Readspeaker

Hoitoon pääsy ja odotusajat

Hoitoon pääsy ja odotusajat

Hoitoon pääsy ja odotusajat

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Kiireelliseen hoitoon pitää päästä heti. Kiireettömään hoitoon pääsylle eli hoitotakuulle on erilaisia aikarajoja. Hyvinvointialueen pitää julkaista verkkosivuillaan tietoa hoitoon pääsystä ja odotusajoista.

 • Terveyskeskukseen pitää saada yhteys välittömästi arkisin terveyskeskuksen aukioloaikoina.
 • Kun olet ottanut yhteyttä, terveydenhuollon ammattilaisen pitää arvioida hoidon tarpeesi saman arkipäivän aikana.
 • Sinun on päästävä hoitoon terveysasemalle 14 vuorokaudessa.
  • 14 vuorokauden enimmäisaika ei koske:
   • hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia, 
   • perusterveydenhuollossa toimivan muiden lääketieteen erikoisalojen kuin yleislääketieteen erikoislääkärin vastaanottoja,
   • hoitotapahtumia, jotka tehdään yksinomaan terveydenhuollossa laadittavan todistuksen tai lausunnon saamiseksi,
   • terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja kuten terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia eikä muita ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluita.
 • Sinun on päästävä hammashoitoon neljässä kuukaudessa.
 • Sairaalahoitoon erikoissairaanhoitoon tarvitset lähetteen. Kun lähete on tehty ja saapunut sairaalaan, tilanteesi on arvioitava kolmen viikon kuluessa. Sinun on päästävä hoitoon kuudessa kuukaudessa.
 • Lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa lapsen tai nuoren tilanne pitää arvioida kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Kun hoidon tarve on todettu, hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö: hoitotakuu

Kiireettömään hoitoon pääsy Pirkanmaan hyvinvointialueella

Tiedot löytyvät Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tilastopalvelusta:

Perusterveydenhuollon eli terveyskeskuksien odotusajat

Suun terveydenhuollon odotusajat

Erikoissairaanhoidon odotusajat Taysissa

Heinäkuu 2023 (pdf)

Kesäkuu 2023 (pdf)

Toukokuu 2023 (pdf)

Huhtikuu 2023 (pdf)

Maaliskuu 2023 (pdf)

Helmikuu 2023 (pdf)

Tammikuu 2023 (pdf)

Odotusajat ikääntyneiden palveluihin

Raportoimme puolen vuoden välein odotusajat pitkäaikaiseen ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 26).

Odotusajat ajalla 1.1.-30.6.2023

 • alle 4 viikkoa: 83,1 % hakijoista
 • alle 8 viikkoa: 94,6 % hakijoista
 • yli 3 kuukautta paikkaa odottavien osuus on 2,3 %. Yli 3 kuukauden odotusajat johtuivat joko erityistarpeesta erityisen vaativan hoidon hoitopaikkaan tai asiakkaiden/läheisten omaisten tarpeesta ottaa paikka vastaan esimerkiksi vain tietystä palveluyksiköstä.