Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Hoitoon pääsy ja odotusajat

Hoitoon pääsy ja odotusajat

Hoitoon pääsy ja odotusajat - ankkurilista

Hoitoon pääsy ja odotusajat

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Kiireelliseen hoitoon pitää päästä heti. Kiireettömään hoitoon pääsylle eli hoitotakuulle on erilaisia aikarajoja. Hyvinvointialueen pitää julkaista verkkosivuillaan tietoa hoitoon pääsystä ja odotusajoista.

 • Terveyskeskukseen pitää saada yhteys välittömästi arkisin terveyskeskuksen aukioloaikoina.
 • Kun olet ottanut yhteyttä, terveydenhuollon ammattilaisen pitää arvioida hoidon tarpeesi saman arkipäivän aikana.
 • Sinun on päästävä hoitoon terveysasemalle 14 vuorokaudessa. 14 vuorokauden enimmäisaika ei koske:
  • hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia,
  • perusterveydenhuollossa toimivan muiden lääketieteen erikoisalojen kuin yleislääketieteen erikoislääkärin vastaanottoja,
  • hoitotapahtumia, jotka tehdään yksinomaan terveydenhuollossa laadittavan todistuksen tai lausunnon saamiseksi,
  • terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja kuten terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia eikä muita ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluita.
 • Sinun on päästävä hammashoitoon neljässä kuukaudessa.
 • Sairaalahoitoon erikoissairaanhoitoon tarvitset lähetteen. Kun lähete on tehty ja saapunut sairaalaan, tilanteesi on arvioitava kolmen viikon kuluessa. Sinun on päästävä hoitoon kuudessa kuukaudessa.
 • Lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa lapsen tai nuoren tilanne pitää arvioida kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Kun hoidon tarve on todettu, hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö: hoitotakuu

Kiireettömään hoitoon pääsy

Pirkanmaan hyvinvointialueen kiiretöntä hoitoa koskevat tiedot löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastopalvelusta:

Perusterveydenhuollon eli terveyskeskuksien odotusajat

Suun terveydenhuollon odotusajat

Erikoissairaanhoidon odotusajat Taysissa

Vuosi 2024

Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon odotusaikoja koskevat tiedot löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastopalvelusta:

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy

Vuosi 2023

Joulukuu 2023 (pdf)

Marraskuu 2023 (pdf)

Lokakuu 2023 (pdf)

Syyskuu 2023 (pdf)

Elokuu 2023 (pdf)

Heinäkuu 2023 (pdf)

Kesäkuu 2023 (pdf)

Toukokuu 2023 (pdf)

Huhtikuu 2023 (pdf)

Maaliskuu 2023 (pdf)

Helmikuu 2023 (pdf)

Tammikuu 2023 (pdf)

Odotusajat ikääntyneiden palveluihin

Raportoimme puolen vuoden välein odotusajat ympärivuorokautiseen palveluasumiseen (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 26). Odotusajat on ilmoitettu prosenttiosuuksina kaikista paikkaa odottaneista. Odotusaika lasketaan hakemuksen kirjallisesta tai suullisesta vireilletulosta.

Odotusajat 1.1.-30.6.2024

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

 • alle kuukausi: 61,4 % hakijoista
 • alla kaksi kuukautta: 21,4 % hakijoista
 • alle kolme kuukautta: 14,3 % hakijoista
 • yli kolme kuukautta: 2,8 % hakijoista

Erityisvaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen

 • alle kuukausi: 25 % hakijoista
 • alla kaksi kuukautta: 50 % hakijoista
 • alla kolme kuukautta: 25 % hakijoista
 • yli kolme kuukautta: 0 % hakijoista

Keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautiseen palveluasumiseen oli 32,2 vuorokautta ja erityisvaativaan ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 43,8 vuorokautta.