Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Digiklinikka-sovelluksen käyttö - otsikko

Digiklinikka-sovelluksen käyttö

Digiklinikka-sovelluksen käyttö - ankkurilista

Tilin ja tietojen poistaminen Digklinikka-sovelluksessa - web-sisältö

Tilin ja tietojen poistaminen Digklinikka-sovelluksessa

Sovelluksen käyttäjällä on oikeus poistaa tilinsä, ja poistaminen on mahdollista noudattamalla alla olevia ohjeita. Kun käyttäjä poistaa tilinsä, kaikki hänen tietonsa, joille ei ole lakisääteistä ennalta määritettyä säilytysaikaa, poistetaan sovelluksesta.

Tilin poistaminen mobiilisovelluksessa

  1. Kirjaudu sisään mobiilisovellukseen käyttämällä tiliä, jonka haluat poistaa.
  2. Siirry ”Minä”-sivulle valitsemalla se sovelluksen alavalikosta.
  3. Vieritä sivua alaspäin ja valitse "Poista tili".
  4. Vahvista tilin poistaminen kirjoittamalla etu- ja sukunimesi niille varattuihin kenttiin.
  5. Paina "Poista tili".

Olet kirjautunut ulos. Tilisi poistetaan 48 tunnin kuluessa.

Voit poistaa tilisi verkkoselaimessa kirjautumalla palveluun sillä tunnuksella, jonka haluat poistaa. Kirjautumisen jälkeen valitse "Profiili" ja "Poista tili".

Mitä tietoja säilytetään tilin poistamisen jälkeen?

Tilin poistamisen jälkeen digichat-asiointitiedot ja asioinnin yhteydessä potilastietojärjestelmään kirjatut potilastiedot säilytetään asiakastietolain (703/2023) säilytysaikaliitteen mukaisesti.

Data ja säilytysaika

  • Henkilötiedot (tilin luomisen yhteydessä): ei säilytetä.
  • Digichat-asiointitiedot: säilytetään kolme (3) vuotta päiväyksestä.
  • Notifikaatiot: ei säilytetä.

OmaPirha Digiklinikka -palvelun käyttöehdot  - web-sisältö

OmaPirha Digiklinikka -palvelun käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

OmaPirha Digiklinikka -palvelun käyttäminen edellyttää, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

2. Palvelun tarjoaja ja sovelluksen tekninen toteuttaja

Palvelun tarjoaa Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha), www.pirha.fi.
Sovelluksen teknisestä toteutuksesta vastaa BeeHealthy Oy (Y-tunnus: 3142662-9), www.mehilainen.fi/beehealthy.

3. OmaPirha Digiklinikka -palvelun tarkoitus ja sisältö

OmaPirha Digiklinikka -palvelussa käyttäjä voi olla nopeasti ja turvallisesti terveysasioissa yhteydessä ammattilaisen kanssa. Palvelu mahdollistaa etäasioinnin, turvallisen videovastaanoton ja kiireettömän viestinvaihdon. Käyttäjä voi lukea hoitoonsa liittyviä ohjeita ja olla yhteydessä häntä hoitavaan Pirhan terveyspalvelujen yksikköön.

Käyttäjän lähettämät hoitoon liittyvät viestit ja täyttämät kyselyt ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden saatavilla. Palvelun kautta lähetettyjen viestien välitöntä lukemista ei kuitenkaan voida taata. Jos asia on tärkeä tai kiireellinen, tulee käyttäjän aina olla puhelimitse yhteydessä hoitavaan yksikköön.

Hoidon yhteydessä ammattihenkilö voi käsitellä käyttäjän antamia tietoja ja tallentaa niitä erilliseen potilastietojärjestelmään. Potilastietojärjestelmään tallennetut tiedot ovat muidenkin terveydenhuollon ammattihenkilöiden saatavilla.

4. Käyttäjän vastuu OmaPirha Digiklinikka -palvelun käytöstä

OmaPirha Digiklinikka -palvelu on tarkoitettu käyttäjälle annettavan hoidon tueksi. Käyttäjä on kuitenkin yksinomaisessa vastuussa terveydestään, kun hän käyttää palvelua. Kun käyttäjä tekee terveydentilaansa koskevia päätöksiä, hänen on perustettava ne omaan harkintaansa.

Käyttäjä vastaa OmaPirha Digiklinikka -palvelussa antamiensa ja lisäämiensä tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa myös siitä, ettei hän lähetä palvelussa mitään lainvastaista tai muutoin epäasiallista aineistoa. Käyttäjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, ettei lähetetty aineisto sisällä haittaohjelmia tai ole muulla tavoin vahingollista. OmaPirha Digiklinikka -palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä tällaisiin palveluihin.

5. Oikeus OmaPirha Digiklinikka -palvelun käyttöön

Ainoastaan OmaPirha Digiklinikka -palvelun rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus käyttää OmaPirha Digiklinikka -palvelussa olevaa käyttäjätiliään. Käyttäjän puolesta palvelua saa käyttää myös henkilö, jolla on näiden käyttöehtojen mukaisesti oikeus rekisteröityä ja käyttää palvelua käyttäjän puolesta.

