Readspeaker

Valikkonäyttö

Sairaalan huonetilojen siivous

Sairaalan huonetilojen siivous

Sairaalan huonetilojen siivous

Päivitetty 27.2.2023

Sisällysluettelo

 1. Sairaalan huonetilojen puhtaus
 2. Aloita siivous poistamalla eritetahrat
 3. Käytä siivouksessa puhtaita välineitä
 4. Siivousaineet ja menetelmät
 5. Noudata siivoustehtävissä aseptista työjärjestystä
 6. Suojaimet ja käsihygienia siivoustyössä
 7. Potilashuoneen siivous
 8. Potilasvuoteen huolto
 9. Siivoa yhteiset tilat kerran päivässä
 10. WC- ja pesutilan siivous
 11. Suihkupäiden ja -letkujen huolto
 12. Huoltohuone on likainen tila
 13. Osastokeittiö
 14. Jätteiden käsittely
 15. Välisiivous

1. Sairaalan huonetilojen puhtaus

Sairaalassa puhdistamisen ja desinfektion tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen ympäristö potilaille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Siivouksella poistetaan lika ja pöly sekä niiden mukana mikrobit sellaiselle tasolle, että ne eivät aiheuta tartunnanvaaraa. Tilojen säännöllinen puhdistaminen pidentää niiden käyttöikää.

Puhtauspalveluiden työntekijöiden on tiedettävä mikrobien tartuntatiet, jotta he voivat vaikuttaa niiden katkaisemiseen siivouksen menetelmin sekä osaavat suojautua oikeaoppisesti.

Puhtauspalveluilla tulee olla yksikkökohtaiset siivoussuunnitelmat sekä menetelmäohjeet.

Sairaalan huonetilojen siivoustiheys suunnitellaan puhtausvaatimuksen ja tartuntojen leviämisriskin perusteella:

Puhtausluokka 1

Tilat, joissa on merkittävä riski tartunnan leviämiselle.

Siivous kerran päivässä sekä välisiivoukset tarvittaessa.

 • leikkaus-, synnytys- ja dialyysisalit
 • toimenpidehuoneet
 • teho- ja valvontayksiköiden potilashoidolliset tilat
 • palovammayksiköt
 • yksiköt, joissa hoidetaan vaikeasti immuunipuutteisia
 • lääkevalmistustilat
 • äidinmaitokeittiön pullotushuone
 • välinehuoltokeskuksen pakkaamo
 • steriloitujen välineiden ja tarvikkeiden säilytystilat

Puhtausluokka 2

Tilat, joissa tartunnan leviäminen on mahdollinen.

Siivous kerran päivässä.

 • vuodeosastot, joita ei ole lueteltu yllä
 • poliklinikoiden potilastilat
 • tutkimushuoneet
 • pesu-, kylpy- ja wc-tilat kaikissa sairaalan tiloissa
 • ravitsemuskeskus

Puhtausluokka 3

Tilat, joissa tartunnan mahdollisuus on hyvin vähäinen. Näissä tiloissa ei tule tehdä hoitotoimia.

Siivous vähintään kerran viikossa.

 • pukuhuoneet ja varastot
 • aulat ja käytävät
 • toimistot
 • luento- ja kokoustilat
 • tekniset tilat

2. Aloita siivous poistamalla eritetahrat

Eritettä ovat veri, uloste, oksennus, virtsa, lima, sylki, kehon nesteet ja märkäeritteet. Erite on mikrobeille erinomainen kasvualusta, jossa ne pääsevät lisääntymään ja sitä kautta mahdollisesti leviämään ympäristöön.

Poista eritetahrat kaksivaiheisesti. Imeytä erite kertakäyttöiseen pyyhkeeseen. Tämän jälkeen desinfioi pinta eritetahroille soveltuvalla desinfektioaineella (EN 13697) ja kertakäyttöisellä pyyhkeellä.

Katso ohje: Kaksivaiheinen eritetahradesinfektio (pdf)

3. Käytä siivouksessa puhtaita välineitä

Puhdista siivousvälineet tai -koneet jokaisen käyttökerran jälkeen. Säilytä ne kuivina puhtaassa tilassa.

