Readspeaker

Pirkanmaan hyvinvointialue haluaa edistää työntekijöidensä yhdenvertaisuutta – henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa linjataan keskeisistä henkilöstöä koskevista tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteista. Suunnitelma on voimassa vuosille 2024–2025.

Uutinen

Uutta suunnitelmaa on valmisteltu loppuvuodesta 2023 lähtien yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.

– Tasa-arvokysymykset ovat osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja sen toteuttamista. Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteet ohjaavat henkilöstöpoliittista työtä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän edistämisessä. Suunnitelman tavoitteet konkretisoituvat työllä, jota tehdään yhdessä hyvinvointialueen eri yksiköissä, Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Taina Niiranen toteaa.

Johtamiskäytäntöjen toteuttaminen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta

Esihenkilöille tarjotaan koulutusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöön erityisesti vastikään käynnistyneen Pirha-akatemian kautta. Lisäksi esihenkilöille järjestetään koulutusta valmentavaan työotteeseen, jolla tähdätään yksilöä arvostavaan johtamiseen.

Suunnitelma huomioi myös yhdenmukaiset ohjeistukset, joiden avulla esihenkilöt voivat johtaa arjen työtä.

Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö ja työympäristö jokaiselle

Pirkanmaan hyvinvointialueella panostetaan jatkossa entistä enemmän työntekijöiden yhdenvertaiseen perehdytykseen käyttöön otettavan perehdytysjärjestelmän avulla.

Henkilöstön ohjeistuksissa huomioidaan muun muassa vastuulliseen työkäyttäytymiseen liittyvät asiat. Lisäksi hyvinvointialue tarjoaa henkilöstön käyttöön riskiarviointeja ja työsuojelun palveluja työhyvinvoinnin tueksi.

Henkilöstön moninaisuuden huomioiminen, arvostaminen ja kunnioittaminen

Osana henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa Pirkanmaan hyvinvointialue aikoo tehdä yhdenvertaisuusvaltuutetun toteuttaman yhdenvertaisuusselvityksen kesäkuuhun 2025 mennessä. Tämän selvityksen tuloksia hyödynnetään muun muassa työyhteisöille järjestettävissä yhdenvertaisuuskoulutuksissa.

Lisäksi Pirkanmaan hyvinvointialueella otetaan käyttöön sukupuolineutraalit tehtävänimikkeet ja laaditaan ohjeistus niiden käyttöön. Hyvinvointialue aikoo myös selvittää anonyymin rekrytoinnin mahdollisuuksia.

Palkkatasa-arvon edistäminen yhdenvertaisuuden näkökulmasta

Pirkanmaan hyvinvointialueella laaditaan tasa-arvolain edellyttämä palkkakartoitus sukupuolten välisistä palkkaeroista.

Palkkatasa-arvoa edistetään myös harmonisoimalla eri organisaatioista siirtyneen henkilöstön palkat. Palkkojen harmonisointi on hyvinvointialueella parhaillaan käynnissä ja etenee omana projektinaan.

Suunnitelman toteutumisen seuranta

Kehittämiskohteiden toteutumisen arviointia tehdään jatkuvasti osana arjen toimintaa yksikkötasolla esimerkiksi työpaikkakokouksissa ja kehityskeskusteluissa. Kokonaisarviointia tehdään myös yhdenvertaisuusselvityksen pohjalta.

Arviointitietoa hyödynnetään olemassa olevan suunnitelman päivittämisessä, jatkokehittämisessä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisessä vuosille 2026–2027.

Henkilöstöjaosto hyväksyi kokouksessaan 6.3.2024 henkilöstöä koskevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Edellisen suunnitelman voimassaolo päättyi vuoden 2023 loppuun.

Lisätietoja

henkilöstöjohtaja Taina Niiranen, 044 786 5301, taina.niiranen@pirha.fi