Readspeaker

Pirkanmaan hyvinvointialue jakoi yleisavustuksia 82 yhteisölle

Pirkanmaan hyvinvointialue jakoi ensimmäistä kertaa yleisavustuksia sote-järjestöille. Hyvinvointia ja terveyttä edistävään, hyvinvointialueen strategian mukaiseen järjestötoimintaan myönnettiin yhteensä 444 250 euroa vuodelle 2023. Avustusta sai 82 yhteisöä eri puolilta Pirkanmaata. Avustuksista päätti Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen alainen asiakkuus- ja laatujaosto kokouksessaan 17. huhtikuuta.

Uutinen

Yleisavustuksia jaettiin samojen periaatteiden pohjalta kuin Pirkanmaan kuntien myöntämiä avustuksia aiemmin. Yksi keskeisimmistä tavoitteista on varmistaa, että aiemmin kunnilta yleisavustusta saaneiden järjestöjen toiminta jatkuu muutostilanteessa.  

– Yleisavustuksien myöntämisen yhtenä kriteerinä on ollut, että toiminta on alueellista tai usean kunnan alueelle yltävää ja vastaa erityisesti toiminta-alueen asukkaiden palvelutarpeisiin, kertoo integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
– Avustuskäsittelyssä on kuitenkin pyritty huomioimaan myös kuntien siirtyneet sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset. Mikäli kunnan tämän vuoden talousarviossa ei ole huomioitu enää sote-järjestöjen avustuskokonaisuutta, niin Pirkanmaan hyvinvointialue on voinut tässä tilanteessa myöntää tukea myös paikallisesti toimivalle järjestölle.  

Avustettavaan toimintaan kuuluvat sote-palveluiden kiinteä tukitoiminta, potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevät järjestöt, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuki sekä sote-järjestöjen verkostojärjestöt. Lisäksi avustustoiminnan piiriin kuuluu hyvinvointialueen asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta.  

Muina myöntämisperusteina olivat hyvinvointialueen strategian painopisteiden mukainen toiminta ja hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden täydentäminen. Lisäksi on edellytetty, että toiminnalla voidaan parantaa sellaisia asioita, joissa pirkanmaalaisilla on erityisesti vajeita hyvinvoinnissa.  

Avustuksia haettiin tammi-helmikuussa, ja määräaikaan mennessä yleisavustusta haki yhteensä 102 yhteisöä. Lisäksi Tampereen kaupungilta siirtyi 14 yhdistyksen hakemukset hyvinvointialueelle. Haettujen avustusten yhteenlaskettu summa oli 1 574 133 euroa. Hyväksytyn päätösesityksen yleisavutuksista voi lukea Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkopalvelussa.

Kohdeavustuksien haku toukokuussa 

Järjestötoiminta tukee pirkanmaalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointialueen ja kuntien rinnalla. Avustukset ovat yksi yhteistyön muoto hyvinvointialueen ja sote-järjestöjen välillä, ja niitä myönnetään toimintaan, joka täydentää Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaa. Yleisavustuksien lisäksi voidaan päättää myös kohde- ja kumppanuusavustuksista järjestöille. Aluehallitus voi harkintansa mukaan myöntää myös muita avustuksia.  

Pirkanmaan hyvinvointialueen kohdeavustuksien hakuaika on 15.5.- 2.6.2023. Kohdeavustusta myönnetään kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman, projektin tai hankkeen toteuttamiseen. Kohdeavustuksia voidaan myöntää tänä vuonna yhteensä noin 55 000 euroa, joista yhdelle yhteisölle korkeintaan 5000 euroa.   

– Kohdeavustusta voidaan myöntää vuoden 2023 aikana toteutettavaan tapahtumaan tai pienimuotoiseen projektiin, joka täydentää hyvinvointialueelle kuuluvien sote-palveluiden toimintaa, kuvailee järjestö- ja osallisuuskoordinaation suunnittelupäällikkö Annamari Tuominen Pirkanmaan hyvinvointialueelta.  

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuille hakuaikaan mennessä osoitteeseen pirha.fi/jarjestoyhteistyo. Sivulta löytyvät myös avustusten myöntämisperusteet sekä ohjeet avustusten hakemiseen. Kohdeavustuksien hakemisesta tiedotetaan erikseen. 

Yleishyödylliset, rekisteröityneet yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea myös sosiaali- ja terveysministeriön STEA-avustuksia hyvinvoinnin edistämiseen.  Vuonna 2024 myönnettävien STEA-avustusten hakuaika alkaa STEAn verkkoasioinnissa 17. huhtikuuta ja päättyy 31. toukokuuta.  Hakuilmoitus ja ohjeita avustuksen hakijoille on julkaistu verkkosivulla stea.fi.