 • Lähetä käytetyt mikrokuitupyyhkeet pesulaan pestäväksi. Säilytä puhtaat mikrokuitupyyhkeet pesulan säkeissä. Sijoita säkit kannellisiin astioihin tai telineisiin. Käsittele puhtaita mikrokuitupyyhkeitä tehdaspuhtailla suojakäsineillä, sillä mikrokuitupyyhkeet imevät käsistä likaa sekä kuivattavat ihoa tehokkaan imukykynsä ansiosta. Vaihda mikrokuitupyyhkeeseen puhdas pinta siirtyessäsi pinnalta toiselle.
 • Pese käyttöliuospullot huuhteludesinfektiokoneessa niille tarkoitetussa pesutelineessä.
 • Pese siivousharjat huuhteludesinfektiokoneessa jokaisen käyttökerran jälkeen. Käytä jokaiselle pesukohteelle, kuten altaille, omaa puhdasta siivousharjaa.
 • Pyyhi välinevarret käytön jälkeen yleispuhdistusaineella tai desinfektioaineella. Säilytä puhtaat välinevarret telineissä

4. Siivousaineet ja menetelmät

Yleispuhdistusaineella ja mikrokuitupyyhkeellä tehty siivous on useimmiten riittävä. Käytä neutraaleja tai heikosti emäksisiä yleispuhdistusaineita. Käytä desinfektioainetta eritetahradesinfektiossa, varotoimihuoneiden siivouksessa sekä epidemiatilanteissa Infektioyksikön ohjeistuksella. Noudata yleispuhdistus- ja desinfektioaineiden käytössä valmistajan antamia ohjeita pitoisuuksista, laimennuksesta ja käyttöajoista. Merkitse jokaiseen käyttöliuospulloon mitä ne sisältävät sekä viimeinen käyttöpäivä.

Käytä tasopintojen ja lattioiden pyyhinnässä kosteaa menetelmää pölyämisen välttämiseksi. Noudata mikrokuitupyyhkeiden kostutus- ja käsittelyohjeita huolellisesti. Käytä märkää menetelmää wc- ja pesutilojen siivouksessa. Huolehdi kuivauksesta, kun käytät märkää menetelmää, sillä märäksi jäävät pinnat mahdollistavat mikrobien kasvun.

Kiinnitä erityistä huomioita kosketuspintojen puhdistamiseen. Pidä tasopinnat mahdollisimman tyhjinä, jotta siivous voidaan toteuttaa riittävällä tasolla.

5. Noudata siivoustehtävissä aseptista työjärjestystä

Etene siivoustyössä puhtaasta likaiseen. Esimerkkejä aseptisesta työjärjestyksestä:

 • Puhdista potilashuone ennen wc- ja pesutilaa.
 • Etene pintojen puhdistamisessa ylhäältä alaspäin.
 • Vaihda puhtaat suojakäsineet ja siivousvälineet, kun siirryt vyöhykkeeltä toiselle.

Työvuoron aikana tulee usein tilanteita, jolloin aseptinen työjärjestys katkeaa. Huolehdi käsihygieniasta, suojaimien vaihdosta sekä tarvittaessa välineiden puhdistamisesta ennen työskentelyn jatkamista.

6. Suojaimet ja käsihygienia siivoustyössä

Käytä siivouksessa suojakäsineitä. Vaihda suojakäsineet puhtaisiin ennen puhtaan mikrokuitupyyhkeen ottamista sekä siirtyessäsi vyöhykkeeltä toiselle. Desinfioi kädet ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen.

Käsihygieniasta voi lukea Tavanomaiset varotoimet -ohjeesta.

Käytä suojatakkia, kun on vaara roiskeista tai mikrobien tarttumisesta työasuun. Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta ja silmäsuojusta, kun vaara roiskeista kasvojen alueelle. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi wc- ja pesutilojen siivous, likaisten tekstiilien käsittely sekä siivousaineiden laimennus. Suojaudu varotoimihuoneissa Varotoimihuoneiden siivous -ohjeen mukaisesti.

Pue suojaimet juuri ennen työtehtävän aloittamista ja riisu ne välittömästi työtehtävän jälkeen. Älä liiku likaisilla suojaimilla potilasvyöhykkeeltä toiselle tai huoneen ulkopuolelle. Lisätietoa suojaimista löydät Työasu ja suojaimet potilastyötä tekevillä ja sairaalahuoltajilla ja Suojaimet -ohjeista.

7. Potilashuoneen siivous

Siivoa potilashuoneet ja niiden wc- ja pesutilat päivittäin yleispuhdistusaineella ja mikrokuitupyyhkeellä. Puhdista potilaspöytä sekä potilaalla käytössä olevat apuvälineet potilasvyöhykkeen puhdistamisen yhteydessä. Suorita siivous seuraavassa järjestyksessä: kerää irtoroskat, poista erite- ja muut tahrat, pyyhi kosketus- ja tasopinnat sekä lattia. Vaihda likaantuneet väliverhot. Potilaan hoitovälineiden huollosta voit lukea Välineiden huolto yksiköissä -ohjeesta.

Jos potilashuoneessa on käytössä jokin varotoimiluokka, noudata Varotoimihuoneiden siivous -ohjetta desinfektioaineista ja suojaimista sekä päivittäis- että loppusiivouksessa.

