Readspeaker

Aluevaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen

Pirkanmaan aluevaltuusto hyväksyi maanantaina viime vuoden tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksessa mainitut talousarviopoikkeamat ja antoi vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuosi oli 136,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Uutinen

Valtuusto merkitsi myös tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Sen mukaan hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen tavoitteet toteutuivat viime vuonna pääosin hyvin ja uudistuksen toimeenpanossa on onnistuttu. Arviointikertomuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstön työtyytyväisyyden ja perehdyttämisen kehittämiseen, sairauspoissaolojen vähentämiseen sekä psykiatriseen hoitoon pääsyyn. Psykiatrian jonotilannetta on jo saatu purettua, ja avopalveluissa on pystytty vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Henkilöstöpula vaikuttaa edelleen palveluihin pääsyyn.

Aluevaltuuston kävi keskustelua myös viime vuoden henkilöstökertomuksesta. Pirkanmaan hyvinvointialueella työskenteli viime vuoden lopussa 20 485 henkilöä. Keskustelua käytiin muun muassa sairauspoissaolojen määrästä ja syistä.

Aluevaltuusto kävi kokouksessaan laajan keskustelun myös monipalveluvaliokunnan mietinnöstä, joka koski lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämistä. Mietinnössä on esitetty useita toimenpide-ehdotuksia lasten ja nuorten kasvaviin ongelmiin. Strategisissa ehdotuksissa tuodaan esille esimerkiksi lapsiperheiden kotiavun ja iltapäivien harrastusmahdollisuuksien tarve, mielenterveys- ja päihdeongelmien ylisukupolvisuuden tunnistaminen, koulu- ja nettikiusaamisen ennaltaehkäisy, sosiaalisen median riippuvuuden tunnistaminen sekä matalan kynnyksen päihdepalvelut. Mietinnön toimenpide-ehdotuksia hyödynnetään lasten ja nuorten palvelujen kehittämistyössä.

Erkki Paloniemen tilalle aluevaltuustoon nousi Reeta Ahonen. Valtuusto valitsi tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Riina Eveliina Eskelisen. Monipalveluvaliokuntaan uudeksi varajäseneksi valittiin Terhi Ala-Keturi.