Murupolku

Readspeaker

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tuetaan kotihoidon, tukipalveluiden sekä lyhytaikaisten asumispalveluiden avulla. Kotiin annettavien palveluiden tarkoituksena on, että asiakas selviytyy arjessaan mahdollisimman itsenäisesti ja saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, jotka alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun syyn takia tarvitsevat apua kotiin. Kotihoito palvelee sekä säännöllistä että tilapäistä kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa tarvitsevia. Tarvittaessa hoitoa järjestetään kotiin ympäri vuorokauden.

Miehet jumppaavat ilmapallon avulla.

Kotiin tuotettavat tukipalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille. Erityisellä tarveharkinnalla palvelu voidaan myöntää tilapäisesti myös muille asiakkaille.

Pirkanmaan hyvinvointialueella palveluiden myöntämisen edellytyksenä on, että ammattilainen on arvioinut palveluntarpeen yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa omaisten, läheisten tai asiakkaalle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palveluntarpeen arviointi perustuu RAI-arviointijärjestelmän avulla saataviin mittarituloksiin. RAI (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö.

Kotona asumista tukevia palveluita voi hankkia myös omakustanteisesti. Yksityiset palvelut ovat avoimia kaikille. Tietoa erilaisista vaihtoehdoista saat palveluneuvonnasta.

2.0 Hiusviivaerotin


Kotona asumista tukevat palvelut - haitari

Miten ikääntyneiden kotona asumista tuetaan?

Kotona asumista tuetaan useilla eri palveluilla. Kotihoito on keskeinen palvelu, mutta sen ohella on tarjolla erilaisia tukipalveluja sekä lyhytaikaista asumispalvelua. Saatavissa on paitsi ennaltaehkäiseviä myös kuntouttavia palveluja.

Kotihoidon tavoitteena on turvata asiakkaan itsenäinen ja omatoiminen elämä. Säännöllinen kotihoito on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat säännöllistä hoivaa ja apua päivittäisissä toiminnoissa. Kotihoito voi sisältää myös kotisairaanhoitoa.

Kotihoidon käytössä on myös etähoiva, käynnit voidaan toteuttaa etäkäynteinä, lisäksi hyödynnetään lääkeautomaatteja, joka mahdollistaa asiakkaan itsenäisen lääkkeenoton.

Ateriapalvelu on kotihoidon tukipalvelu. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty itse valmistamaan tai hankkimaan riittävän monipuolista ruokaa tai ruokailu kodin ulkopuolella ei onnistu sairaudesta tai vammasta johtuen.

Kotiin tuotettava ateriapalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille.

Perhehoidossa hoitosi ja huolenpitosi järjestetään perhehoitajan kotona tai omassa kodissasi. Perhehoito voi kestää muutaman tunnin, päivän tai sovitun jakson ajan. Perhekotiin voi myös muuttaa pysyvästi asumaan. Perhehoidossa on enintään 4–7 asiakasta samaan aikaan.

Perhehoito voi soveltua sinulle, jos et tarvitse kahden ihmisen apua arjen toimissasi ja pärjäät yöllä ilman säännöllistä apua.

Perhehoidossa on monia etuja:

  • Sinulla on mahdollisuus läheisiin ihmissuhteisiin.
  • Voit elää turvallista perhe-elämää tavallisessa kodissa, jossa sinua hoitaa aina sama hoitaja.
  • Saat yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa.
  • Voit myös osallistua perheen arkeen omien voimavarojesi ja kiinnostuksesi mukaan.

Osavuorokautinen perhehoito

Osavuorokautisessa perhehoidossa ollaan 3–6 tuntia. Perhehoito voidaan järjestää perhehoitajan kotona tai omassa kodissasi.
Perhehoitoa voidaan käyttää omaishoidon tuen vapaan järjestämiseksi tai tukemaan kotona asumistasi.

Tilapäinen perhehoito

Tilapäisen (ympärivuorokautinen) perhehoidon kesto on yli 6 tuntia: olet perhehoidossa etukäteen sovitun ajanjakson verran.

Tilapäisen perhehoidon jaksojen aikana asut pääsääntöisesti perhehoitajan kotona. Perhehoitoa voidaan käyttää omaishoidon tuen vapaan järjestämiseksi tai tukemaan kotona asumistasi.

Kauppapalvelu on kotihoidon tukipalvelu. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty itse tai läheisten avustamana asioimaan kaupassa tai läheiset eivät voi hoitaa kauppa-asioita asiakkaan puolesta. Kauppapalvelun asiakkaana voi tilata ruoka- ja päivittäistavaroita kaupasta kotiin kuljetettuna. Kauppapalvelusta ei voi tilata alkoholia tai tupakkatuotteita.

Kotiin tuotettava kauppapalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille. Erityisellä tarveharkinnalla palvelu voidaan myöntää tilapäisesti muille asiakkaille. Monet kaupat tarjoavat kauppatavaroiden kotiinkuljetusta, yksityinen kauppapalvelu on avoin kaikille.

Kuntouttava päivätoiminta on tukipalvelu, jonka avulla voidaan tukea ja edistää ikääntyneiden osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä, terveyttä, hyvinvointia, itsenäistä suoriutumista ja kotona asumista. Kuntouttavassa päivätoiminnassa asiakkaita rohkaistaan ja kannustetaan käyttämään omia voimavaroja. Asiakkaat saavat tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi itsehoidosta, palveluista ja ajankohtaisista asioista.

