Readspeaker

Valikkonäyttö

Haavanhoidon aseptiikka - otsikko

Haavanhoidon aseptiikka

Haavanhoidon aseptiikka

Ohje päivitetty 12.10.2023

Sisällysluettelo

 1. Varaa haavanhoitoon tarvittavat välineet ja sopiva tila 
 2. Käytä haavanhoidon aikana suojaimia ja steriilejä tarvikkeita
 3. Huomioi haavatyyppiin liittyvät erityispiirteet
 4. Huolla välineet heti haavanhoidon päätyttyä

Varaa haavanhoitoon tarvittavat välineet ja sopiva tila

Kerää ennen jokaista haavanhoitoa valmiiksi ne tarvikkeet ja välineet, joita kyseisen potilaan haavanhoidossa tarvitaan. Käsittele tarvikkeita desinfioiduin käsin. Käytä haavanhoidossa ainoastaan steriilejä instrumentteja. Tarvikkeiden keräämisessä ja säilyttämisessä on hyvä käyttää apuna instrumenttipöytää tai muuta tasoa/kärryä, jotta ne pysyvät puhtaina. Mikäli potilaalla on toistuvia haavanhoitoja, voit tarvittaessa säilyttää hänen henkilökohtaisia haavanhoitotarvikkeitaan puhtaassa potilaskohtaisessa kannellisessa laatikossa. Säilytä osastolla käytettävät haavanhoitotarvikkeet kuivissa, pölyttömissä tiloissa ja huomioi niiden viimeinen käyttöpäivämäärä.

Annostele tarvittavat huuhtelu- ja lääkeaineet lääkelasiin, -ruiskuun tai purkkiin tai käytä kertakäyttöpakkausta. Kirjaa avattuihin tuotteisiin avauspäivämäärä ja -aika. Noudata valmistajan antamia ohjeita säilytystavoista ja säilyvyysajoista. Älä yhdistä vajaita pakkauksia keskenään, koska lääkkeiden valmistuserät ja vanhenemisajat voivat erota toisistaan.

Hoida haava sille varatussa tilassa eli haavanhoitohuoneessa tai potilashuoneessa. Älä tee haavanhoitoja pesutiloissa. Varaa tilaan jäteastia sekä särmäisjäteastia, mikäli käytetään teräviä, pistäviä tai viiltäviä tarvikkeita. Laita käytetyt kertakäyttöiset pistävät tai viiltävät tarvikkeet käytön jälkeen suoraan särmäisjäteastiaan.

Annostele ihovoiteet ensin puhtaalle alustalle tai käsineen suojaamalle kädelle ja siitä vasta potilaaseen. Suorassa ihokontaktissa voide kontaminoituu helposti. Potilaskohtaiset, päivittäin käytettävät hoitovoiteet voit säilyttää potilashuoneessa.

Mikäli potilaalla on useita haavoja, hoida jokainen haava haavakohtaisilla instrumenteilla. Vaihda suojakäsineet haavojen välillä. Hoida mahdollinen infektoitunut haava viimeisenä.

Käytä haavanhoidon aikana suojaimia ja steriilejä tarvikkeita

Käytä haavaa hoitaessasi seuraavia suojaimia:

 • suojakäsineet
 • kirurginen suu-nenäsuojus
 • suojatakki tai esiliina

Kun hoidat haavaa, käytä kirurgista suu-nenäsuojusta suojaamaan itseäsi haava-alueen roiskeilta sekä haavaa sinusta peräisin olevilta mikrobeilta. Käytä myös suojatakkia tai esiliinaa suojaamaan työasuasi likaantumiselta. Mikäli potilaan haava ei tarvitse hoitotoimenpiteitä, vaan sidoksen vaihto riittää, voit arvioida suojusten tarvetta tilannekohtaisesti. Käytä sidosta vaihtaessasi kuitenkin vähintään suojakäsineitä ja kirurgista suunenäsuojusta

Poista haavalla olleet sidokset suojakäsineet kädessä. Laita käytetyt sidokset suoraan jätteisiin, riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet. Pue haavanhoitoa varten puhtaat suojakäsineet. Vaihda suojakäsineet haavanhoidon aikana siirtyessäsi likaisesta puhtaampaan työvaiheeseen. Pue puhtaat suojakäsineet ennen uusien haavasidosten laittamista.

