Readspeaker

Erikoissairaanhoidon palveluseteli käyttöön Pirkanmaan hyvinvointialueella

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi 11.3.2024 palvelusetelin käytön erikoissairaanhoidon palveluihin 1.4.2024 alkaen. Sairaalapalvelujen erikoissairaanhoidossa voidaan harkitusti käyttää palveluseteliä polikliinissä ja päiväkirurgissa toimenpiteissä täydentämään hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa. Palvelusetelillä tuetaan omaa palvelutuotantoa erityisesti vatsaelinsairauksien ja vatsaelinkirurgian potilaiden osalta.

Uutinen

Palvelusetelin sääntökirjaan on tehty tarkennuksia muun muassa palvelusetelin arvoon, palveluiden sallittuun hinnoitteluun ja laskutukseen, palvelupalautteen toimittamiseen sekä ilmoittautumis- ja hakeutumisprosessiin. Lisäksi sääntökirjan yleisessä osiossa on tehty muutoksia muun muassa tietosuojaliitettä ja asiakastietolakia koskeviin kohtiin sekä tarkennuksia tietojärjestelmiin ja laskutukseen liittyviin teksteihin. Jatkossa palveluntuottajan tulee kuulua Vastuu Groupin Luotettava kumppani -palveluun, jolloin tilaajavastuulain edellyttämät tarkistukset automatisoituvat sekä rekisteröityä palvelutietovarantoon (PTV).  

Palvelusetelin arvo määritellään niin, että jokaisessa palvelusisällössä edullisimman hinnan ilmoittaneen palveluntuottajan asiakkaalta perimä omavastuuosuus on sama, minkä asiakas maksaisi vastaavasta Pirkanmaan hyvinvointialueen omana tuotantona antamasta palvelusta (vuonna 2024 yli 18-vuotiaiden poliklinikkamaksu on 46,00 euroa ja päiväkirurgiamaksu 150,80 euroa).  

Asiakkaan maksama omavastuuosuus on palvelusetelituottajan ilmoittaman hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. 

Palveluntuottajien ilmoittautuminen 25.3. - 12.4.2024  

Ilmoittautuminen erikoissairaanhoidon palvelusetelituottajaksi on avoinna 25.3. - 12.4.2024. Lähetä ilmoittautumisesi sähköpostitse osoitteeseen erikoissairaanhoito.palveluseteli@pirha.fi. Ilmoita samalla kiinteät hinnat niille palvelusetelin sääntökirjan hintaliitteessä mainituille palvelusisällöille, joita haluat tuottaa. Niiden pohjalta hyvinvointialueella lasketaan palvelusetelin palvelusisältöjen arvot. Hinnat ovat sitovia ja voimassa kaksi vuotta. Uusia tuottajia ei hyväksytä hinnastojen voimassaoloaikana (2 vuotta).   

Ilmoittautumisen jälkeen sinun tulee hakeutua palvelusetelituottajaksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmässä (PSOP - parastapalvelua.fi) ja pitäytyä ilmoittamissasi hinnoissa.  

Erikoissairaanhoidon palvelusetelin sääntökirjan ja tarkemmat ohjeet palveluntuottajaksi ilmoittautumiseen löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta: Palvelusetelit palveluntuottajille  

Ilmoittautumiseen liittyvät palveluntuottajien kysymykset pyydetään lähettämään 7.4.2024 kello 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen erikoissairaanhoito.palveluseteli@pirha.fi. Palveluntuottajien kysymyksiin vastataan kootusti 9.4.2024.