Päivätoimintaan sisältyy asiakkaiden tarpeiden mukaan liikuntatuokioita ja ulkoilua sekä erilaisia kulttuuritoimintoja ja yhdessäoloa. Päivätoimintapäivän aikana huolehditaan tarvittaessa myös asiakkaan lääkehoidosta ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille. Palvelun myöntämisen edellytyksenä on lisäksi asiakkaan oma motivaatio osallistua ryhmätoimintaan ja -kuntoutukseen sekä kyky toimia ryhmässä. Tarvittaessa asiakkaalle myönnetään maksullinen kuljetuspalvelu toimintaan pääsemiseksi.

Lyhytaikaisella ympärivuorokautisella asumisella (lyhytaikaisjakso) tarkoitetaan kodin ulkopuolella tapahtuvaa ympärivuorokautista hoitoa asumispalveluyksikössä. Lyhytaikaisjakso voidaan järjestää myös perhehoidossa.

Palvelun myöntäminen edellyttää, että asiakas tarvitsee säännöllisesti tai jatkuvaluontoisesti apua päivittäisissä toiminnoissa toimintakyvyn laskun vuoksi, mutta tilanne ei kuitenkaan vaadi sairaalahoitoa.

Ensisijaisesti avun tarpeeseen vastataan kotihoidon palveluilla tai perhehoidon avulla. Lyhytaikaisessa ympärivuorokautisessa asumisessa voidaan järjestää esimerkiksi omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden aikainen hoito.

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen asuminen ei ole tarkoitettu tilapäisiin asumisjärjestelyihin esimerkiksi remonttien ajaksi, jos huolenpidon tarve ei sitä muuten edellytä.

Peseytymispalvelu on kotihoidon tukipalvelu. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty peseytymään säännöllisesti itse tai omaisten avustamana, tai peseytymis- ja saunatilat kotona ovat puutteelliset tai turvattomat tai palvelua tarvitaan omaisen jaksamisen tukemiseksi. Peseytyminen järjestetään kerran viikossa kodin ulkopuolella. Asiakkaalle järjestetään tarvittaessa kuljetus peseytymispalveluun ja takaisin kotiin erillistä maksua vastaan.

Turva-auttamispalvelu tarkoittaa turvapuhelinlaitetta ja siihen yhdistettyä turvaranneketta tai -kaulanauhaa, joiden avulla voi hälyttää apua ympäri vuorokauden, jos asiakkaan oma vointi heikkenee äkillisesti.

Turvapuhelinta voi käyttää, jos esimerkiksi kaatuu tai epäilee saaneensa sairauskohtauksen. Henkeä uhkaavassa hätätilanteessa kuitenkin soitetaan yleiseen hätänumeroon 112. Turva-auttamispalveluun voidaan lisäksi yhdistää lisälaitteita, esimerkiksi ovivahti, joka hälyttää ulko-oven aukaisusta tai hellahälytin, joka hälyttää kuumuudesta.

Turva-auttamispalvelu voidaan myöntää, jos asiakkaalla on epävakaa terveydentila, eksymisiä, kaatumisia tai niiden uhkaa. Turva-auttamispalvelu voidaan myöntää myös, jos asiakkaalla on jokin terveydellinen syy, joka saattaa edellyttää nopeasti saatavaa apua. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille. Yksityinen turva-auttamispalvelu on avoin kaikille.

2.0 Hiusviivaerotin


Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä palveluneuvontaan puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa.

Palveluneuvonta on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen. Mikäli tilanteesi tarvitsee tarkempaa palvelutarpeen arviointia, sinut ohjataan asiakasohjaukseen.

Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta Pirkanmaan lähitoreilta.

Asiakasohjaaja selvittää yhdessä sinun ja tarvittaessa läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta sekä neuvoo ja ohjaa sinut oikean palvelun piiriin. Sinulle kerrotaan palveluiden saannin kriteereistä ja hinnoista. Neuvonta on sinulle maksutonta.

Kun kotiudut sairaalasta tai muusta hoitolaitoksesta, mahdolliset kotihoidon palvelut käynnistyvät kotiuttavan tahon toimesta.

Jos olet jo palveluiden piirissä, voit olla yhteydessä suoraan oman alueesi asiakasohjaukseen tai omaan kotihoitoyksikköösi.

Jos et tiedä alueesi asiakasohjaajan tai kotihoitoyksikkösi tietoja, saat ne palveluneuvonnasta tai hyvinvointialueen vaihteesta numerosta 03 311 611.

Palveluneuvonta - numero+ linkki - nosto

Palveluneuvonta

Ole yhteydessä

Puhelimitse: 040 733 3949

Tule paikan päälle: Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere

Ikääntyneiden neuvonta ja ohjaus - lähitorit - linkki

2.0 Hiusviivaerotin


Kotihoidon ja lyhytaikaisen ympärivuorokautisen asumisen myöntämisen perusteet - nosto

Palvelujen myöntämisen perusteet

Kotihoidosta ja kotona asumisen tukipalveluista sekä lyhytaikaisesta ympärivuorokautisesta asumisesta on laadittu palvelujen myöntämisen perusteet. Niiden avulla voidaan turvata asiakkaiden tasavertaisen kohtelun, tukea palveluihin hakeutumista ja päätöksentekoa.

2.0 Hiusviivaerotin


Kotona asumista tukevat palvelut - sinua saattaisi kiinnostaa