Murupolku

Readspeaker

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Kuulokeskus, Tays Keskussairaala

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Voit tulla Tays Keskussairaalaan kuulokeskukseen hoitoon, jos sinulla on todettu lääkärin vastaanotolla epäily kuuloviasta tai tasapainoelimeen liittyvä oire tai sairaus. Saat meiltä lisätutkimuksia, hoitoa ja kuntoutusta alentuneeseen kuuloon sekä huimaus- ja tasapaino-ongelmien hoitoon.

Kuulokeskukseen potilaat tulevat lähetteellä. Voit saada lähetteen terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, lastenneuvolasta tai kouluterveydenhuollosta, yksityiseltä lääkäriltä tai sairaalan poliklinikalta. Mikäli sinulla on jo kuntoutussuhde kuulokeskukseen, uutta lähetettä ei tarvita vaan voit itse ottaa yhteyttä.

Kuulokeskuksen palveluja ovat:

• Eri-ikäisten potilaiden kuulon tutkimukset ja kuulokojesovitukset

• Kuulovammaisten lasten kuntoutus

• Sisäkorvaistute- ja luuankkuroidun kuulokojeen (BAHA) kuntoutusarviot

• Eri-ikäisten sisäkorvaistutetta käyttävien potilaiden kuntoutus

• Huimaus- ja tasapaino-ongelmista kärsivien potilaiden oireenmukainen hoito ja kuntoutus

• Meniere- ja tinnituspotilaiden sekä muiden kuulo- ja tasapainoelimiin liittyvien potilasryhmien hoito ja kuntoutus

• Alaan liittyvät kuntoutustutkimukset ja työkykyselvitykset

Potilaat, jotka mahdollisesti hyötyvät kuulonparannusleikkauksesta, ohjataan korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle korvakirurgin arvioon.

Tulet ensin audiologin vastaanotolle kuulokeskuksen poliklinikalle, jossa teemme yhdessä kanssasi yksilöllisen suunnitelman hoidon tarpeesta, tarvittavat tutkimukset ja toimenpiteet. Tutkimustulosten perusteella lääkäri tekee diagnoosin ja arvioi kuulonkuntoutuksen tarpeen. Tarjoamme sinulle moniammatillisen työryhmän tuella kuntoutusta, hoidon ohjausta ja tukea tarpeesi mukaan. Hoitoosi voi osallistua kuntoutusohjaaja, puheterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Voit ottaa läheisen vastaanotolle, jos niin haluat.

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Puhelinnumerot

Tays Keskussairaalan kuulokeskuksen puhelinasiointi tapahtuu puhepostipalveluna. Kuuntele ohjeet ja toimi niiden mukaan. Me soitamme sinulle takaisin virka-aikana.

Voit myös lähettää tekstiviestin tekstiviestinumeroon (numerossa ei vastata puheluihin), mikäli käytät esimerkiksi kommunikaation tukena viittomakielistä tulkkia tai kirjoitustulkkia. Kirjoita viestiin nimesi, syntymäaikasi ja asiasi lyhyesti.

Sisäkorvaistute- ja luujohtokuntoutuksen asioissa on käytössä erillinen tekstiviestinumero.

Puhelinnumerot
03 311 66714 Asiakasneuvonta, puhepostipalvelu ma - pe klo 8 - 12 (voit jättää nauhalle viestin kuulemasi ohjeen mukaan)
03 311 65208 Kuulokojeiden huollon ajanvaraus ja neuvonta (maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 8–14, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 8–12)

Tuloksia ei löytynyt.

Tuloksia ei löytynyt.

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Käyntiosoite

Biokatu 12, 33520 TAMPERE -

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5 -rakennus, 3. kerros

Postiosoite

PL 2000, 33521 TAMPERE

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Sairaalat - Tays - hoitokeskustelu - pin-koodit - nosto

Kysy hoidostasi viestillä

Voit lähettää hoitoyksikköösi viestiä OmaTaysin hoitokeskustelun kautta. Ammattilainen vastaa sinulle kahden arkipäivän kuluessa. Kirjaudu OmaTaysiin pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja syötä hoitoyksikön pin-koodi.

