Readspeaker

Valikkonäyttö

Kosketus- tai pisaravarotoimien toteuttaminen usean potilaan huoneessa

Kosketus- tai pisaravarotoimien toteuttaminen usean potilaan huoneessa

Kosketus- tai pisaravarotoimien toteuttaminen usean potilaan huoneessa

Ohje päivitetty 5.4.2023

Kosketus- tai pisaravarotoimin hoidettaville potilaille pyritään ensisijaisesti järjestämään yhden hengen huone. Epidemiatilanteissa samaa tartuntatautia tai samaa moniresistenttiä mikrobia kantavia potilaita voidaan kohortoida samaan huoneeseen. Neuvottele moniresistenttiä mikrobia kantavien potilaiden kohortoinnista hygieniahoitajan kanssa. 

Mikäli oma huone tai kohortointi ei ole mahdollista, esimerkiksi valvontahoitoa tarvitsevan potilaan kohdalla, voidaan potilasta hoitaa usean potilaan huoneessa tämän ohjeen mukaisesti. Huomioi, että paikkaeristys ei ole kaikissa infektiosairauksissa mahdollinen, kuten äkillinen ripulioksennustauti. Katso Varotoimet ja huonesijoitus infektiosairauksissa -ohje.

  • Hoida potilas omalla vyöhykkeellä, noudattaen kosketus- tai pisaravarotoimia. Riisu suojaimet ja desinfioi kädet vyöhykkeeltä poistuttaessa.
  • Sijoita potilas riittävän kauas viereisistä potilaista (noin yksi metri). Sulje väliverhot tai käytä sermiä potilaspaikkojen välissä. Sovi wc-käytännöistä ja tiedota tästä tarvittaessa myös muita.
  • Sijoita varotoimista tiedottava tarra potilasvyöhykkeelle näkyvälle paikalle, esimerkiksi väliverhoon tai vuoteen päätyyn. Merkitse varotoimet potilastietojärjestelmään toimipaikassassasi sovitulla tavalla. Tiedota varotoimista puhtauspalveluiden työntekijöille.
  • Varaa huoneen yhteyteen hoidossa käytettävät suojaimet ja suojainten käyttöohje. Sijoita puhtaat suojaimet potilasvyöhykkeen ulkopuolelle.
  • Desinfioi tutkimus- ja hoitovälineet käytön jälkeen.
  • Sijoita jäteastiat mahdollisimman lähelle potilasvyöhykettä, mieluiten sen sisäpuolelle.
  • Pakkaa pyykit pyykkipussiin potilasvyöhykkeellä

Siivous

Vyöhykkeen siivouksessa noudatetaan varotoimiluokan mukaista ohjeistusta, katso Varotoimihuoneiden siivous -ohje.

Varotoimien päättäminen

Potilaan kotiutuessa tai varotoimien tarpeen päättyessä vyöhykkeelle tehdään loppusiivous varotoimiluokan mukaisesti. Vetyperoksidikuivasumutuksen (Nocospray) voi tehdä, jos huone tyhjenee kokonaan ja se on tilojen puolesta mahdollista.