Readspeaker

Biopankkitutkimus: Arvokas kaksosaineisto tuntee tutkittavat lähes 50 vuoden ajalta

Tampereen Biopankki on mukana THL Biopankin koordinoimassa tutkimuksessa, johon kutsutaan satoja kaksostutkimukseen aiemmin osallistuneita henkilöitä. Nyt tavoitteena on löytää keinoja Alzheimerin taudin varhaiseen havaitsemiseen.

Artikkeli

Tampereen Biopankin tutkimushoitajalla Henna Palinilla on edessään mielenkiintoiset työkuukaudet arvokkaan tutkimusaineiston keräämiseksi. Tavoitteena on noin sata kohtaamista 40−50-luvuilla syntyneiden kaksosten kanssa, jotka ovat vuodesta 1975 lähtien osallistuneet erilaisiin kansantauteihin liittyviin seurantatutkimuksiin.

Keväällä alkaneessa TWINGEN-tutkimuksessa selvitetään biologisten merkkiaineiden sekä elämäntapojen, unen ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä kognitioon ja riskiin sairastua muistisairauksiin.

Tavoitteena on löytää keinoja muun muassa Alzheimerin taudin varhaiseen havaitsemiseen. Se olisi tärkeää, jotta sairauden aivoihin aiheuttamien peruuttamattomien vaurioiden muodostumista voitaisiin tulevaisuudessa hidastaa tai jopa ennaltaehkäistä.

Takaisinkutsututkimuksessa kerätään kattava tietoaineisto henkilöistä, joilla ei vielä ole diagnosoitua muistisairautta tai muuta muistiin olennaisesti vaikuttavaa diagnoosia, mutta jotka ikänsä puolesta ovat kohonneessa riskissä sairastua muistisairauksiin.

Lisäksi tutkimuksen tuloksia tallennetaan THL Biopankkiin, josta niitä voidaan luovuttaa edelleen muihin biopankkitutkimuksiin.

− Kaksosaineisto on maailmanlaajuisesti erittäin merkittävä jo nyt. Tämän osion jälkeen tutkijoiden käytössä on tutkittavista lähes viidenkymmenen vuoden ainutlaatuinen seuranta-aineisto, Palin sanoo.  

Tutkimushoitaja kulkee tutkittavien rinnalla

Tutkimusta koordinoi THL Biopankki ja se toteutetaan Helsingin yliopiston kaksostutkimuksen, FinnGen-tutkimuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä.

Tutkimukseen osallistujien muistia ja muita tiedonkäsittelytaitoja kartoitetaan sekä puhelimessa että tietokoneella toteutettavilla tehtävillä. Näin kerättyä tietoa kognitiivisista toiminnoista verrataan henkilökohtaisella käynnillä tehtyihin neuropsykologisiin testeihin, jotka tehdään osalle tutkimukseen osallistuvista. Lisäksi tutkittavilta otetaan verinäyte sekä tarjotaan mahdollisuutta seurata fyysistä aktiivisuutta ja unen laatua aktivisuusmittarilla.

Palinin tehtävä tutkimushoitajana on kontaktoida tutkittavat, innostaa heidät mukaan, varmistaa tutkimuskelpoisuus, tehdä muistitestit sekä terveyteen ja elintapoihin liittyvät kyselyt ja ottaa näytteet. Tämän jälkeen näytteiden käsittelystä huolehtivat biopankin laboratoriohoitajat Minttu Virolainen ja Anna-Kaisa Pohjonen.

Kokonaisuus on Tampereen Biopankin uusi palvelu, jossa tutkimushoitajan työtä tarjotaan ulkopuolisille tahoille ostopalveluna. Koko Suomesta tavoitteena on löytää useita satoja tutkittavia.

− Tulee olemaan mielenkiintoisia tapaamisia, kun saan puoli vuotta kulkea tutkittavien rinnalla. Tuntuu arvokkaalta saada olla tällaisessa mukana, Palin kiittää.