Readspeaker

Pirkanmaalla käynnistyy tutkimus syöpään sairastuneiden psykososiaalisten palveluiden hyödyntämisestä

Pirkanmaan Syöpäyhdistys käynnistää yhdessä Tays Syöpäkeskuksen ja Tampereen yliopiston kanssa tutkimuksen syöpään sairastuneiden psykososiaalisen tuen palveluiden hyödyntämisestä. Pirkanmaalla toteutettavan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ketkä ohjautuvat psykososiaalisen tuen palvelujen piiriin. Tutkimus selvittää tuen toteutumista erityisesti sairastuneiden toimintakyvyn ja sen ylläpitämisen näkökulmasta.

Uutinen

Käynnistyvä tutkimus auttaa selvittämään, ketkä sairastuneista hyödyntävät erikoissairaanhoidon ja ketkä Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen tarjoamia palveluja sekä sitä, millaisin perustein he ohjautuvat palveluiden piiriin. Samalla tutkitaan, korostuuko palveluiden käyttö tiettyjä syöpiä sairastavilla ja millaisessa tilanteessa olevia sairastuneita tarjolla olevat palvelut eivät tavoita.

– On mahdollista, että palvelut eivät tavoita esimerkiksi miehiä yhtä paljon kuin naisia tai niitä, joiden sairauden ennuste on huonompi. Asiasta ei tähän mennessä ole olemassa tutkimustietoa Suomessa, ylilääkäri Heidi Penttinen Pirkanmaan Syöpäyhdistyksestä sanoo.

Tutkimus arvioi myös saadun psykososiaalisen tuen hyödyllisyyttä ja oikea-aikaisuutta syöpään sairastuneen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn näkökulmista. Tutkimus arvioi muun muassa depressio-oireiden ja muiden tekijöiden yhteyttä syöpään sairastuneen toimintakykyyn sekä näiden muutosta psykososiaalisen tuen palveluiden myötä.

Syöpään sairastuneiden psykososiaalista tukea ja ohjausta toteutetaan sekä potilasjärjestöissä että julkisessa terveydenhuollossa. Pirkanmaalla sekä Tays Syöpäkeskus että Pirkanmaan Syöpäyhdistys tarjoavat syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen psykososiaalista tukea muun muassa keskusteluvastaanottojen muodossa.

– Tuloksia hyödynnetään jatkossa palveluiden kehittämisessä ja tarvittaessa selventämään työnjakoa. Saadun tiedon perusteella pystytään myös viestimään psykososiaalisista tukipalveluista nykyistä kattavammin ja tavoittamaan yhä useampi syöpään sairastunut, Penttinen kertoo.

Tutkimuksen myötä karttuvan tiedon avulla voidaan kehittää erikoissairaanhoidossa ja järjestöissä tarjottavien psykososiaalisten palvelujen sisältöjä. Tutkimuksen tuottama tieto on sovellettavissa myös kansallisesti muiden syöpäkeskusten ja syöpäyhdistysten käyttöön.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tays syöpäkeskuksen psykososiaalisen tuen yksikön, Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kesken. Tutkimukseen rekrytoidaan 400 osallistujaa. Osallistujien rekrytointi aloitetaan toukokuussa 2024 ja tulosten odotetaan valmistuvan vuonna 2026.

Mikä tutkimus?

  • Syöpäpotilaan psykososiaalinen tuki – käyttäjäanalyysi Tays syöpäkeskuksen ja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen psykososiaalisen tuen palveluista
  • Tutkimus toteutetaan kyselymuotoisena pitkittäistutkimuksena Tays syöpäkeskuksessa ja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä.
  • Osallistujat vastaavat kahteen lomakemuotoiseen kyselyyn neljän kuukauden välein. Kyselylomake sisältää kolmen pätevän mittarin väittämät sekä taustatietokysymykset.
  • Osallistujia 400 (200 kummastakin yksiköstä)
  • Tulokset valmistuvat 2026
  • Johtava tutkija: Eeva Harju, TtT, ylihoitaja, yliopistotutkija, kirurgian vastuualue, Tays, Pirkanmaan hyvinvointialue, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

TtT, ylihoitaja, yliopistotutkija, tutkimuksen johtava tutkija Eeva Harju, Tays, Pirkanmaan hyvinvointialue, Tampereen yliopisto p. 044 472 2650, eeva.harju@pirha.fi
LT, ylilääkäri, tutkimusryhmän jäsen Heidi Penttinen, Pirkanmaan Syöpäyhdistys, heidi.penttinen@pirsy.fi, p. 03 249 9200