Readspeaker

Heräämöstä kotiin -toiminta parantaa potilaskokemusta ja tehostaa resurssien käyttöä Taysissa

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) pehmytkirurgian leikkausosasto käynnisti huhtikuussa uuden Heräämöstä kotiin -toimintamallin, joka mahdollistaa potilaiden kotiutumisen suoraan heräämöstä. Jo ensimmäisenä kuukautena vapautui 150 vuodeosastopaikkaa ja 71 % asiakkaista suositteli toimintaa.

Uutinen
Kuvassa kolmea henkilöä katsoo kameraa kohti. Kahdella on päällään siniset Tays-logolla merkityt vaatteet. Vasemman puoleinen henkilö osoittaa valkoista laitetta.

Marjut Lahti näyttää ylpeänä langattomia uniapneamonitoreja, jotka ovat juuri saapuneet. Heräämöstä kotiin -toimintaa oli kehittämässä Marjutin lisäksi Thea Veitonmäki ja Sari-Marja Hytönen.

Heräämöstä kotiin -toimintamalli tarkoittaa hoitojaksoa, jonka päätteeksi potilas kotiutuu suoraan heräämöstä tai sen läheisyydestä ilman erillistä lääkärinkiertoa. Kotiutuminen tapahtuu toimenpidettä seuraavana aamuna tai muun erikseen sovitun seuranta-ajan jälkeen.

Uusi malli tähtää vuodeosastopaikkojen vapauttamiseen, heräämö- ja leikkaustoiminnan tehostamiseen, potilastyytyväisyyden lisäämiseen ja potilasturvallisuuden parantamiseen.

Tuloksia saatiin nopeasti

Toiminta käynnistettiin pystyyn ripeästi, kolmessa kuukaudessa. Tänä aikana tekijätiimi yhtenäisti monen erikoisalan, kuten gastrokirurgian, urologian, korva-, nenä- ja suukirurgian, neurokirurgian ja gynekologian, kirjaamiskäytännöt ja potilaan hoitoon liittyvät prosessit. Huhtikuussa toiminta käynnistyi.

Työryhmä pääsi jo kuukauden toiminnan jälkeen esittelemään huikeita tuloksia. Kehittämispäällikkö Sari-Marja Hytönen kertoo, että asiakaskokemuksia on kerätty NPS-mittarilla ja kuukauden kokemuksella 71 % vastaajista suosittelee toimintaa.

– Nopean kotiutumisen malli vapauttaa vuodeosastopaikkoja ja vähentää kiertävien lääkäreiden kuormaa. Huhtikuussa hoidettiin 150 potilasta Heräämöstä kotiin -toiminnan kautta. Nämä kaikki säästivät vuodeosaston ja tarkkailuosaston vuodepaikkoja. Nyt näillä osastoilla riittää paikkoja sinne kuuluville potilaille, hankkeen projektipäällikkönä toimiva apulaisylilääkäri Thea Veitonmäki lisää.

Onnistuneen lopputuloksen kolme tekijää

Perinteisessä vuodeosastomallissa potilaat tulivat osastolle aikaisemmin ja leikkaukset olivat avoleikkauksia. Monet asiat ovat vuosien saatossa kehittyneet. Toimenpiteet ovat muuttuneet kevyemmiksi ja anestesia sekä kivunhoito ovat parantuneet. Heräämöstä kotiin -toiminnassa käytetään Eras-mallia (Enhanced Recovery After Surgery), jossa potilasta kannustetaan liikkumaan mahdollisimman pian leikkauksen jälkeen. Tutkimusten mukaan tämä parantaa toipumista, vähentää komplikaatioita ja nopeuttaa kotiutumista.

Heräämöstä kotiin -toiminta on tuonut merkittäviä parannuksia Taysin pehmytkirurgian leikkausosaston potilaiden hoitopolkuun, vähentänyt vuodeosastojen kuormitusta ja parantanut sekä potilastyytyväisyyttä että -turvallisuutta. Kolme tekijää, motivoitunut ja sitoutunut tiimi, henkilökunnan innostus sekä johdon tuki ovat olleet avaintekijöitä toiminnan onnistumisessa. 

– Tässä on ollut mahtava ja innostunut työryhmä tätä suunnittelemassa ja aktiivisena mukana. Toimintamallin kehittäminen on tarjonnut todella mielenkiintoista työtä ja ammatillista oppimista. He ovat päässeet luomaan uutta käytäntöä alusta asti, kuvailee hankkeen projektisuunnittelija Marjut Lahti henkilökunnan kokemuksia.

Toiminnan onnistumiselle on ollut tärkeää myös johdon tuki ja tahtotila. Tulevaisuudessa tavoitteena on tehdä Heräämöstä kotiin -toiminnasta pysyvä osa sairaalan toimintaa. 

– Tilat on remontoitu ja hyviä kokemuksia saatu. Tämä on nykyaikaista toimintaa ja olemme valmiita viemään sitä eteenpäin, Marjut Lahti ja Thea Veitonmäki vakuuttavat ja lisäävät, että syksyllä toimintaan liitetään myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien kirurgia.

Tämä uutinen on jatkoa helmikuun uutiselle: Heräämöstä kotiin -toiminta käynnistyy Taysin pehmytkirurgian leikkausosastolla huhtikuussa.

Heräämöstä kotiin -toimintaa pilotoidaan Pirkanmaan hyvinvointialueella HOPPU-hankkeessa. Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) Pirkanmaan HOPPU-hanke on rahoitettu Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. 

Euroopan unionin lippu. Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU.