä elimistöön tai kajotaan steriiliin ruumiinosaan. Korkeata aseptiikkaa vaativissa toimenpiteissä käytetään myös steriiliä takkia. Suojainsuositukset toimenpiteisiin voit tarkistaa Pientoimenpiteiden aseptiikka -ohjeesta. Steriilisti tehtäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • Virtsarakon katetrointi
 • Haavan hoito, kun leikkauksesta on alle 24 tuntia
 • Pientoimenpiteet, kuten luomen poisto tai haavan ompelu.

5. Toimenpiteet

Avovastaanotolla tehtävien toimenpiteiden aseptiikasta voit lukea Infektioiden torjunta hoitotoimenpiteissä sivulta.

6. Välineet ja tarvikkeet

Säilytä vastaanottohuoneen hoitotarvikkeet ja välineet suljetuissa kaapeissa ja laatikoissa. Ota esille kerralla vain ne tarvikkeet ja välineet, joita tarvitset vastaanotolla olevan asiakkaan hoidossa. Kerää tarvitsemasi välineet desinfioiduin käsin puhtaalle tasolle. Mikäli joudut hakemaan välineitä kaapista kesken asiakkaan hoidon, desinfioi kädet, jotta et kontaminoi kaapissa olevia puhtaita välineitä asiakkaan mikrobeilla.

Säilytä ruiskut, neulat, haavanhoitotuotteet, sidokset jne. pakkauksissaan, jotta ne eivät likaannu. Puhdista ja tarvittaessa desinfioi sakset käytön jälkeen. Haavoja ja haavasidoksia ja -teippejä käsitellessä käytetään steriilejä saksia. Merkitse lääkepakkauksiin ja nestepulloihin avaamispäivämäärä ja aika. Käytä monikäyttöisinä vain niitä lääke- ja nestepulloja, jotka on tarkoitettu monikäyttöisiksi. Hävitä avatut ampullit heti käytön jälkeen.

Laita asiakkaan mikrobeilla kontaminoituneet kertakäyttöiset välineet jätteisiin, mikäli ne jäävät käyttämättä. Älä käytä kertakäyttöiseksi tarkoitettuja tarvikkeita ja välineitä uudestaan myöhemmin, vaikka hoitaisit samaa asiakasta.

Puhdista, desinfioi tai steriloi monikäyttöiset välineet jokaisen asiakaskontaktin jälkeen. Selvitä jokaisen vastaanotolla käytettävän laitteen ja välineen huoltotapa hankinnan yhteydessä. Stetoskoopit, verenpainemittarit, ultraäänilaitteet ja muut pienvälineet voi tavallisesti desinfioida pyyhkimällä ne pesevällä desinfektioaineella. Imulaitteen keräyspullo desinfioidaan päivittäin huuhteludesinfektiolaitteessa, ellei käytetä kertakäyttöisiä imupusseja. Jos laitetta ei ole saatavilla, tee upotusdesinfektio.

Vie huuhteludesinfektiolaitteessa desinfioitavat välineet käytön jälkeen suoraan laitteeseen, jotta lika ei kuivu niiden pinnalle. Jos huuhteludesinfektiolaitetta ei ole saatavilla ja välineet joutuvat odottamaan kuljetusta, käytä tarvittaessa instrumenttigeeliä, jotta lika ei kuivu. Säilytä likaiset välineet kannellisessa laatikossa.

Lue lisää Välineiden huolto osastolla ohjeesta.

Pirhassa käytettävistä desinfektioaineista voit lukea käytössä olevat desinfektioaineet -ohjeesta.

7. Siivous

Poista eritetahrat välittömästi niiden synnyttyä. Katso Kaksivaiheinen eritetahradesinfektio ohje.

Asiakkaan lähdettyä vastaanotolta:

 • Poista roskat, myös tutkimuspöydän paperit ja desinfioi kädet
 • Poista tarvittaessa eritetahrat
 • Desinfioi kädet ja pue suojakäsineet. Pyyhi asiakkaaseen kosketuksissa olleet pinnat yleispuhdistusaineella tai pesevällä desinfektioaineella. Pesevää desinfektioainetta käytetään, jos asiakas on hoidettu pisara- tai kosketusvarotoimin. Pyyhi tarvittaessa myös roiske-etäisyydellä olevat pinnat, esimerkiksi voimakkaasti yskineen asiakkaan jälkeen. Pintojen pyyhintään soveltuvat esimerkiksi pesevät desinfektiopyyhkeet.

Sairaala- tai laitoshuoltajan tekemän välisiivouksen tarve arvioidaan toimintakohtaisesti. Välisiivous tarvitaan, jos huoneessa on runsaasti eriteroiskeita. Myös hyvää hygieniatasoa vaativien toimenpiteiden yhteydessä välisiivousten tekeminen voi olla tarpeen. Tiedota sairaala- tai laitoshuoltoa käytetyistä varotoimista. Kosketus- ja pisaravarotoimin hoidettavien asiakkaiden jälkeen välisiivous tehdään useimmiten desinfektioaineella ja käytetään suojatakkia. Katso varotoimissa käytettävät siivousaineet täältä.

Sairaala- tai laitoshuoltaja siivoaa asiakastilat ja vastaanottohuoneet päivittäin yleispuhdistusaineella. Pidä pinnat mahdollisimman tyhjinä, jotta siivous voidaan suorittaa asianmukaisesti.

8. Varotoimet

8.1. Tavanomaiset varotoimet

Tavanomaiset varotoimet ovat infektioiden torjunnan perusta asiakkaiden hoidossa. Voit estää suurimman osan mikrobitartunnoista noudattamalla huolellisesti tavanomaisia varotoimia. Noudata tavanomaisia varotoimia kaikkien asiakkaiden hoidossa.

Tavanomaisiin varotoimiin kuuluvat:

 • Hyvä käsihygienia
 • Suojainten oikea käyttö
 • Aseptiset työtavat
 • Veritartunnan ehkäisy
 • Yskimishygienia.

Lisävarotoimien tarpeen voit tarkistaa varotoimet ja huonesijoitus infektiosairauksissa ohjeesta.

8.2. Pisaravarotoimet

Jos vastaanotolle tulevalla asiakkaalla on hengitystieinfektion oireita, ohjaa häntä pitämään mahdollisuuksien mukaan väliä muihin asiakkaisiin odotustilassa. Asiakas voi myös käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta. Opeta asiakkaalle yskimishygienia.

Tutki ja hoida hengitystieinfektio-oireinen asiakas pisaravarotoimia noudattaen. Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta, kun olet alle kahden metrin päässä asiakkaasta. Hoitaessasi COVID-19-infektiota sairastavaa käytä kirurgisen suu-nenäsuojuksen sijaan FFP2-hengityksensuojainta. Jos asiakas yskii, aivastelee tai on limainen, käytä visiiriä tai silmäsuojainta, pitkähihaista suojatakkia- tai esiliinaa sekä suojakäsineitä ollessasi alle kahden metrin etäisyydellä.

Pyyhi asiakkaaseen kosketuksissa olleet vastaanottohuoneen pinnat pesevällä desinfektioaineella asiakkaan lähdettyä. Jos asiakas on aivastellut tai yskinyt, pyyhi myös roiske-etäisyydellä olevat pinnat. Pyydä tarvittaessa välisiivous ja kerro sairaala- tai laitoshuoltajalle varotoimista.

Merkitse varotoimet ja asiakkaalla oleva mikrobi lähetteisiin ja näytepyyntöihin, mikäli varotoimia on tarpeen jatkaa näytteenotossa tai jatkohoitopaikassa.

8.3. Kosketusvarotoimet

Voit kutsua moniresistentin mikrobin kantajan vastaanotolle, kuten muutkin asiakkaat. Hänen vastaanottoaikaansa ei tarvitse sijoittaa päivän loppuun. Asiakas voi saapua odotustiloihin, kuten muutkin asiakkaat. Ohjaa asiakasta desinfioimaan kädet vastaanottohuoneeseen saapuessa. Kaikkia moniresistentin mikrobin kantajia ei hoideta avovastaanotolla kosketusvarotoimin, katso varotoimien tarve Varotoimet ja huonesijoitus infektiosairauksissa ohjeesta.

Siirrä äkilliseen ripuli-oksennustautiin sairastuneen kiireetön vastaanottoaika, kunnes hän on ollut oireeton kaksi vuorokautta. Syyhyä sairastavan hoidosta voit lukea syyhyohjeesta.

