Readspeaker

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaan ja potilaan oikeudet - johdannot alasivuille - nosto

Potilasasiamies palvelee terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia. Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, jos esimerkiksi olet tyytymätön hoitoon pääsyyn tai saamaasi hoitoon tai palveluun.

Sosiaaliasiamieheen voit ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluja koskevissa kysymyksissä. Saat tietoa asiakkaan oikeuksista.

Voit valita oman sosiaali- ja terveysasemasi (sote-asemasi) sekä kiireettömän erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitopaikkasi mistä tahansa Suomesta.