Readspeaker

Valikkonäyttö

Kosketusvarotoimet asumispalveluyksikössä

Kosketusvarotoimet asumispalveluyksikössä

Kosketusvarotoimet asumispalveluyksikössä

Päivitetty 31.8.2023

Sisällysluettelo

1. Ohjeen kohderyhmä

2. Työntekijöiden käsihygienia

2.1 Käsien desinfiointi ja peseminen

3. Suojaimet

3.1 Suojainten säilyttäminen

3.2 Suojakäsineet

3.3 Suojaesiliina tai -takki

3.4 Kirurginen suu-nenäsuojus

4. Asukashuone

5. Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy

6. Eritetahrat

7. Hoito-ja tutkimusvälineet

8. Lääkkeet

9. Apuvälineet

10. Yhteisten tilojen käyttäminen ja osallistuminen viriketoimintaan

11. Asukkaiden ja vierailijoiden ohjaus

12. Fysioterapia

13. Siirtokuljetus

14. Pyykkihuolto

15. Siivous

15.1 Asukashuoneen siivous

15.2 Asukasvaihto

15.3 Yleiset tilat

15.4 Yhteisten sauna- ja pesutilojen siivous

1. Ohjeen kohderyhmä

Tässä ohjeessa asumispalveluyksiköillä tarkoitetaan pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa antavia yksiköitä, kuten yhteisöllinen asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja vanhainkoti.

Kaikkien asukkaiden kohdalla noudatetaan tavanomaisia varotoimia. Myös ESBL-kantajat hoidetaan asumispalveluyksikössä tavanomaisin varotoimin.

Tähän ohjeeseen on koottu ne lisätoimet, joita tarvitaan kosketusvarotoimin hoidettavan asukkaan hoidossa. Kosketusvarotoimia noudatetaan asumispalveluyksiköissä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Oksennus-ripulitautioireisia asukkaita hoidettaessa, kunnes asukas on ollut oireeton 2 vrk, esimerkiksi
  • Noro- ja rotavirusten aiheuttamat taudit
  • Clostridioides difficile -ripuli (entinen nimi Clostridium difficile, tässä ohjeessa käytetään jatkossa lyhennettä C. difficile)
 • MRSA- ja CPE- kantajan hoidossa
 • Infektioyksikön määrittämän muun moniresistentin mikrobin kantajan hoidossa
 • Syyhy- , täi-, tai kihomatotartunnan saaneen asukkaan hoidossa

Tarvittavat varotoimet voit tarkistaa ohjeesta Varotoimien tarve ja huonesijoitus infektiosairauksissa tai moniresistentin mikrobin kantajilla

2. Työntekijöiden käsihygienia

2.1 Käsien desinfiointi ja peseminen

Huolehdi tarkasti käsihygieniasta, koska kosketuksen kautta tarttuvat mikrobit leviävät tavallisimmin käsien välityksellä. Desinfioi kädet huolellisesti:

 • ennen ja jälkeen asukkaaseen koskemisen
 • ennen käsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen
 • asukashuoneeseen mennessäsi ja sieltä poistuessasi

MRSA- tai CPE-kantaja voi liikkua yksikön yleisissä tiloissa, kun hänellä on puhtaat kädet ja puhtaat vaatteet. Desinfioi kädet ennen ja jälkeen asukkaaseen koskemisen.

Oksennus-ripulitautia, C. difficile -ripulia tai syyhyä sairastavien asukkaiden hoidossa:

 • Pese kädet vedellä ja saippualla ja käytä käsihuuhdetta ennen aseptista toimenpidettä sekä ennen asukashuoneesta poistumista

3. Suojaimet

Suojainten tarkoitus on estää työntekijän käsien ja työasun likaantuminen ja mikrobikontaminaatio sekä suojata asukasta tartunnoilta.

3.1 Suojainten säilyttäminen

Säilytä suojaimet suojassa pölyltä, roiskeilta ja tarpeettomalta koskettelulta. Voit säilyttää käytössä olevat suojaimet esimerkiksi ovellisessa kaapissa tai kannellisessa laatikossa joko asukashuoneessa tai sen ulkopuolella. Avatut suojakäsinelaatikot tulee säilyttää seinätelineissä. Käsineitä tulee olla myös asukashuoneessa, jotta voit vaihtaa käsineet siirtyessäsi puhtaampaan työvaiheeseen. Käsittele suojaimia desinfioiduin käsin.