Sairaalahuoltajat tarvitsevat tiedon käytössä olevista varotoimista ja varotoimet aiheuttavasta mikrobista sekä toisinaan potilaan oireisuudesta, jotta he osaavat suojautua oikein ja valita oikeat siivousmenetelmät. Sovi yksikössäsi menetelmät siivoustyötä tekevien tiedottamiseen. Pirhan vuodeosastoilla voit käyttää Varotoimihuoneiden infolistaa (pdf)

8. Potilasvuoteen huolto

Pyyhi potilasvuoteen laidat ja säätimet päivittäin siivouksen yhteydessä. Poista eritetahrat välittömästi niiden tultua desinfektioaineella. Vaihda pitkään hoidossa olevan potilaan peite ja kankainen tyyny vähintään kahden viikon välein. Pyyhi samalla potilaspatjan pinta sekä mahdollinen hygieniatyyny yleispuhdistusaineella. Vaihda näkyvästi likaantunut tai kostunut peite tai tyyny välittömästi. Vaihda huomattavasti likaantunut vuode puhtaaseen.

Puhdista poislähtevän potilaan vuode potilashuoneessa. Lähetä liinavaatteet, peite ja kankaiset tai avosaumaiset hygieniatyynyt pesulaan. Jos patjansuojusta ei voi pyyhkiä, lähetä se pesulaan. Poista vuoteesta eritetahrat. Pyyhi patja ja pintapuhdistettava hygieniatyyny kauttaaltaan sekä laidat, pääty, säätöpainikkeet, vuoteen pohja ja alarakenteet.

Suojaa usean potilaan huoneessa oleva puhtaaksi pedattu vuode muovilla, jos se ei tule heti käyttöön. Suojaa muovilla myös vuoteet, jotka viedään huoneen ulkopuolelle säilytykseen.

8.1 Tarkista patjat ja hygieniatyynyt säännöllisesti

Tarkista patjan ja tyynyn ulkopinnat kauttaaltaan jokaisen puhtaaksi petauksen yhteydessä. Huolehdi rikkinäiset välittömästi vaihtoon.

Tarkista patjan sisäosat kaksi kertaa vuodessa. Vaihda kulunut, rikkinäinen tai likaantunut patja uuteen.

Patjan tarkistaminen:

 1. Aloita patjan tarkistaminen luomalla yleissilmäys patjaan.
 2. Katso patjan päältä ja kulmista mahdolliset kulumat ja repeämät sekä tahrat ja värimuutokset.
 3. Avaa patjansuojuksen vetoketju.
 4. Tarkista patjansuojuksen sisäpinnalta ja patjasta mahdolliset tahrat ja värimuutokset. Tunnustele, onko patjassa kosteutta. Apuna voit käyttää käsipaperia.
 5. Nosta patja ylös.
 6. Katso onko patjan pohjassa tai suojuksen sisäpinnoilla tahroja tai värimuutoksia.
 7. Tunnustele, onko patjassa kosteutta. Huomioi, että lämpö ja valo saattavat tehdä patjaan harmitonta värimuutosta.
 8. Sulje patjansuojuksen vetoketju.
 9. Nosta patja ylös ja tarkista patjan alapinta ja vuode.
 10. Mikäli vuoteessa on irrallinen pelastuslakana, katso sen molemmat puolet.

Samansisältöinen tulostettava ohje: Potilasvuoteen patjan tarkistaminen (pdf)

9. Siivoa yhteiset tilat kerran päivässä

Käytä siivouksessa yleispuhdistusainetta sekä mikrokuitupyyhkeitä. Pyyhi kosketuspinnat, tasot sekä lattia. Poista seiniltä ja katosta näkyvät tahrat. Pidä yleisten tilojen pinnat mahdollisimman tyhjinä, jotta kattava siivous on helppo toteuttaa.

10. WC- ja pesutilan siivous

Puhdista WC- ja pesutilat päivittäin heikosti emäksisellä pesuaineella. Aloita siivous poistamalla eritetahrat. Käytä siivouksessa suojakäsineiden lisäksi hihallista suojaesiliinaa tai suojatakkia sekä kumisaappaita. Varaa peseytymistilaan pitkävartinen lattianpesuharja ja lattiakuivain. Jos potilashuoneen WC:ssä on välttämätöntä pitää wc-harjaa, käytä harja huuhteludesinfektiolaitteessa päivittäissiivouksen yhteydessä.

Riisu suojaimet ja kumisaappaat ennen tilasta poistumista. Harjaa saappaat desinfektioaineella ulkopinnalta. Käytä yhteiskäyttöisten saappaiden sisällä muovipusseja jalkojesi suojana.

