Readspeaker

Valikkonäyttö

Suojavarotoimet

Suojavarotoimet

Päivitetty 30.10.2023

Suojavarotoimia noudatetaan niiden potilaiden hoidossa, joiden infektion vastustuskyky on heikentynyt vaikean perustaudin tai siihen annetun hoidon takia. Suojavarotoimin hoidettavia potilaita ovat esimerkiksi:

  • elinsiirron saanut potilas, pääsääntöisesti 1 vuoden ajan elinsiirrosta
  • rituksimabi-hoitoa vuoden sisään saanut potilas
  • potilas, jonka neutrofiilit ovat alle 0,5

Suojavarotoimien tarpeesta ja kestosta päättää hoitava lääkäri.

Sijoita potilas yhden hengen huoneeseen, jossa on WC- ja pesutilat.  Jos osastolla on ilmastoinniltaan paineistettavia huoneita, sijoita potilas ylipaineistettuun huoneeseen.

  • Pidä potilashuoneen ikkunat suljettuina varotoimien ajan.
  • Potilaan huoneeseen ei saa tuoda leikkokukkia tai ruukkukasveja.

Henkilökunnan rokotussuojan tulee olla tartuntatautilain mukainen.

Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta potilaan lähihoidossa (etäisyys potilaaseen alle kaksi metriä).

Muiden suojaimien osalta noudata tavanomaisten varotoimien ohjeita.

Säilytä suojaimet potilashuoneen puolella, ellei potilaalla ole muiden varotoimien tarvetta. Suojaimet riisutaan huoneessa.

Noudata suojavarotoimipotilaan hoidossa käsihygieniaohjeita erityisen huolellisesti.

Toimi samoin kuten tavanomaisissa varotoimissa.

Noudata huolellisuutta potilaan kanyylien ja katetrien seurannassa ja hoidossa. Poista tarpeettomat kanyylit ja katetrit mahdollisimman pian.

Katso ohje Yskimishygienia

Kerro potilaalle suojavarotoimista ja niiden tarkoituksesta:

  • ohjaa potilaalle käsihuuhteen käyttö sekä käsienpesu
  • ohjaa potilasta välttämään liikkumista yleisissä tiloissa suojavarotoimien aikana
  • ohjaa potilasta huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta tai avusta häntä siinä päivittäin
  • laita huoneen oveen suojavarotoimista kertova tarra.

Tiedota suojavarotoimista muita hoitoon osallistuvia ja tarvittaessa jatkohoitopaikkaa.

Varaa huoneeseen näytteenottovälineet. Ohjaa laboratorion työntekijää ottamaan potilaan näytteet ensimmäisenä. Näytteenottokärryä ei viedä potilashuoneeseen.

Varaa huoneeseen hoidossa tarvittavat suojaimet ja niiden käyttöohjeet. Varaa lisäksi huoneeseen potilaskohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet.

Käytä mieluiten kertakäyttöisiä välineitä.

Säilytä välineet puhtaina potilashuoneen kaapeissa tai laatikoissa. Puhdista, desinfioi tai lähetä steriloitavaksi käyttämäsi välineet välittömästi käytön jälkeen. Käytä kertakäyttöiset välineet kertakäyttöisinä.

Katso ohje Välineiden huolto yksikössä.

Käsitellään tavanomaiseen tapaan.

Ruokailuissa noudatetaan tavanomaisia käytäntöjä sekä huolellista elintarvikehygieniaa. Lisätietoa löydät ohjeista:

Ohjaa vierailijoita pesemään kädet osastolle tullessa sekä käyttämään käsihuuhdetta vierailun aikana.

Vierailijat eivät saa sairastaa akuuttia infektiota.

Vierailijalle suositetaan kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttöä lähietäisyydellä potilaaseen (alle kaksi metriä).

Laita potilaalle kuljetuksen ajaksi kirurginen suu-nenäsuojus, jos hän pystyy sitä käyttämään.

Huolehdi käsihygieniasta myös kuljetuksen ajan, ohjaa myös potilasta käsihygieniassa.

Hoitava lääkäri päättää suojavarotoimien keston. Varotoimien purkaminen kesken hoitojakson ei vaadi erityistoimia, kuten siivousta.

Tavanomainen käytäntö. Katso ohje infektioiden torjunnasta vuodeosastolla.