Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Lasten ja nuorten sairaalassa käynnissä olevia tutkimuksia

Lasten ja nuorten sairaalassa käynnissä olevia tutkimuksia

Lasten ja nuorten sairaalassa käynnissä olevia tutkimuksia

Alla olevista haitareista löydät tietoa lasten ja nuorten sairaalassa käynnissä olevistqa tutkimuksista, missä vaiheessa tutkimus on ja yhteyshenkilöt Taysissa.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Lasten ja nuorten sairaalassa käynnissä olevia tutkimuksia - syöpätutkimukset

Syöpätutkimukset

Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

ISAKIDS -  Olli Lohi

Isatuximabin ja kemoterapian kombinaatiohoito pediatrisille potilaille, joilla on uusiutunut tai hoitoon vastaamaton ALL tai AML

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

IntReALL HR 2010 - Olli Lohi

Uusiutuneen lymfoblastileukemian korkean riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus

Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

Korkean riskin neuroblastooma tutkimus 1.8/SIOP-Europe (SIOPEN) - Sauli Palmu

Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

NOPHO-DBH-2012 - Mikko Arola

Lasten ja nuorten akuutin myeloisen (AML leukemian lääketutkimus) 

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

rEECur - Mikko Arola

Kansainvälinen randomisoitu kontrolloitu tutkimus uusineen tai primaaristi refraktaarisen Ewingin sarkooman kemoterapiasta

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

PNET 5 MB - Mikko Arola

Kansainvälinen prospektiivinen tutkimus kliinisen standardiriskin medulloblastoman hoidosta yli 3-5 -vuotiailla lapsilla, joiden kasvaimella on matalan riskin biologiset ominaisuudet (PNETs MB - LR) tai keskiriskin biologiset ominaisuudet (PNET5 MB-SR)

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

Leukemian biologia - Olli Lohi

Lasten leukemian biologiset ja geneettiset tekijät

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

B-NHL 2013 - Päivi Raittinen

Lasten ja nuorten kypsän ja aggressiivisen B-solulymfooman ja leukemian hoitoprotokolla

Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

Tadpole-G - Olli Lohi

II-vaiheen avoin globaali tutkimus dabrafenibin ja trametinibin yhdistelmän arvioimiseksi lapsilla ja nuorilla potilailla, joilla on BRAF V600 -mutaatio-positiivinen matala-asteinen gliooma (LGG) tai uusiutunut tai hoitoon vastaamaton korkea-asteen gliooma (HGG)

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

EuroNet PHL-C2 - Päivi Raittinen

Kansainvälinen klassisen Hodgkinin lymfooman hoitotutkimus lapsilla ja nuorilla

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

CNS, NOPHO - Päivi Raittinen

Lapsuus- ja nuoruusiän non-hodgkin-lymfooman leviäminen keskushermostoon

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

INFORM Registry - Olli Lohi

Yksilöllistetty hoito korkean riskin pahanlaatuisille syöpäkasvaimille ja leukemioille

Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

OLIE - Sauli Palmu

Kansainvälinen, vaiheen kaksi monikeskustutkimus, jossa tutkitaan Lenvatinibin tehoa ja turvallisuutta yhdistettynä Etoposidiin ja Ifosfamidiin lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla. uusiutuneen tai  hoitoon vastaamattoman osteosarkooman hoidossa.

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

NOPHOmatch - Sauli Palmu

Uusiutunutta tai hoidolle reagoimatonta syöpää sairastavien lasten hoidon ja hoitovasteen arvioiminen sekä hoitotutkimusmahdollisuuksien parantaminen pohjoismaisella yhteistyöllä.

Lasten ja nuorten sairaalassa käynnissä olevia tutkimuksia - muut tutkimukset

Muut tutkimukset

Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

Tefa - Sauli Palmu

Randomoitu tutkimus gluteenittoman ruokavalion vaikutuksista betasolujen toimintaan ja glukoosiaineenvaihduntaan, potilailla, joilla on  yksi tai useampi saarekesoluvasta-aine.

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

MINIstone - Sauli Palmu

Yhdessä hoitoryhmässä tehtävä avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan baloxaamarboksiilin  turvallisuutta, farmakokinetiikkaa ja tehokkuutta kun sitä annetaan  influenssan kaltaisten oireiden hoitoon alle 1-vuotiaille lapsille, jotka ovat muutoin terveitä

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

Space - Raisio

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, rinnakkaisryhminä toteutettava monikeskustutkimus, jossa vertaillaan ihon alle annettavan fremanetsumabin ja lumelääkkeen tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä kroonisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa 6-17-vuotiailla lapsipotilailla.

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

Space - Raisio

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, rinnakkaisryhminä toteutettava monikeskustutkimus, jossa vertaillaan ihon alle annettavan fremanetsumabin ja lumelääkkeen tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä jaksottaisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa 6-17-vuotiailla lapsipotilailla.

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

Space - Raisio

Avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan ihon alle annettavan fremanetsumabin pitkäkestoista turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehoa jaksottaisen ja kroonisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa 6-17-vuotiailla lapsipotilailla.

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

Chamber - Palmu

Akuutin hengitysvaikeuden hoito päivystyksessä kahdella eri tilanjatkeella 0.5-4 -vuotiailla lapsilla – satunnaistettu kliininen tutkimus

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

TREOCAPA - Tammela

Pikkukeskosen avoimen valtimotiehyen ehkäisy parasetamolilla

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

FIONA - Palmu

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu 6 kuukautta kestävä monikeskustutkimus, jossa arvioidaan suun kautta annettavan, iän ja painon mukaan määritettävän finerenoniannoksen tehoa, turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa ja farmakodynamiikkaa ACE:n estäjän tai ATR-salpaajan lisänä, kun hoidetaan vähintään 6 kuukauden ja alle 18 vuoden ikäisiä lapsia, joilla on krooninen munuaissairaus ja proteinuria

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

InPedILD™-ON - Palmu

Avoin tutkimus, jossa arvioidaan suun kautta ja vakiintuneen hoitokäytännön lisäksi annettavan keuhkosairaus nintedanibin pitkäaikaisturvallisuutta ja -siedettävyyttä vähintään kahden vuoden ajan lapsilla ja nuorilla, joilla on todettu kliinisesti merkittävä fibrotisoiva interstitiaalinen keuhkosairaus.

Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion

Älylasi - Palmu

Virtuaalitekniikalla ohjatun syvähengityksen ja rentoutumisen harjoittelu lasten hoidon yhteydessä

Tutkimus on käynnistymässä / Not yet opened for inclusion

KD-CAAP - Palmu

Sepelvaltimoaneyrysmien ehkäisy kortikosteroidilla Kawasakin taudissa

Tutkimus on käynnistymässä / Not yet opened for inclusion

OVATION - Hiltunen

Avoin aloitus- ja ylläpitovaiheen tutkimus, jossa tutkitaan suun kautta otettavan tutkimuslääkkeen CP-690,550 (tofasitinibi) käyttöä lapsilla, joilla on kohtalaisesta vaikeaan aktiivinen, haavainen paksusuolitulehdus

Palaa lasten lääketutkimus-sivulle