Käytä haavanhoidossa steriilejä instrumenttejä. Avaa steriilit pakkaukset varovasti kontaminoimatta instrumentteja ja varo, etteivät ne kontaminoidu ympäristöstä käytön aikana. Steriilin instrumenttipöydän käyttäminen helpottaa aseptista työskentelyä haavanhoitotilanteessa.

Mikäli suihkutat haavaa, voit riisua sidokset joko potilashuoneessa tai suihkutilassa. Vie potilas puhtaaseen suihkutilaan ja aseta haavan kohta siten, että vesi valuu suoraan lattialle (esimerkiksi jalka jakkaralle). Suihkuta haava huolellisesti ohjeiden mukaan. Puhdista suihkutuoli, lattia, saappaat ja muut käytetyt apuvälineet välittömästi suihkutuksen jälkeen eritetahroille sopivalla desinfektioaineella, esimerkiksi Erisan oxy+ 2% tai Oxivir plus 3,5%. Laita kertakäyttöinen suojaesiliina jätteisiin. Tee haavanhoito potilashuoneessa. Peitä haava-alue suihkutilasta potilashuoneeseen siirtymisen ajaksi.

Huomioi haavatyyppiin liittyvät erityispiirteet

Puhdas, suljettu leikkaushaava

 • Pidä haava kuivana 24 tuntia leikkauksesta.
 • Jos sidokset täytyy vaihtaa 24 tunnin sisään leikkauksesta, se tehdään steriilisti käyttäen kirurgista suu-nenäsuojusta ja steriilejä käsineitä.
 • Vaihda sidokset pohjia myöten, mikäli haava vuotaa sidosten läpi.
 • Älä avaa siistiä sidosta haavan tarkastamiseksi tai puhdistamiseksi päivittäin, ellei siihen ole erityistä syytä.

Leikkaushaava, johon on jätetty dreeni tai muu vierasesine

 • Poista vierasesine mahdollisimman pian, koska se lisää infektioriskiä.
 • Peitä dreeniaukot steriileillä sidoksilla dreenien poiston yhteydessä ja pidä ne peitettyinä, kunnes vuoto dreeniaukoista loppuu.
 • Kysy lupa haavan suihkutukseen lääkäriltä.

Infektoitunut haava

 • Jos potilaalla on runsaasti erittävä, infektoitunut haava tai abskessi, hoida häntä kosketusvarotoimin, kunnes runsas eritys loppuu.
 • Toteuta haavalle tehtävät aktiiviset toimenpiteet märkäeritteen tai kuolleen kudoksen poistamiseksi hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.
 • Mikäli haavasta otetaan bakteeriviljelynäytteitä, ne otetaan puhdistetusta haavasta.
 • Mikäli haavasta otetaan MRSA-näyte, se otetaan puhdistamattomasta haavasta.
 • Tee todetusta haavainfektiosta sairaalainfektioilmoitus SAI-ohjelmaan, jos ohjelma on käytössä yksikössäsi.

Huolla välineet heti haavanhoidon päätyttyä

Laita avatut, käyttämättä jääneet sidetarvikkeet jätteisiin. Älä jätä niitä potilashuoneeseen tai vie takaisin puhtaan tavaran joukkoon. Laita käytetyt kertakäyttövälineet, sidostarvikkeet ja muu kontaminoitunut kertakäyttömateriaali jätteisiin. Puhdista metalliset kertakäyttöinstrumentit ennen metallin keräykseen laittamista. Mikäli kertakäyttöinstrumenttiin jää puhdistamisen jälkeen näkyvää eritettä, laita se riskijäteastiaan.

Vie käytetyt monikäyttöiset välineet huoltohuoneeseen hyvin peitettyinä tai suljetussa astiassa. Desinfioi välineet välittömästi pesukoneessa tai huuhtelu- ja desinfiointikoneessa. Älä jätä niitä pöydille tai muualle odottamaan likaisena. Mikäli et saa välineitä heti koneeseen, laita ne kannelliseen astiaan odottamaan koneen vapautumista. Mikäli konetta ei ole käytettävissä, käsittele välineet instrumenttigeelillä ja säilytä suljetussa laatikossa, kunnes ne kuljetetaan välinehuoltoon.

Voit lukea lisää välineiden huollosta osastolla täältä.