Vajaavaltaisen huoltaja tai laillinen edustaja voi käyttää OmaPirha Digiklinikka -palvelua tämän puolesta ainoastaan, mikäli huoltajalla tai laillisella edustajalla olisi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) ja asiakastietolain (703/2023) mukaisesti muutoinkin oikeus päättää vajaavaltaiselle tehtävistä hoitotoimenpiteistä ja nähdä henkilöä koskevia potilastietoja.
Alaikäisen puolesta OmaPirha Digiklinikka -palvelua käyttävät huoltajat ovat keskenään vastuussa siitä, että lapsen etäasiointipalvelua käytetään näiden käyttöehtojen mukaisesti oikein ja siten, että huoltajien lain mukainen tiedonsaantioikeus toteutuu.

Käyttäjällä tai tämän puolesta OmaPirha Digiklinikka -palvelua käyttävällä on aina yksinomainen vastuu palvelun käytöstä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi palveluntarjoajalle, mikäli hän epäilee, että palvelua käytetään hänen puolestaan vastoin hänen valtuutustaan tai näiden käyttöehtojen vastaisesti.

6. Henkilötietojen käsittely

OmaPirha Digiklinikka -palvelun rekisterinpitäjä on Pirkanmaan hyvinvointialue.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Pirkanmaan hyvinvointialue noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/678) ja tietosuojalakia (1050/2018) sekä hyvää tiedonkäsittelytapaa.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen ja henkilötietojen käsittely OmaPirha Digiklinikka -palvelussa on kuvattu Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköisten palveluiden tietosuojaselosteessa.

Potilasrekisteriin tallennettavien tietojen osalta rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen ja henkilötietojen käsittely on kuvattu Pirkanmaan hyvinvointialueen potilasrekisterin tietosuojaselosteessa.

7. Tietoturva

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että verkkopalveluiden käyttäminen ei ole täysin tietoturvallista. Käyttäjä vastaa omien laitteidensa, järjestelmiensä, tunnustensa ja toimintansa asianmukaisesta tietoturvasta. OmaPirha Digiklinikka -palvelu toimii internetissä ja sitä voi käyttää myös mobiilisovelluksella. OmaPirha Digiklinikka -palvelun mobiilisovelluksen tuetut käyttöjärjestelmät ovat Android ja iOS. Käyttäjä on yksinomaisessa vastuussa siitä, että hänellä on palvelun mobiilisovelluksen käyttöön soveltuva mobiililaite.

OmaPirha Digiklinikka -palvelun käyttö on vapaaehtoista.

8. Tekijänoikeus

OmaPirha Digiklinikka -palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki OmaPirha Digiklinikka -palveluun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat palvelun tarjoajalle ja sovelluksen tekniselle toteuttajalle.

OmaPirha Digiklinikka -palvelussa olevan aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, muuttaminen ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen ilman lupaa on kielletty. OmaPirha Digiklinikka -palvelussa käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa OmaPirha Digiklinikka -palvelussa olevaa aineistoa omaan yksityiseen käyttöönsä.

9. Palvelun tarjoajan ja sovelluksen teknisen toteuttajan vastuut ja velvollisuudet

Palvelun tarjoaja ja sovelluksen tekninen toteuttaja eivät takaa OmaPirha Digiklinikka -palvelun keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa. OmaPirha Digiklinikka -palveluun tehdään säännöllistä testausta toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelun tarjoajalla ja sovelluksen teknisellä toteuttajalla on oikeus keskeyttää toiminta esimerkiksi välttämättömien huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Palvelun tarjoaja ja sovelluksen tekninen toteuttaja eivät vastaa millään tavalla OmaPirha Digiklinikka -palvelun tai sen toimintahäiriöiden käyttäjälle aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kustannuksista. Palvelun tarjoajalla ja sovelluksen teknisellä toteuttajalla on oikeus kehittää OmaPirha Digiklinikka -palvelua, sen toimintaa, käytettävyyttä ja saavutettavuutta.

Sovelluksen tekninen toteuttaja ei vastaa millään tavalla OmaPirha Digiklinikka -palvelun käyttäjän hoidollisista asioista. Hoidollisissa asioissa käyttäjän tulee olla yhteydessä hoitavaan yksikköön.

10. OmaPirha Digiklinikka -palvelun käytön lopettaminen

OmaPirha Digiklinikka -sovelluksen poistaminen mobiililaitteelta ei poista käyttäjän tietoja OmaPirha Digiklinikka -palvelusta. Tilin ja tietojen poistaminen on kuvattu tarkemmin tällä samalla sivulla (www.pirha.fi/digiklinikka/palvelunkaytto).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen ja henkilötietojen käsittely OmaPirha Digiklinikka -palvelussa on kuvattu Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköisten palveluiden tietosuojaselosteessa.

11. Muita ehtoja

Palvelun tarjoajalla on oikeus oman harkintansa mukaan muuttaa näiden käyttöehtojen sisältöä tarpeen vaatiessa. Käyttäjän tulee hyväksyä päivitetyt käyttöehdot jatkaakseen OmaPirha Digiklinikka -palvelun käyttöä. Jos käyttäjä ei hyväksy päivitettyjä käyttöehtoja, käyttäjä ei voi jatkaa OmaPirha Digiklinikka -palvelun käyttöä.

Näihin sopimusehtoihin ja OmaPirha Digiklinikka -palveluun sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272, 33101 Tampere
puhelin 03 311 611
etunimi.sukunimi@pirha.fi

2.0 Hiusviivaerotin


Digiklinikka-sovelluksen käyttö - tämän sivun löydät myös

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/digiklinikka/palvelunkaytto