Jos puet suojaimet asukashuoneen ulkopuolella, älä kosketa puhtailla käsineillä ovenkahvaa tai muita pintoja asukashuoneeseen mennessäsi. Riisu käytetyt suojaimet asukashuoneessa ja desinfioi kädet jokaisen suojaimen riisumisen jälkeen.

Oksennus-ripulitautia tai C. difficile -ripulia sairastavien asukkaiden hoidossa:

 • Säilytä suojaimet asukkaan huoneen tai huoneiston ulkopuolella
 • Pue suojaimet ennen huoneeseen menoa ja riisu asukashuoneessa. Riisu ensin suojatakki ja -käsineet ja pese ja desinfioi kädet. Riisu sen jälkeen kirurginen suu-nenäsuojus ja desinfioi kädet.

3.2 Suojakäsineet

Käytä suojakäsineitä asukashuoneessa työskennellessäsi. Älä hoida asukasta samoilla käsineillä koko hoitotoimien ajan, vaan vaihda käsineet siirtyessäsi puhtaampaan työvaiheeseen. Riisu tai vaihda käsineet heti käyttötarpeen loputtua, jotta et kontaminoi ympäristöä käytetyillä suojakäsineillä.

C. difficile -ripulia, akuuttia oksennus-ripulitautia tai syyhyä sairastavien asukkaiden hoidossa lisäksi:

 • Riisu suojakäsineet ja pese ja desinfioi kädet ennen asukashuoneesta poistumista sekä ennen aseptista toimenpidettä.

3.3 Suojaesiliina tai -takki

Käytä hihallista suojaesiliinaa tai -takkia asukashuoneessa suojataksesi käsivarret ja työasun kontaminoitumiselta. Suojaesiliina tai -takki on tarpeen fyysisessä kontaktissa asukkaaseen. Käytä suojaesiliinaa tai -takkia myös käsitellessäsi asukkaan vaatteita tai vuodevaatteita.

Pue suojaesiliina tai -takki juuri ennen käyttötarvetta ja riisu se heti käyttötarpeen loputtua. Älä poistu asukashuoneesta suojaesiliina- tai takki päällä. Riisu suojaesiliina tai -takki asukashuoneen roska-astiaan käytön jälkeen.

3.4 Kirurginen suu-nenäsuojus

Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta ja tarvittaessa myös visiiriä tai suojalaseja, mikäli sinulla on vaara saada eriteroiskeita kasvoille. Esimerkiksi MRSA viihtyy nenässä ja nielussa ja voi siirtyä työntekijään asukkaan yskiessä.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa:

 • Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta asukasta hoitaessasi
 • Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta eritteitä tai asukashuonetta siivotessasi.

4. Asukashuone

Sijoita asukas yhden hengen huoneeseen, jossa on WC tai osoita tai nimeä hänelle oma WC-tila. Tarvittaessa voit sijoittaa samaan huoneeseen samaa moniresistenttiä mikrobia kantavia asukkaita. Konsultoi alueesi hygieniahoitajaa ennen asukkaiden sijoittamista samaan huoneeseen.

5. Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy

Säilytä särmäisjäteastia asukashuoneessa.

6. Eritetahrat

Säilytä eritetahradesinfektioon tarvittavat välineet asukashuoneessa.

7. Hoito-ja tutkimusvälineet

Säilytä henkilökohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet asukashuoneessa ja huolla ne käytön jälkeen. Desinfioi tai steriloi monikäyttöiset välineet käyttötarkoituksen mukaisesti heti käytön jälkeen ennen kuin käytät niitä seuraavalla asukkaalla.

8. Lääkkeet

Asukkaan huoneessa säilytettäviä lääkkeitä tai lääkkeenantovälineitä (insuliinikynä, silmätippapullo jne.) ei saa tuoda takaisin lääkehuoneeseen. Jos lääkkeenantovälineitä ei voi säilyttää asukkaan huoneessa, pintapyyhi ne desinfektioaineella ennen lääkehuoneeseen tuontia.

