Readspeaker

Aluehallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen ja palveluverkon ensimmäiset osat toimeenpantavaksi

Pirkanmaan aluehallitus teki maanantaina merkittäviä päätöksiä, joilla on laajoja vaikutuksia pirkanmaalaisten palvelujen uudistamiseen ja kehittämiseen. Hallitus hyväksyi vastaanottotoiminnan, työikäisten sosiaalipalvelujen, vuodeosastojen ja kiirevastaanottojen palveluverkon sekä ikäihmisten palveluja koskeva ohjelman toimeenpantavaksi. Aluehallitus lisäsi palveluverkkopäätökseen joitakin tarkennuksia. Niin ikään uudistuksia tukevien yhteistoimintaneuvottelujen tulos hyväksyttiin.

Uutinen

Aluehallitus päätti maanantaina sote-asemaverkostosta esityksen mukaisesti. Suppeamman palvelun lähiasemista päätetään ensi syksyyn mennessä, kun palveluverkon kokonaisuus ja palvelukonseptit ovat selvillä. Korvaavien liikkuvien palvelujen kokeilu käynnistyy alkuvuodesta Kurussa, Luopioisissa ja Punkalaitumella. 

Asukkailta ja toimielimiltä saatu palaute on otettu huomioon muun muassa kiirevastaanottojen ja vuodeosastojen verkostossa. Mänttä-Vilppulan vuodeosaston toiminta jatkuu nykyisellään vuoden 2030 loppuun saakka. Niin ikään Oriveden ja Pirkkalan vuodeosastojen toimintaa jatketaan vuosille 2026–2027. Vuodeosastojen sairaansijojen kokonaismäärä ei tehdyllä päätöksellä vähene. 

Aluehallitus hyväksyi ponnen, jonka mukaan Valkeakosken yöpäivystyksen tilannetta seurataan tarkasti kevään aikana ennen yöpäivystyksen sulkemista kesäkuussa. Aluehallitus päätti yksimielisesti, että se seuraa puolivuosittain ikäihmisten palvelujen ohjelmaa ja tarvittaessa korjaa sitä. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, väestöennusteen kehittymisen ja väestön palvelutarpeen muutokset otetaan huomioon. Jos tulorahoitus kasvaa, ohjelma otetaan uudelleen tarkasteltavaksi. Ikäihmisten ohjelmassa seurataan myös palveluiden piiriin pääsyä ja jonotilannetta. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan myös aluevaltuustossa.

Palveluverkon tähänastinen kokonaisuus ja maanantaina hyväksytty toimitilaohjelma menevät tiedoksi aluevaltuustolle tammikuussa.

Yt-neuvottelujen tulos tammikuun talousarvioon

Aluehallitus hyväksyi maanantaina hyvinvointialueella käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen. Talouden tasapainoon edetään ensisijaisesti ostopalveluja vähentämällä ja palveluverkkoa uudistamalla, pääosin ilman irtisanomisia. Hyvinvointialueen johto aloittaa seuraavaksi päätöksen toimeenpanon, ja neuvottelutulos siirretään tammikuussa käsiteltävään uuteen talousarvioon. 

Aluehallitus käsitteli maanantaina myös investointisuunnitelman ja omavalvontaohjelman ja päätti esittää niiden hyväksymistä aluevaltuustolle 4.12. kokouksessa.