Käytä suojakäsineitä koskiessasi asiakkaaseen ja hänen lähiympäristöönsä. Desinfioi kädet ennen ja jälkeen suojakäsineiden pukemisen. Pue käsineet juuri ennen käyttöhetkeä ja riisu ne heti käyttötarpeen loputtua. Älä koske likaisilla käsineillä ympäristöön tai puhtaisiin välineisiin.

Käytä pitkähihaista suojatakkia tai -esiliinaa tilanteissa, joissa käsivarret tai työasu koskevat asiakkaaseen. Käytä suojaimia ainoastaan asiakkaan tutkimuksen tai toimenpiteen ajan. Riisu suojaimet välittömästi tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen, jotta et kontaminoi ympäristöä käytetyillä suojaimilla.

Jos asiakkaalla on oksennus-ripulitaudin oireita, pese kädet vedellä ja saippualla sekä desinfioi ne ennen kuin siirryt puhtaampaan työvaiheeseen, kosket vastaanoton pintoja tai puhtaita välineitä. Pese ja desinfioi kädet myös asiakkaan poistuttua.

Pyyhi asiakkaaseen kosketuksissa olleet vastaanottohuoneen pinnat pesevällä desinfektioaineella käynnin jälkeen. Pyydä sairaala- tai laitoshuoltajaa tekemään välisiivous, jos huoneessa on runsaasti eriteroiskeita. Tiedota sairaala- tai laitoshuoltajaa varotoimista. Merkitse varotoimet ja asiakkaalla oleva mikrobi lähetteisiin ja näytepyyntöihin, mikäli varotoimia on tarpeen jatkaa näytteenotossa tai jatkohoitopaikassa.

8.4. Ilmavarotoimet

Avovastaanotoilla ei tavallisesti hoideta ilmavarotoimia vaativia asiakkaita. Jos vastaanotolla herää epäily ilmavarotoimien tarpeesta, pue tarvittavat suojaimet ja pidä asiakas erillään muista asiakkaista työntekijöistä, kunnes hänelle järjestyy kuljetus sairaalaan, jossa on ilmavarotoimihuone. Lue lisää ilmavarotoimiohjeesta.

9. Pyykki

Pakkaa likapyykki vastaanottohuoneessa suoraan pyykkipussiin.

Lue lisää Sairaalatekstiilien huolto ohjeesta.

10. Jätteet

Käsittele jätteet yksikkösi ohjeiden mukaan. Pirhan intrassa olevat ohjeet: Pirhan jäteohjeet

 • Pakkaa ja sulje jätepussi vastaanottohuoneessa
 • Vie eritteitä, kuten likaisia vaippoja, sisältävät jätepussit heti pois vastaanottohuoneesta
 • Laita kertakäyttöiset viiltävät ja pistävät tarvikkeet käytön jälkeen suoraan särmäisjäteastiaan
 • Silmin nähden puhtaat metalliset kertakäyttöinstrumentit, jotka eivät aiheuta viiltovaaraa, voit laittaa metallinkeräykseen
 • Kaada eritteet huuhteludesinfektiokoneeseen
  • jos konetta ei ole käytössä, kaada eritteet wc-istuimeen ja huuhtele kansi suljettuna
  • vältä roiskeita eritteitä kaadettaessa. Käytä tarvittaessa suojaimia
 • Pakkaa eritteitä sisältävät suljetut systeemit, joiden tyhjennys edellyttäisi pakkauksen rikkomista, pussiin. Lisää pussiin tarvittaessa imeytysainetta. Hävitä pussit yksikkösi jäteohjeiden mukaisesti.

11. Vastaanottotilojen sisustus

Tiloissa, joissa hoidetaan asiakkaita, pinnat pidetään mahdollisimman tyhjinä, jotta siivous onnistuu. Huonekalujen valinnassa huomioidaan puhdistettavuus, pintojen tulisi olla pyyhittävät. Poista käytöstä huonekalut, joiden pinta on rikki tai niitä ei pysty puhdistamaan. Vastaanottotiloissa ei saa olla ruukkukukkia tai muita kasveja. Laita lehdet ja esitteet asianmukaisiin telineisiin ja pidä niitä esillä vain tarvittava määrä. Lelujen huollosta voit lukea lelujen puhdistus ohjeesta.