Murupolku

Readspeaker

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Muistisairausosasto, Tays Keskussairaala

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Muistisairausosastolla tutkitaan ja hoidetaan ikääntyviä potilaita, joilla on muistisairauksiin liittyviä vaikeita neuropsykiatrisia oireita, kuten sekavuus, aggressiivisuus, levottomuus ja psykoottisuus. Toiminnassa on keskeistä muistisairauspotilaiden diagnostiikka ja hoito, lääkitysten arviointi ja jatkohoidon suunnittelu yhdessä kotikunnan kanssa. Sairaalahoidon kesto on yksilöllinen. Hoitojakson alussa hoitava lääkäri ja omahoitaja yhdessä potilaan ja läheisten kanssa laativat hoito- ja tutkimussuunnitelman, jota tarkennetaan hoitoneuvotteluissa moniammatillisesti ja hoitojakson edetessä yhdessä potilaan ja yhteistyötahojen kanssa. Hoitojaksoon voi sisältyä yksilöllisesti suunniteltuja tutkimuksia kuten aivojen kuvantamistutkimuksia ja neuropsykologin tutkimus. Hoitojaksoon kuuluu myös lääkehoito. Lisäksi toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja käytösoireiden vähentämiseksi käytetään erilaisia toiminnallisia hoitomuotoja kuten musiikkia ja muistelu- ja liikuntahetkiä ryhmä- ja yksilöohjauksessa. Jatkohoitoa suunnitellaan laaja-alaisesti yhteistyössä kotikunnan kanssa. Osastohoitojakson jälkeen hoito jatkuu kotona tai perusterveydenhuollon osoittamassa hoitopaikassa, joka voi olla tehostettu palveluasuminen, yksityinen hoitokoti tai terveyskeskuksen osasto.

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Käyntiosoite

Arkkiatrinkuja 1, 33520 TAMPERE -

T-rakennus, A2, 1. krs

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Puhelinnumerot

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Toimipisteen palvelut

Aikuisten psykiatria

Käyntiosoite:

Arkkiatrinkuja 1, 33520 TAMPERE -

T-rakennus, A2, 1. krs

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Käyntiosoite

Arkkiatrinkuja 1, 33520 TAMPERE -

T-rakennus, A2, 1. krs

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Puhelinnumerot

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget