Uutinen
Taysin sairaaloissa hoidettiin viime vuonna yhteensä 218 716 eri potilasta. Hoidettujen potilaiden määrä väheni edellisvuodesta yhdeksällä prosentilla, ilmenee aluehallituksen maanantaina käsittelemästä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin viimeisestä toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä vuodelta 2022.

Uutinen | 28.3.2023

Taysin sairaaloissa hoidettiin viime vuonna lähes kymmenesosa vähemmän potilaita kuin edellisvuonna

Taysin sairaaloissa hoidettiin viime vuonna yhteensä 218 716 eri potilasta. Hoidettujen potilaiden määrä väheni edellisvuodesta yhdeksällä prosentilla, ilmenee aluehallituksen maanantaina käsittelemästä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin viimeisestä toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä vuodelta 2022.

Sairaanhoitopiirin viimeinen vuosi oli toiminnallisesti vaikea. Työvoimaa oli vaikea saada eikä palveluja pystytty tuottamaan tavoitteiden mukaisesti. Kysyntä laski ja jonot hoitoon kasvoivat.

Kulut pystyttiin melko hyvin sopeuttamaan toiminnan määrän vähenemiseen ja esimerkiksi henkilöstökulut alittivat talousarvion 13,8 miljoonalla eurolla ja toimintakulut 12 miljoonalla eurolla. Kiinteät kulut toteutuivat kuitenkin ennakoidusti.

Sairaanhoitopiiri tasapainotti talouttaan muun muassa erillistoimin, joiden vaikutus oli noin 17 miljoonaa euroa. Toimenpiteet koostuivat maanmyynneistä, osakkeiden myyntivoitoista sekä ylimääräisistä tytäryhtiöiltä kerätyistä osinkotuotoista.

Ennen alijäämän kattamista sairaanhoitopiirin vuoden 2022 alijäämäksi muodostui 277 264,63 euroa. Edellisten tilikausien alijäämää oli taseessa 7,9 miljoonaa euroa. Taseen alijäämä katettiin erillisellä loppulaskutuksella, jotta taseen loppusummaksi tuli lain edellyttämä 0,00 euroa.

Hyvin valmisteltuna hyvinvointialueella

Hyvinvointialueen viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perusteella Suomen suurimman hyvinvointialueen valmistelutyössä onnistuttiin ja järjestämisvastuu otettiin hyvin valmistautuneena.

Tammikuussa järjestettiin kaikkien aikojen ensimmäiset aluevaalit, joissa valittiin hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuusto. Se päätti joulukuussa ensimmäisestä strategiasta ja talousarviosta. Syksyn aikana yhdenmukaistettiin muun muassa palvelukuvaukset, asiakasmaksut ja palvelukriteerit sekä muut maksut ja korvaukset. Henkilöstön muutosviestintä oli keskeisessä roolissa kaikilla hyvinvointialueen tehtäväalueilla.

Hyvinvointialueella ei muodostunut viime vuodelta yli- tai alijäämää. Vaikka vuodelta 2022 säästyi valtionavustusta, se on valtion ohjeistuksen mukaisesti siirretty käytettäväksi vuodelle 2023.Lue kaikki