Readspeaker

Aluehallitus hyväksyi lapsiperheiden ja suun terveydenhuollon palvelujen verkoston jatkovalmisteluun ja käynnisti keskustelukierroksen avokuntoutuksen, vammaissosiaalityön ja vammaisten työ- ja päivätoiminnan palveluverkosta

Aluehallitus käsitteli maanantaina lasten, nuorten ja perheiden sekä suun terveydenhuollon palveluiden verkoston kuulemis- ja keskustelukierrokselta saatua palautetta. Aluehallitus hyväksyi näiden kokonaisuuksien palveluiden verkostoa koskevat esitykset yksityiskohtaisen palveluverkkosuunnittelun pohjaksi.

Uutinen
Oranssin värinen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sijanneissa ja lukumäärissä huomioidaan sujuva yhteistyö aikuisten ja vammaisten sekä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien palveluissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Palveluissa hyödynnetään rohkeasti digipalveluja, mutta neuvolan ja opiskeluhuollon palvelut tuotetaan lähipalveluina. Erityisosaamista edellyttäviä palveluja keskitetään nykyistä vahvemmin, jotta palvelut pystytään turvaamaan koko hyvinvointialueen asiakkaille. Lastensuojelun laitoshoidon oman palvelutuotannon osuutta lisätään. Osana muutosprosessia laaditaan seurantasuunnitelma, joka sisältää palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun mittarit.

Suun terveydenhuollon palveluissa panostetaan ennaltaehkäisyyn ja omahoidon tukemiseen digipalveluja hyödyntäen. Riittävän suurissa toimipisteissä henkilöstörakenne voidaan suunnitella sellaiseksi, että hammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat voivat keskittyä koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Oikomishoitoa keskitetään osaamiskeskuksiin ja liikkuvia palveluita, erityisesti koululaisten pop up -hammastarkastuksia ja ikäihmisten hoidon tarpeen arviointia, lisätään.

Jatkovalmistelussa tehdään aluehallituksen päätöksien pohjalta esitys lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja suun terveydenhuollon palveluverkosta Pirkanmaan hyvinvointialueella.  

Neljäs palveluverkon kokonaisuus keskusteluun

Aluehallitus lähetti vastaavasti avokuntoutuksen sekä vammaissosiaalityön ja vammaisten työ- ja päivätoiminnan palveluverkon selvityksen kuulemis- ja keskustelukierrokselle yhteistoimintaelimelle, vaikuttamistoimielimille, valiokunnille ja aluehallituksen jaostoille. Teemoista järjestetään myös asukastilaisuus Teamsissa torstaina 7.12. klo 17 alkaen. Verkkosivujen pirha.fi palautelomakkeen kautta voi myös kertoa näkemyksiään näistä kokonaisuuksista.

Kolmostien Terveyden sekä Mäntänvuoren Terveyden palveluja hyvinvointialueelle

Pihlajalinnan tytäryhtiöiden Kolmostien Terveyden ja Mäntävuoren Terveyden nykyään tuottama sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukainen perhetyö siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2024. Päätös koskee molempien yhtiöiden tuottamaa lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä. Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyvät Kolmostien Terveydestä kasvatus- ja perheneuvonta ja koulupsykologipalvelu ja Mäntävuoren Terveydestä tehostettu perhetyö. Näitä palveluja tuottava henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Osaliikkeenluovutuksesta on käyty yhteistoimintaneuvottelut syksyn aikana.

Luovutuksen ajankohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet on kirjattu henkilöstön siirtosopimukseen, jonka aluehallitus hyväksyi maanantaina.

Uuden nuorisovaltuuston nimeäminen käynnistyi

Aluehallitus päätti pyytää Pirkanmaan kuntia nimeämään edustajansa 14.1.2024 mennessä hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon toimikaudelle 2024–2025. Nuorisovaltuustoon voidaan nimetä jäseniksi ja varajäseniksi nuoria, jotka ovat kunnan nuorisovaltuuston jäsenenä vuonna 2024. Tampereen kaupunki voi esittää neljää jäsentä ja muut kunnat yhdestä kahteen jäsentä kunnan koosta riippuen. Lisäksi nuorisovaltuustoon voidaan valita kahdeksan edustajaa vapaille paikoille.