Readspeaker

Tena-tuotteiden kotiinkuljetusasiakkaiden tietoja joutunut mahdollisesti vääriin käsiin

Pirkanmaalla asuvien Tena-inkontinenssituotteiden kotiinkuljetuspalvelujen tilaajien henkilötietoja on saattanut joutua vääriin käsiin, sillä Essity Oy:n tuotteiden kuljetuspalvelusta vastaava Westlog Oy on ilmoittanut henkilötietojen vaarantuneen kyberhyökkäyksessä elokuussa. Tilaajien tietoja on mahdollisesti vuotanut ulkopuolisten tietoon.

Uutinen

Henkilötietojen vuoto on voinut kohdistua myös pirkanmaalaisiin asiakkaisiin, joiden Tena-tuotemerkin inkontinenssisuojia on tilattu kotiinkuljetuksella.

Tietoturvaloukkaus voi koskea asiakkaan nimeä, yhteystietoja, mahdollista järjestelmässä ollutta henkilötunnusta sekä tietoa tehdyistä tilauksista.

Kyberhyökkäys ei ole kohdistunut hyvinvointialueen omistamiin tietojärjestelmiin. Westlog on asentanut omiin tietojärjestelmiinsä erityisen valvontajärjestelmän ja tehnyt ilmoituksen tietomurrosta tietosuojavaltuutetulle ja poliisille.

Mitä asiakkaiden pitää tehdä?

Hyvinvointialue on pyytänyt Essity Oy:ltä lisätietoja tietoturvaloukkauksesta. Tietovuodon laajuuden ja vaikutusten arviointi on vielä kesken.

Ennen kuin tietosuojaloukkauksen laajuus on selvitetty, asiakkaiden on hyvä kiinnittää erityistä huomiota mahdollisiin petosyrityksiin. Jos epäilee omien tietojen väärinkäytöstä ja rikosta, kannattaa olla yhteydessä poliisiin. Myös maksun pyytäminen hyvinvointialueen hoitotarvikkeista viittaa rikolliseen toimintaan.