9. Apuvälineet

Pidä apuvälineet asukkaan henkilökohtaisessa käytössä. Puhdista apuvälineen kosketuspinnat, kuten kahvat tai käsinojat, vähintään kerran päivässä ja koko apuväline säännöllisesti.

10. Yhteisten tilojen käyttäminen ja osallistuminen viriketoimintaan

MRSA- ja CPE-kantajat voivat käyttää yhteisiä tiloja ja osallistua viriketoimintaan samalla tavoin kuin muutkin asukkaat. Ohjaa tai avusta asukasta hyvän käsihygienian toteuttamisessa. Huolehdi, että asukkaalla on puhtaat kädet ja puhtaat vaatteet hänen liikkuessaan yleisissä tiloissa. Haavat tulee olla peitettyinä.

Suihkuta ja saunota asukas viimeisenä. Jos se ei jostain syystä onnistu, kosketusvarotoimin hoidettava asukas käy vuorollaan yksin saunassa/suihkussa.

C. difficile -ripulia, akuuttia oksennus-ripulitautia tai syyhyä sairastavat:

 • Asukkaat eivät voi osallistua viriketoimintaan, eivätkä liikkua yhteisissä tiloissa varotoimien aikana
 • Jos asukkaan tauti pitkittyy, ota yhteyttä aluehygieniahoitajaan käytäntöjen selvittämiseksi.

11. Asukkaiden ja vierailijoiden ohjaus

Ohjaa ja tarvittaessa avusta asukasta toteuttamaan hyvää käsihygieniaa. Asukkaan käsien tulisi olla puhtaat hänen liikkuessaan yleisissä tiloissa.

Ohjaa vierailijoita noudattamaan hyvää käsihygieniaa ja desinfioimaan kädet ennen asukashuoneeseen menemistä ja sieltä lähtiessä.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa:

 • Pese tai ohjaa asukasta pesemään ja desinfioimaan kädet ennen ruokailua ja WC- käyntien jälkeen.
 • Asukas ei liiku oman huoneensa ulkopuolella oireiden aikana eikä kahteen vuorokauteen oireiden päättymiseen jälkeen.
 • Jos akuuttia oksennus- ja ripulitautia sairastavan luona vieraillaan, niin ohjaa vierailijaa pesemään kätensä huolellisesti vierailun jälkeen.
 • Jos asukkaan ripulitauti pitkittyy, ota yhteyttä aluehygieniahoitajaan käytäntöjen selvittämiseksi.

Ohjaa syyhyä sairastavan asukkaan luona vierailevia pesemään kätensä vedellä ja saippualla ja desinfioimaan ne vierailun jälkeen. Karstasyyhyä sairastavan luona vieraileva käyttää samoja suojaimia kuin työntekijät, mikäli hän on fyysisessä kontaktissa asukkaaseen vierailun aikana.

12. Fysioterapia

Fysioterapeutti käyttää lähikontaktissa samoja suojaimia kuin hoitohenkilökunta. Huolehdi asukkaan käsihygieniasta ennen yhteisiin tiloihin siirtymistä. Pyyhi välineet ja hoitopöytä heti käytön jälkeen pintadesinfektioaineella. Pese ja desinfioi vettä ja lämpöä kestävät välineet huuhteludesinfektiolaitteessa.

C. difficile -ripulia, akuuttia oksennus-ripulitautia tai syyhyä sairastavien asukkaiden hoidossa:

 • Asukas ei voi osallistua fysioterapiaan tai ryhmäliikuntaan.
 • Jos asukkaan tauti pitkittyy, ota yhteyttä aluehygieniahoitajaan käytäntöjen selvittämiseksi.

13. Siirtokuljetus

Asukas voi kulkea taksilla, kuten muutkin. Jos asukas siirtyy ambulanssilla, kerro ensihoidolle varotoimista ja niiden syystä.

