Readspeaker

Aluevaltuusto hyväksyi investointisuunnitelman ja keskusteli osavuosikatsauksesta sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2025-​2028 ja lähetti sen sosiaali-​ ja terveysministeriön,​ sisäministeriön ja valtiovaranministeriön käsiteltäväksi. Valtuustossa käytiin myös laajaa keskustelua osavuosikatsauksesta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Uutinen

Investointisuunnitelman kohteista noin puolet on suunniteltu rakennettavaksi hyvinvointialueen omaan taseeseen ja puolet on vuokrakohteita. Ministeriöille lähetettävän investointisuunnitelman rahoitus edellyttää onnistumista hyvinvointialueen talouden tasapainottamisessa.

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan hyvinvointialueen tulisi nopeuttaa ARA-tuotannon prosessia, jotta ARA-rahoitusta saataisiin enemmän Pirkanmaalle vastaamaan ikäihmisten palveluasumisen tarpeeseen sekä pitämään heidän vuokransa kohtuullisina investointiavustuksen tuella.

Aluevaltuusto kävi myös laajan keskustelun taloudesta ja palveluista osavuosikatsauksen pohjalta. Se hyväksyi lopuksi yksimielisesti toivomusponnet, jotka koskivat strategian toimeenpano-ohjelman mittareiden sopivuutta ja sähköisten palvelujen laatumittaria.

Ensimmäinen lähetekeskustelu palveluverkosta

Valtuustossa käytiin myös ensimmäistä kertaa uuden hallintosäännön mukainen lähetekeskustelu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen palveluverkosta. Suunnitelmaa pidettiin yleisesti hyvänä. Oman tuotannon osuuden lisäämistä pidettiin välttämättömänä ja oman asunnon ensisijaisuutta merkittävänä periaatteena. Suunnitelma palautettiin lähetekeskustelun jälkeen aluehallituksen käsiteltäväksi.

Nuorisovaltuuston edustajina aluevaltuustossa ovat jatkossa Elsa Nisula ja varaedustajana Eetu Hukkanen.

Monipalveluvaliokunnan mietintö lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista jätettiin yksimielisesti pöydälle seuraavaan aluevaltuustoon.