Uutinen
Pirkanmaan hyvinvointialueella on valmistunut strategian toimeenpanoa tukeva tietohallinnon laaja muutosohjelma lähivuosille. Muutosohjelman toimenpiteillä kehitetään muun muassa hyvinvointialueen asukkaiden digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja niin, että palvelujen saavutettavuus ja yhdenvertaisuus paranevat. Ammattilaisten työtä tuetaan muun muassa yhtenäistämällä asiakas- ja potilastietojärjestelmät ja tukemalla liikkuvaa työtä.

Uutinen | 15.3.2023

Tietohallinnon muutosohjelma lisää digiasiointimahdollisuuksia ja tukee ammattilaisten työtä

Pirkanmaan hyvinvointialueella on valmistunut strategian toimeenpanoa tukeva tietohallinnon laaja muutosohjelma lähivuosille. Muutosohjelman toimenpiteillä kehitetään muun muassa hyvinvointialueen asukkaiden digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja niin, että palvelujen saavutettavuus ja yhdenvertaisuus paranevat. Ammattilaisten työtä tuetaan muun muassa yhtenäistämällä asiakas- ja potilastietojärjestelmät ja tukemalla liikkuvaa työtä.

Tietohallinnon muutosohjelman tavoitteena on myös lisätä asukkaiden kotona asumisen edellytyksiä tietotekniikan avulla. Niin ikään ohjelmalla tavoitellaan tiedon keräämisen, jalostamisen ja tiedon hyödyntämisen tapojen yhtenäistämistä ja kehittämistä.

Hyvinvointialueella aiotaan muun muassa perustaa digiklinikka, joka tarjoaa perustason neuvontaa ja vastaanottotoimintaa sähköisesti. Vastaavasti kotona asumisen avuksi kehitetään uusia teknologisia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka tukevat ikäihmisten kotona asumista potilasturvallisuutta heikentämättä.

Ammattilaisten välineet uudistuvat ja yhdenmukaistuvat

Muutosohjelman toimenpiteillä parannetaan myös ammattilaisten työskentelyedellytyksiä ja lisätään työn veto- ja pitovoimaa. Käyttöön otetaan muun muassa liikkuvaa ja vaihtelevaa työtä tukevia työkaluja.

- Pirkanmaalla tullaan yhtenäistämään ammattilaisten käyttämät asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Käytännössä kuntakohtaisista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä tullaan siirtymään perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalihuollossa vain yhteen tietojärjestelmään, kertoo tietohallintojohtaja Pasi Lehmus.

Yhtenäiset tietotekniset ympäristöt ja toimintatavat vahvistavat samalla digiturvallisuutta. Digiturvallisuudessa huomioidaan myös palveluiden käyttäjälähtöisyyttä.

Tietohallinnon muutosohjelma tukee Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmaa ja on edellytys sen toteuttamiselle. Aluehallitus käsittelee tietohallinnon muutosohjelmaa kokouksessaan 20.3.2023.Lue kaikki