14. Pyykkihuolto

Käytä suojakäsineitä ja suojaesiliinaa tai -takkia pyykkiä käsitellessäsi. Kerää pyykki asukashuoneessa olevan pyykkivaunun pyykkipussiin tai pyykkikorissa olevaan muovipussiin.

Mikäli lähetät pyykin pesulaan, noudata pesulan antamia ohjeita pyykin pakkaamisesta. Pese yksikössä pestävä pyykki omana koneellisenaan. Desinfioi pyykinpesukoneen luukku pyyhkimällä se kertakäyttöisellä siivouspyyhkeellä ja desinfektioaineella (peroksygeeni, esimerkiksi Erisan Oxy+, Oxivir Plus tai Saniswiss) ennen kuin otat puhtaan pyykin koneesta pois.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa lisäksi:

 • Jos peset asukkaan pyykkiä omassa yksikössä, laita se pyykkikoneeseen ja pese mahdollisimman pian
 • Käsitellessäsi likaista pyykkiä, käytä suojatakin ja käsineiden lisäksi kirurgista suu-nenäsuojusta

15. Siivous

Laadi selkeä kirjallinen siivoussuunnitelma epidemiatilanteisiin. Epidemialla tarkoitetaan tilannetta, jossa sairastuneita on kaksi tai enemmän. Epidemiaa epäiltäessä yleisten tilojen, etenkin tavallisimpien kosketuspintojen pyyhkimistä tehostetaan.

15.1 Asukashuoneen siivous

Siivous suoritetaan kuten tavanomaisessa asukashuoneessa. Pyri siivoamaan huone viimeisenä.

Käytä siivouksessa samoja suojaimia kuin asukkaan lähihoidossa. Suojaa työvaatteesi asukashuonetta siivotessasi kertakäyttöisellä hihallisella suojaesiliinalla tai -takilla. Käytä huonekohtaisia siivousvälineitä ja huolla ne käytön jälkeen joko huuhteludesinfektiolaitteessa tai pyyhkimällä desinfektioaineella (Kloramin-T 500–1000 ppm tai peroksygeeni, vahvuus riippuu käytettävästä valmisteesta).

Pyyhi kosketuspinnat ja pese wc-tila päivittäin tarkistussiivouksen yhteydessä.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden huoneiden siivouksessa:

 • Käytä kirurgista suu-nenäsuojaa siivotessasi asukashuonetta.
 • Pyyhi asukashuoneen kosketuspinnat ja siivoa wc-tilat kahdesti päivässä kertakäyttösiivouspyyhkeellä ja desinfektioaineella (Kloramin-T 1000 ppm tai peroksygeeni, vahvuus riippuu käytettävästä valmisteesta).
 • Pese kädet vedellä ja saippualla ja desinfioi ne suojainten riisumisen jälkeen

Syyhyä sairastavan asukkaan huonetta siivotessa:

 • Pese kädet vedellä ja saippualla ja desinfioi ne suojainten riisumisen jälkeen

15.2 Asukasvaihto

Laita asukashuoneessa olevat avatut suojakäsinelaatikot ja muut suojaimet jätteisiin. Laita jätteisiin myös kertakäyttöiset hoitotarvikkeet ja hygieniatuotteet.

Siivoa huone kuten tavanomainen asukashuone. Käytä siivouksessa pesevää desinfektioainetta (Kloramin-T 500–1000 ppm tai peroksygeeni, vahvuus riippuu käytettävästä valmisteesta). Pyyhi lattiat yleispuhdistusaineella.

15.3 Yleiset tilat

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa:

Jos yksikössä on C difficile-ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastava asukas, käytä yhteisten tilojen siivouksessa kertakäyttösiivouspyyhkeitä ja desinfektioainetta (Kloramin-T 1000 ppm tai peroksygeeni, vahvuus riippuu käytettävästä valmisteesta). Epidemiatilanteessa (sairastuneita enemmän kuin yksi), toimi erillisen ohjeen mukaan.

15.4 Yhteisten sauna- ja pesutilojen siivous

Siivoa pesutila kosketusvarotoimin hoidettavan asukkaan peseytymisen jälkeen desinfektioaineella (Kloramin-T 500–1000 ppm tai peroksygeeni, vahvuus riippuu käytettävästä valmisteesta).