Järjestöyhteistyö

Valikkonäyttö

Murupolku

Valikkonäyttö

Järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Pirkanmaalla edellyttää järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyötä. Yhteistyötä rakennetaan kehittämällä yhteistyömuotoja ja yhdessä tekemistä alueella. Yhtenä yhteistyömuotona ovat avustukset, joita Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää vuosittain sote-järjestöille toiminnan tukemiseksi.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 yleisavustusta voi hakea 13.2.2023 kello 14.30 saakka.

Tutustu järjestöille 25.1.2023 pidetyn infotilaisuuden materiaaliin: PIrkanmaan hyvinvointialueen avustusinfo (pdf)

Avustukset

Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää avustuksia alueellaan hyvinvointia ja terveyttä edistävään, hyvinvointialueen strategian mukaiseen toimintaan, joka täydentää hyvinvointialueen tuottamia palveluita. Pirkanmaan hyvinvointialueen avustusmuotoja ovat yleisavustukset, kohdeavustukset ja kumppanuusavustukset. Aluehallitus voi harkintansa mukaan myöntää myös muita avustuksia.

Yleisavustukset

Hyvinvointialueen yleisavustuksilla tuetaan sote-järjestöjen toimintaa, joka täyttää seuraavat kriteerit:

  • Palvelee alueellisesti tai ylikunnallisesti hyvinvointialueen asukkaita palvelutarpeiden mukaisesti
  • Vastaa hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnin vajeisiin
  • Toteuttaa hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelman strategisia painopisteitä
  • Täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja

Avustettavien järjestöjen toimintaan ohjaudutaan pääasiassa sote-palveluista. Ylikunnallisuus/alueellisuus tarkoittaa sitä, että toimintaan on mahdollista osallistua yhdenvertaisesti kotikunnasta riippumatta. Järjestöllä tulee olla realistiset mahdollisuudet toteuttaa toimintaa väestöpohja huomioon ottaen.

Yleisavustusta voivat hakea Pirkanmaalla vähintään yhden kalenterivuoden ennen hakua toimineet yhdistykset, jotka ovat rekisteröityneet tai jättäneet todistettavasti rekisteröintihakemuksen ennen hakua. Toiminnan kulut tulee todentaa kirjanpidosta. Rekisteröimättömille yhdistyksille voidaan myöntää avustusta vain poikkeustapauksissa.

Tutustu tarkemmin avustusten myöntämisperusteisiin: Avustustoiminnan yleiset periaatteet (pdf)

Hakuaika

Vuoden 2023 yleisavustusten haku alkaa 23.1.2023. Hakuaika päättyy 13.2.2023 kello 14.30.

Avustuksen hakija vastaa siitä, että hakemus on perillä määräajan kuluessa. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Ongelmatilanteissa varmistathan, että hakemus on saapunut perille. Jos et saa hakemuksen lähettämisen jälkeen siitä koostetta sähköpostiisi, tarkista että hakemus on saapunut perille sähköpostitse avustukset(at)pirha.fi tai puhelimitse numerosta 044 473 9534.

Hakulomake

Yleisavustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella: 
Sähköinen lomake yleisavustuksen hakemiseen 

Avustushakemuksen kaikki osiot tulee täyttää. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia ja niissä tulee olla merkintä edetäksesi lomakkeella. Huomioithan, että lomake tulee täyttää kerralla (osittaistallennusta ei ole käytössä).

Myös liitteet toimitetaan sähköisellä lomakkeella, joten varmistathan, että tarvittavat liitteet ovat käytettävissäsi hakemuksen lähettämisvaiheessa. Tarvittaessa paperisia liitteitä voi toimittaa Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon (Finn-Medi 5, Biokatu 12, 3. krs tai postitse PL 272, 33101 Tampere) maanantaihin 13.2.2023 kello 14.30 mennessä.

Toimitettuja liitteitä ja muuta materiaalia ei palauteta.

Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojasta: Tietosuoja
Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojaselosteista: Tietosuojaselosteet

  • Pirkanmaan hyvinvointialue voi myöntää kohdeavustuksia kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman, projektin tai hankkeen toteuttamiseen.
  • Hyvinvointialue myöntää kumppanuusavustuksia sen lakisääteisiä tehtäviä tukevaan ja täydentävään toimintaan silloin kun toiminta on joko alueellista tai ylikunnallista.
  • Kumppanuusavustuksilla on samat kriteerit kuin yleisavustuksilla, mutta niissä on kyse toiminnasta, jonka perusrahoitus tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta tai ESR hankerahoituksena ELY-keskukselta.
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen myöntämä avustus toimii toiminnan täydentävänä julkisena rahoituksena.
  • Kumppanuusavustuksista neuvotellaan järjestöjen kanssa aina erikseen ja niissä huomioidaan toiminnan jatkuvuus myös hankeajan jälkeen.
  • Kumppanuusavustushaku toteutuu syksyllä 2023.

Tuukka Salkoaho, integraatiojohtaja, tuukka.salkoaho@pirha.fi 
Annamari Tuominen, suunnittelupäällikkö, annamari.tuominen@pirha.fi