Readspeaker

Valikkonäyttö

Välineiden huolto yksikössä

Välineiden huolto yksikössä

Välineiden huolto yksikössä

Ohje päivitetty 28.9.2023

Sisällys

Välineiden huollon tarkoitus on estää välineiden kautta tapahtuva tartunta potilaasta toiseen potilaaseen tai työntekijään. Selvitä jokaisen osastolle hankittavan laitteen ja välineen huolto-ohjeet toimittajalta ja noudata niitä. Käytä kertakäyttöiset välineet kertakäyttöisinä, älä desinfioi tai steriloi niitä uusiokäyttöä varten.

Puhdista, desinfioi tai lähetä steriloitavaksi käyttämäsi välineet välittömästi jokaisen potilaskontaktin jälkeen. Valitse käytettävä menetelmä välineen käyttötavan mukaan.

Puhdistaminen

Puhdistamisen tarkoitus on poistaa lika. Lian mukana välineen pinnalta poistuu suurin osa mikrobeista. Mikrobien on vaikea lisääntyä puhtaalla pinnalla.

Käyttötilanne: Väline ei ole välittömässä kosketuksessa potilaaseen tai infektion riski on vähäinen.

Menetelmä: Yleispuhdistusaineella pyyhintä

Esimerkit välineistä, joihin riittää puhdistaminen:

 • liikkumisessa käytettävät apuvälineet
 • puhelimet, kaukosäätimet
 • näppäimistöt
 • odotustilojen lelut

Desinfektio

Desinfektion tarkoitus on tuhota taudinaiheuttajat tai vähentää niiden määrä tasolle, jolla ne eivät aiheuta tartuntaa. Desinfektion onnistuminen edellyttää, että väline puhdistetaan desinfektion yhteydessä.

Käyttötilanne: Välineellä kosketaan tervettä ihoa tai limakalvoa läpäisemättä sitä.

Menetelmä: Välineet desinfioidaan koneellisesti, mikäli se on mahdollista. Ellei väline kestä koneellista desinfektiota, se voidaan pyyhkiä desinfektioaineella tai upottaa desinfektioaineeseen.

Esimerkit välineistä, jotka tulee desinfioida:

 • lääkinnälliset laitteet (esim. saturaatiomittari, verenpainemittari)
 • alusastiat, virtsapullot, portatiivit, mittakannut, pesuvadit
 • hoidolliset välineet ja lelut
 • terapiavälineet

Sterilointi

Steriloinnin tarkoitus on tuhota mikrobit, niin että steriloitu tuote ei sisällä elinkykyisiä mikrobeja, jotka voisivat lisääntyä ja aiheuttaa tauteja.

Käyttötilanne: Välineellä läpäistään iho tai limakalvo, väline on kosketuksissa vahingoittuneen ihon tai limakalvon kanssa tai on riski limakalvon rikkoutumisesta.

Menetelmä: Sterilointi välinehuollossa 

Esimerkit välineistä, jotka tulee steriloida:

 • steriileissä toimenpiteissä käytettävät instrumentit
 • instrumentit, joilla kosketaan rikkinäistä ihoa tai limakalvoa (esim. haavanhoito)

Huomioi välineiden säilytyksen ja käytön aikana, että välineen on pysyttävä käyttöhetkeen saakka toimenpiteen vaatimalla puhtaustasolla. Desinfioidun välineen on pysyttävä desinfioituna ja steriloidun steriilinä.

Välineiden huolto

Välineiden huolto yksiköissä tapahtuu pääasiassa tätä tarkoitusta varten varatussa huoltohuoneessa. Huoltohuoneessa on oltava selvästi merkittyinä puhdas ja likainen puoli erikseen. Pidä työskennellessäsi puhtaat ja likaiset välineet erillään toisistaan. Koske puhtaisiin välineisiin, ovenkahvoihin ja muihin puhtaisiin pintoihin vain desinfioiduin käsin.

Desinfektiomenetelmiä ovat:

 • Lämpödesinfektio
 • Kemiallinen desinfektio

Ensisijainen vaihtoehto on koneellinen lämpödesinfektio huuhteludesinfektiokoneella tai instrumenttipesukoneella. Mikäli väline ei kestä kuumaa vettä, se voidaan desinfioida kemiallisesti liottamalla desinfektioaineessa (viisi prosenttinen Erisan Oxy+ 15 minuuttia) tai pyyhkimällä välineen pinta huolellisesti desinfektioaineella. Tutustu käytössä oleviin desinfektioaineisiin.

Pidä huoltohuoneen ovi kiinni, älä tuuleta huonetta osaston käytävälle. Pyyhi eritetahrat ja -roiskeet välittömästi eritetahradesinfektioaineella. Huoltohuone tulee siivota päivittäin, tarvittaessa useamminkin. Desinfioi kädet poistuessasi huoneesta. 

Esikäsittely

Voit esikäsitellä välinehuoltoon lähetettävät välineet desinfioimalla ne huuhteludesinfektiokoneessa, instrumenttipesukoneessa tai laittamalla niihin lian kuivumisen estävää instrumenttigeeliä. Mikäli välineet kuljetetaan osastolta välinehuoltoon pian käytön jälkeen, ei esikäsittelyä aina tarvita. Sovi käytännöistä välinehuollon kanssa.

Huuhteludesinfektiokoneen käyttö

On tärkeää, että tunnet yksikkösi huuhteludesinfektiokoneen toimintaperiaatteet ja ohjelmat, jotta osaat asetella välineet oikein ja valita välineelle sopivan ohjelman.

Vie käyttämäsi välineet huuhteludesinfektiokoneeseen välittömästi käytön jälkeen. Kaada eritteet ja likavedet huuhteludesinfektiokoneeseen. Nykyaikaiset huuhteludesinfektiokoneet on suunniteltu toimimaan likavesien ja eritteiden kaatoaltaina, joten erillistä kaatoallasta ei tarvita.

Mikäli et saa välineitä suoraan koneeseen, voit laittaa ne tiiviiseen kannelliseen astiaan odottamaan koneen vapautumista. Lika ei saa kuivua välineiden pinnalle, jotta pesu ja desinfektio onnistuvat asianmukaisesti. Huolehdi siis välineet koneeseen heti sen vapauduttua.

Aseta välineet koneeseen niin, että vesi ja pesuaine pääsevät niiden sisään ja kaikille ulkopinnoille. Välineiden tulee olla tukevasti telineissä, jotta ne eivät pääse liikkumaan ja kaatumaan. Mikäli astia on kaatunut ja siinä on vettä ohjelman loppuessa, pese kaikki koneessa olleet välineet uudestaan. Pese pienet irralliset välineet ja instrumentit kannellisessa pesukorissa, jotta ne eivät putoa koneen viemäriin.

Kuivata huuhteludesinfektiokoneessa pestyt välineet mieluiten ritilähyllyillä huoltohuoneen puhtaalla puolella. Jos ritilähyllyjä ei ole, asettele välineet puhtaalle tasolle tai avohyllylle ilmavasti kuivumaan. Pyyhkeiden tai muiden imevien alustojen käyttö kuivatusalustoina ei ole sallittua, sillä niiden keräämä kosteus edistää mikrobikasvua. Nosta kuivat välineet kaappeihin säilytykseen.

Pidä huuhteludesinfektiokoneen päällystä tyhjänä. Välineiden säilytys laitteiden päällä ei ole sallittua. Lisäksi välineet kostuvat joka kerta, kun kone avataan pesun jälkeen.

Tutustu myös seuraaviin ohjeisiin

Esimerkkejä eri välineiden huollosta

Imut

Vaihda osastolla jatkuvassa käytössä oleva imu puhtaaseen tarvittaessa ja vähintään kerran päivässä. Tyhjennä imupussien sisältö korkin kautta huuhteludesinfektiokoneeseen tai käytä imupussien tyhjennyslaitetta. Mikäli tyhjentäminen ei ole mahdollista, hävitä pussit ei-tunnistettavana biologisena jätteenä.

Verenpainemittari

Pyyhi verenpainemittari jokaisen potilaskontaktin jälkeen desinfektioaineella. Varmista verenpainemittareita hankittaessa, että valmistaja on antanut ohjeet, kuinka mittari, letkut ja mansetti puhdistetaan ja desinfioidaan. Jos mittari on ollut potilaskohtaisessa käytössä, desinfioi se potilasvaihdon yhteydessä.

Stetoskoopit, kumivasarat, taskulamput ym.

Pyyhi stetoskoopit, kumivasarat, mittanauhat, taskulamput ym. kauttaaltaan välittömästi käytön jälkeen niille sopivalla desinfektioaineella.

Kuumemittarit

Kuumemittarin kertakäyttöinen suojus on aina potilaskohtainen. Pyyhi mittari käytön jälkeen desinfektioaineella.

Lääkekaapit, jääkaapit

Puhdista lääke- ja jääkaapit säännöllisin väliajoin yleispuhdistusaineella.

Hoito- ja tarvikekärryt

Desinfioi kosketus- ja tasopinnat jokaisen käytön jälkeen desinfektioaineella. Pidä täyttömäärät vähäisinä, jotta tuotekierto on nopeaa ja pintatasot pysyvät tyhjinä. Puhdista kuukausittain pohjia myöden yleispuhdistusaineella.

Tabletit ja älypuhelimet

Huomioi näiden laitteiden hankinnassa laitteen kesto kosteapyyhinnälle sekä käytössä oleville desinfektioaineille. Valmistajan tulee ohjeistaa nämä asiat sairaalakäyttöön toimitettavissa laitteissa.

Voit välttää laitteen kontaminoitumista hyvällä käsihygienialla. Ennen laitteen käyttöä desinfioi kädet. Vältä laitteen laskemista potilasvyöhykkeen pinnoille. Ohjaa myös potilasta käsien desinfektiossa, mikäli hän käyttää laitetta.

Pyyhi laite päivän päätteeksi tai tarvittaessa useammin. Puhdistamiseen riittää useimmiten yleispuhdistusainepyyhintä. Mikäli olet käyttänyt laitetta varotoimihuoneessa, pyyhi laite desinfektiopyyhkeellä huoneesta poistuessa. Voit desinfioida tabletit ja älypuhelimet UV-C-valolaitteessa, mikäli niiden valmistaja sen sallii. Poista lika yleispuhdistusaineella ennen UC-C-valon käyttöä.