Readspeaker

Säären avomurtumapotilaiden hankalat infektiot ovat vähentyneet merkittävästi Taysissa 

Sääriluun avomurtuma on yksi vaikeimmista alaraajavammoista, joka voi johtaa vakaviin infektioihin. Taysissa hoidettujen potilaiden syvien infektioiden määrä on laskenut yli 20 prosentista alle kahteen prosenttiin sen jälkeen, kun sairaalassa otettiin käyttöön uusi protokolla eli suunnitelma sääriluun avomurtumien hoidossa.

Uutinen

Sääriluun avomurtuman aiheuttaa korkeaenerginen tapaturma, kuten liikenneonnettomuus tai korkealta putoaminen. Murtuma aiheuttaa usein laajan luun ja pehmytkudosten vaurion, joka voi johtaa vakaviin leikkauskomplikaatioihin, esimerkiksi raajan menettämiseen tai luutumattomuuteen. 

– Tyypillinen potilas on työikäinen, ja yleisin komplikaatio on syvä infektio vamma-alueella. Infektion hoito vie paljon aikaa, on kallista ja rajoittaa potilaan toimintakykyä merkittävästi, joten sen estämiseen kannattaa panostaa kaikin tavoin, sanoo erikoistuva lääkäri, dosentti Jussi Repo Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksesta.

Taysissa tehty hoidon vaikuttavuutta mittaava tutkimus kertoo, että tietynlainen protokolla parantaa hoitotuloksia ja vähentää merkittävästi säären avomurtumapotilaiden vakavia infektioita. Hoidon järjestämisen kokonaisuuteen kuuluu muun muassa tiivis yhteistyö ortopedien ja plastiikkakirurgien välillä kaikissa hoidon vaiheissa. Murtuma- ja pehmytkudosvamma korjataan yhteistyössä viimeistään viikon sisällä vammasta.

– Tutkimuksemme osoittaa, että protokollan käyttäminen vähentää todistetusti hoitokustannuksia, vapauttaa resursseja ja ennen kaikkea parantaa hoidon laatua, kertoo tutkimusryhmän johtajana toiminut Repo. 

Käytäntöä suositellaan kaikkiin sairaaloihin

Tays on ensimmäinen sairaala Suomessa, joka on laatinut hyvinvointialueelleen selkeän suunnitelman avosäärimurtumien hoidosta. Protokolla otettiin Taysissa käyttöön vuonna 2016.

Suunnitelman käyttöönotto käytännön työssä on johtanut syvien infektioiden määrän laskuun 20,6 prosentista 1,6 prosenttiin. Taysissa hoidettujen alaraajan avomurtumien nykyinen syvien infektioiden määrä (1,6 %) on erittäin matala ja samaa tasoa kuin kansainvälisissä johtavissa traumakeskuksissa.

Taysissa saatujen tulosten ja aiemmin julkaistujen tutkimusten perusteella tutkimusryhmä suosittelee standardoidun protokollan käyttöä kaikkiin säären avomurtumiapotilaita hoitaviin sairaaloihin. 

– Näiden potilaiden hoito tulisi keskittää laajan palvelun sairaaloihin, joissa protokollan mukainen yhteistyö on mahdollista, Repo sanoo.

Tutkimus on julkaistu Injury-lehdessä 8/2023 (eng.): Implementing an orthoplastic treatment protocol for open tibia fractures reduces complication rates in tertiary trauma unit - ScienceDirect

Lisätiedot

Dosentti Jussi Repo, Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskus, jussi.repo@pirha.fi, puhelin: 03 311 66685