Käytä suihkuverhoja peseytymistiloissa vain, jos se on välttämätöntä. Vaihda suihkuverho viikkosiivouksen yhteydessä. Vaihda likainen suihkuverho välittömästi. Jos suihkuverho on näköesteenä, eikä kastu suihkutusten yhteydessä, vaihda se kolmen kuukauden välein.

Tee yhteisissä peseytymistiloissa välisiivous potilaan peseytymisen jälkeen. Harjaa suihkutuolin istuinosa tai suihkusänky, hanat ja kahvat sekä lattia desinfektioaineella, esimerkiksi Erisan Oxy+ 2% tai Oxivir Plus Spray. Huuhtele pinnat sekä lattia ja kuivaa ne. Mikäli potilaalla on kosketusvarotoimet, pese suihkupää ja letku huuhteludesinfektiolaitteessa.

11. Suihkupäiden ja -letkujen huolto

Suihkuletkujen sisäpinnoille sekä suihkupäihin muodostuu herkästi biofilmiä. Puhdista suihkupäät, letkut ja pidikkeet päivittäissiivouksen yhteydessä. Pese suihkupäät ja -letkut huuhteludesinfektiolaitteessa kerran viikossa sekä tehdessäsi loppusiivousta kosketusvarotoimihuoneeseen. Käytä suihkupäiden ja -letkujen pesussa siihen suunniteltua telinettä, jossa vesi pääsee virtaamaan letkujen ja päiden läpi. Mikäli telinettä ei ole käytössä, upota suihkupää ja letku kauttaaltaan Erisan Oxy+ 2 % liuokseen kolmenkymmenen minuutin ajaksi. Harjaa suihkupään ja letkun ulkoiset pinnat liotuksen aikana. Lopuksi huuhtele suihkupää ja letku runsaalla vedellä.

12. Huoltohuone on likainen tila

Siivoa huoltohuone päivittäin. Pidä huoltohuoneen ovi suljettuna. Määrittele ja merkitse huoltohuoneen puhdas ja likainen alue. Huomioi huoneessa työskennellessä, että puhdas ja likainen eivät mene sekaisin. Älä varastoi hoitotarvikkeita tai tekstiilejä huoltohuoneeseen. Pidä huoltohuoneen tasopinnat mahdollisimman tyhjinä. Säilytä puhtaat virtsapullot, -kannut ja alusastiat kaapeissa.

Välineiden huollosta ja huuhteludesinfektiolaitteen käytöstä voit lukea Välineiden huolto osastolla -ohjeesta.

13. Osastokeittiö

Siivoa osastokeittiö päivittäin yleispuhdistusaineella ja mikrokuitupyyhkeillä. Mikäli joudut puhdistamaan pintoja muun työskentelyn yhteydessä, käytä kertakäyttöistä pyyhettä ja laita se jätteisiin. Älä käytä monikäyttöisiä tiskirättejä. Säilytä puhtaat astiat ja tuotteet kaapeissa tai laatikoissa. Puhdista tiskikone ja jääkaapit säännöllisesti.

14. Jätteiden käsittely

Laita jätteet suoraan jätepussiin. Älä täytä jätepusseja liian täyteen, jotta saat suljettua pussit ongelmitta. Sulje eritteitä sisältävät jätepussit välittömästi ja laita pussit huoneen jäteastiaan. Jätteet tulee kerätä vähintään kerran päivässä.

15. Välisiivous

Välisiivouksella pyritään vähentämään ympäristön aiheuttamaa infektioriskiä potilaalle. Sairaalahuoltajan suorittamia välisiivouksia tulee tehdä tiloissa, joissa tehdään limakalvon ja ihon lävistäviä toimenpiteitä. Puhtausluokkaan 1 kuuluvissa tiloissa, kuten leikkaussaleissa tehdään välisiivous jokaisen potilaan välillä. Välisiivouksia on tarpeen tehdä myös vuodeosastojen ja avovastaanottojen toimenpidehuoneissa seuraavissa tilanteissa:

 • toimenpide on tehty infektoituneelle alueelle
 • potilaalla on ollut käytössä kosketusvarotoimet
 • ympäristö on tahriintunut eritteillä

Tee välisiivous mikrokuitupyyhkeellä ja yleispuhdistusaineella. Mikäli potilaalla on ollut kosketusvarotoimet, käytä Varotoimihuoneiden siivous -ohjeen mukaista desinfektioainetta.

Poista välisiivouksessa irtoroskat, pyykit ja eritetahrat. Pyyhi toimenpidevyöhykkeen tasot ja kosketuspinnat sekä tarvittaessa lattia. Tyhjennä täysinäiset roska-astiat. Noudata yksikölle laadittua ohjetta.