Murupolku

Readspeaker

Yksityisen terveydenhuollon toimitilojen tarkastus

Yksityisen terveydenhuollon toimitilojen tarkastus

Yksityisen terveydenhuollon toimitilojen tarkastus (uusi sisältö 1.12.2023 lähtien)

Hyvinvointialueet eivät enää 1.12.2023 lähtien tee terveydenhuollon toimitilojen käyttöönottotarkastuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annettu uusi laki tulee voimaan 1.1.2024. Lain voimaantultua lupahakemuksiin liittyviä terveydenhuollon toimitilojen käyttöönottotarkastuksia ei tehdä enää hyvinvointialueilla.

Valvontaviranomainen suosittelee, ettei uusia asioita laitettaisi vireille enää loppuvuoden 2023 aikana, sillä valvontaviranomaisilla ei ole mahdollisuutta käsitellä kaikkia hakemuksia nykyisen lain ollessa voimassa.

Jo vireillä olevat asiat pyritään käsittelemään loppuun vuoden 2023 puolella. Mikäli niitä ei kuitenkaan ehditä käsittelemään, ne käsitellään ensi vuoden alusta uuden lain mukaisina.

Lupahakemukset tauolle joulukuun 2023 ajaksi

Uudet rekisteröintihakemukset tehdään vuoden 2024 alusta uudessa Soterin sähköisessä asioinnissa.  Soteri-rekisteri korvaa aiemman Valveri-rekisterin. Soterin käyttöönotto edellyttää, että asiakkaiden sähköinen asiointi suljetaan joulukuun ajaksi 1.12.2023 alkaen. Joulukuun sulun aikana asiakkaat eivät voi tehdä lupahakemuksia tai rekisteröityä.

Marraskuun loppuun mennessä vireille tulleet hakemukset ja ilmoitukset käsitellään voimassa olevan yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Hakemus, jossa toiminnan aloittamispäiväksi on merkitty 1.1.2024, ratkaistaan soveltamalla nykyistä lainsäädäntöä.

Lisätietoa

Lisätietoa Soteri-rekisteristä aluehallintoviraston sivuilla

Katja Uitus-Mäntylä
palvelupäällikkö
p. 044 472 2687