Järjestöyhteistyö

Murupolku

Järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Pirkanmaalla edellyttää järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyötä. Yhteistyötä rakennetaan kehittämällä yhteistyömuotoja ja yhdessä tekemistä alueella. Yhtenä yhteistyömuotona ovat avustukset, joita Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää vuosittain sote-järjestöille toiminnan tukemiseksi.

Tutustu järjestöille 25.1.2023 pidetyn infotilaisuuden materiaaliin: PIrkanmaan hyvinvointialueen avustusinfo (pdf)

Avustukset

Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää avustuksia alueellaan hyvinvointia ja terveyttä edistävään, hyvinvointialueen strategian mukaiseen toimintaan, joka täydentää hyvinvointialueen tuottamia palveluita. Pirkanmaan hyvinvointialueen avustusmuotoja ovat yleisavustukset, kohdeavustukset ja kumppanuusavustukset. Aluehallitus voi harkintansa mukaan myöntää myös muita avustuksia.

Tutustu tarkemmin avustusten myöntämisperusteisiin: Avustustoiminnan yleiset periaatteet (pdf)

Yleisavustukset

Hyvinvointialueen yleisavustuksilla tuetaan sote-järjestöjen toimintaa, joka täyttää seuraavat kriteerit:

 • Palvelee alueellisesti tai ylikunnallisesti hyvinvointialueen asukkaita palvelutarpeiden mukaisesti
 • Vastaa hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnin vajeisiin
 • Toteuttaa hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelman strategisia painopisteitä
 • Täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja

Avustettavien järjestöjen toimintaan ohjaudutaan pääasiassa sote-palveluista. Ylikunnallisuus/alueellisuus tarkoittaa sitä, että toimintaan on mahdollista osallistua yhdenvertaisesti kotikunnasta riippumatta. Järjestöllä tulee olla realistiset mahdollisuudet toteuttaa toimintaa väestöpohja huomioon ottaen.

Yleisavustusta voivat hakea Pirkanmaalla vähintään yhden kalenterivuoden ennen hakua toimineet yhdistykset, jotka ovat rekisteröityneet tai jättäneet todistettavasti rekisteröintihakemuksen ennen hakua. Toiminnan kulut tulee todentaa kirjanpidosta. Rekisteröimättömille yhdistyksille voidaan myöntää avustusta vain poikkeustapauksissa.

Hakuaika

Vuoden 2023 yleisavustusten haku päättyi 13.2.2023 kello 14.30.

 • Pirkanmaan hyvinvointialue voi myöntää kohdeavustuksia kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman, projektin tai hankkeen toteuttamiseen.
 • Pirkanmaan hyvinvointialueen kohdeavustuksien hakuaika alkaa 22.5.2023 kello 8.30 ja päättyy 9.6.2023 kello 14.30 
 • Kohdeavustusta myönnetään kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman, projektin tai hankkeen toteuttamiseen. Kohdeavustuksia voidaan myöntää tänä vuonna yhteensä noin 55 000 euroa, joista yhdelle yhteisölle korkeintaan 5000 euroa.

Huomioithan, että kohdeavustuksia ei myönnetä

 • hakijan perustoimintaan luettavaan toimintaan ja toimintaan, jota tuetaan pääsääntöisesti yleisavustuksella,
 • voittoa tuottavaan toimintaan tai toimintaan, jonka keskeisenä tarkoituksena on varainhankinta tai
 • pääsääntöisesti investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan tai perusparantamiseen.

Täytä hakulomake tästä

 • Hyvinvointialue myöntää kumppanuusavustuksia sen lakisääteisiä tehtäviä tukevaan ja täydentävään toimintaan silloin kun toiminta on joko alueellista tai ylikunnallista.
 • Kumppanuusavustuksilla on samat kriteerit kuin yleisavustuksilla, mutta niissä on kyse toiminnasta, jonka perusrahoitus tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta tai ESR hankerahoituksena ELY-keskukselta.
 • Pirkanmaan hyvinvointialueen myöntämä avustus toimii toiminnan täydentävänä julkisena rahoituksena.
 • Kumppanuusavustuksista neuvotellaan järjestöjen kanssa aina erikseen ja niissä huomioidaan toiminnan jatkuvuus myös hankeajan jälkeen.
 • Kumppanuusavustushaku toteutuu syksyllä 2023.

Sosiaali ja terveysministeriön STEA-avustuksien haku 17.4.-31.5.2023

Yleishyödylliset, rekisteröityneet yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea myös sosiaali- ja terveysministeriön STEA-avustuksia hyvinvoinnin edistämiseen.  Vuonna 2024 myönnettävien STEA-avustusten hakuaika alkaa STEAn verkkoasioinnissa 17. huhtikuuta ja päättyy 31. toukokuuta.  Hakuilmoitus ja ohjeita avustuksen hakijoille on julkaistu verkkosivulla stea.fi. 

Tietosuoja

Hakemuksien tietoja käsitellään Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojaohjeistuksen mukaisesti.

Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojasta: Tietosuoja
Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojaselosteista: Tietosuojaselosteet

Annamari Tuominen, suunnittelupäällikkö, annamari.tuominen@pirha.fi
Noora Salminen, suunnittelija, noora.e.salminen@pirha.fi