Readspeaker

Työkyvyn tuki

Työkyvyn tuki

Työkyvyn arvioinnin ja tuen palveluista saat ohjausta ja tukea työllistymiseen, työelämässä pysymiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen erityisesti silloin, kun terveysongelmat alentavat työkykyäsi tai työttömänä tarvitset tukea hyvinvointiisi.

Työkyvyn tuki - työkyvyn tuen tiimi sote-asemilla

Työkyvyn tuen tiimi sote-asemilla

Sosiaali- ja terveysasemilla otetaan vaiheittain käyttöön Minun tiimini -toimintamalli, jossa voit saada tarpeittesi mukaista moniammatillista tukea.

Tiimi voi auttaa silloin, kun haluat kohentaa työllistymismahdollisuuksiasi ja terveydentilaasi, mutta tarvitset siihen ammattilaisten ohjausta ja tukea.

Tiimiisi voivat kuulua esimerkiksi terveydenhoitaja, sosiaaliohjaaja, Omavalmentaja, liikuntaneuvoja tai lääkäri. Tiimi kootaan tarpeittesi mukaan.

Voit ehdottaa minun tiimini -mallin mukaista tapaamista sote-aseman ammattilaiselle, esimerkiksi työttömien terveystarkastusten terveydenhoitajalle.

Palvelu on maksuton. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään maksu.

Työkyvyn tuki - työkyvyn tuen tiimi sote-asemilla - linkit

2.0 Hiusviivaerotin


Työkyvyn tuki - TOIKE-palvelu

TOIKE-palvelu

TOIKEn työntekijät voivat auttaa, jos sairaus tai vamma on vienyt osan työkyvystäsi ja olet huolissasi, miten voit jatkaa työssä tai opinnoissa tai päästä työelämään. TOIKE tarjoaa nopeaa palvelua työkykyongelmissa niille, jotka ovat työterveyshuollon ulkopuolella ja niille, joiden työttömyys on kestänyt alle kolme vuotta.

TOIKEssa kuntoutusohjaaja selvittää alkuhaastattelussa toiminta- ja työkykyäsi, etuustilannettasi ja mahdollisia kuntoutustoimia. Tarvittaessa sinulle varataan aika työterveyslääkärin ja kuntoutusohjaajan yhteisvastaanotolle, jossa laaditaan työkykyä ja -uraa edistävä jatkosuunnitelma ja tehdään tarvittavat lausunnot.

Voit itse ottaa yhteyttä suoraan kuntoutusohjaajaan, lähetettä ei tarvita. Myös ammattilaiset voivat ohjata asiakkaitaan palveluun tai konsultoida työkykyongelmissa.

TOIKEssa ei tehdä sairauksiin liittyviä tutkimuksia eikä lähetteitä jatkotutkimuksiin.

Palvelu on maksuton. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään maksu. 

Yhteystiedot

TOIKE FinnMedi 5 (5. krs)
Biokatu 12, 33520 Tampere
Avoinna ma - to klo 9 - 15

Kuntoutusohjaaja
Mari Hopiavuori
Puhelin 041 730 2746

Työterveyslääkäri
Miisa Visakorpi
Puhelin 050 309 1639

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

2.0 Hiusviivaerotin


Työkyvyn tuki - TYP-palvelu

Työkykypalvelu työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteistyössä (TYP-palvelu)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu voi olla oikea palvelu sinulle, jos monet asiat vaikeuttavat työllistymistäsi ja tarvitset useiden palvelujen apua ja yhteensovittamista työllistymisesi tueksi.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on työllisyyspalvelujen, hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja Kelan yhteinen toimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita työnhakijoita. Työkykypalvelussa saat arvion ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksistasi.

Ole yhteydessä oman kuntasi työllisyyspalveluissa OMA-valmentajaasi.

Palvelu on maksuton. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään maksu.

2.0 Hiusviivaerotin


Työkyvyn tuki - sinua saattaisivat kiinnostaa - linkit