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Kuulokeskus, Tays - ajankohtaista - nosto

Valitettavasti tällä hetkellä odotusajat ensikäynneille ja kuulokojesovituksiin ovat pitkiä. Pahoittelemme viivettä.

Kuulon ja tasapainoelimen sairaudet - nosto Kuulokeskuksen sivulle

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Toimipisteen palvelut

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Käyntiosoite:

Biokatu 12, 33520 TAMPERE -

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5 -rakennus, 3. kerros

Finn-Medi 5 -rakennus, 3. kerros

Sisäänkäynti Finn-Medi 5 -rakennukseen sijaitsee potilashotellia vastapäätä.

Puheterapia Taysissa

Käyntiosoite:

Biokatu 12, 33520 TAMPERE -

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5 -rakennus, 3. kerros

Kuulokeskus toimipaikkasivu lisätiedot

Kuulokeskuksen kuntoutus- ja erityistyöntekijät

Sosiaalityöntekijä

Kuulokeskuksen sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo ja tarvittaessa avustaa sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa, kuten Kelan, sosiaalihuollon tai eläkevakuutusyhtiöiden etuuksista ja palveluista.

Sosiaalityöntekijä tapaa useimpia pienten lasten vanhempia ensimmäisen kojekontrollikäynnin yhteydessä ja jatkossa tarpeen mukaan. Hän tapaa myös peruskouluaan päättäviä nuoria vanhempineen ja osallistuu tarvittaessa jatko-opintojen suunnitteluun.

Sosiaalityöntekijä on yksi kuulokeskuksen työkykytyöryhmän jäsenistä, ja hän tapaa työikäisiä tarpeen mukaan. Tarve voi liittyä siihen, että työkyky on uhattuna ja on syytä suunnitella pidempiaikaisia ratkaisuja kuten työaikajärjestelyitä tai ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä.

Ikäihmisillä ja muista syistä työelämän ulkopuolella olevilla asiakkailla on mahdollisuus hakeutua sosiaalityöntekijän vastaanotolle, jos on epävarmuutta omaan pärjäämiseen, toimeentuloon tai erilaisten palveluiden järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Psykologi

Kuulokeskuksen psykologi tapaa tarpeen mukaan kaikenikäisiä potilaita kuuloon liittyvissä asioissa.

Lasten kuulonkuntoutuksessa psykologi seuraa ja arvioi lapsen kokonaiskehitystä sekä tarjoaa neuvontaa ja keskustelutukea vanhemmille. Tarvittaessa psykologi myös tekee suosituksia tuen tai kuntoutuksen tarpeesta. Nuoria psykologi voi tavata esimerkiksi ammatinvalintaan liittyvien teemojen osalta kuulon taso ja mahdolliset muut erityisvaikeudet huomioiden.

Aikuisten kuulonkuntoutuksessa psykologilla on keskeinen rooli työkyvyn ja sisäkorvaistutekuntoutuksen harkinnassa sekä sopeutumistyöskentelyssä ja psyykkisessä tuessa. Työkyvyn osalta psykologin tukea ja arviota voidaan tarvita, jos potilaan työkyky heikkenee kuulon alentuman myötä ja esiintyy esimerkiksi kuulovian aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta, kuten uupumista tai masennusta.

Sisäkorvaistuteharkinnassa psykologi antaa potilaalle tietoa istutekuntoutuksesta sekä arvioi potilaan voimavaroja ja motivaatiota sekä muisti- ja oppimistoimintoja.

Tinnituspotilaille psykologi antaa tuen lisäksi tietoa tinnituksesta, siihen liittyvistä tekijöistä ja sen vaikutuksista sekä ohjaa hallintakeinoja tinnituksen koetun häiritsevyyden vähentämiseksi.

Puheterapeutti

Kuulokeskuksen puheterapeutti seuraa ja arvioi kuulon kuntoutuksessa olevien lasten kommunikaation, kielen ja puheen kehitystä sekä ohjaa huoltajia toimimaan arjessa lapsen kehitystä tukevilla tavoilla. Puheterapeutti arvioi myös lapsen tarvetta säännölliseen puheterapiakuntoutukseen ja auttaa sen järjestelyissä.

Aikuisen kuulon kuntoutuksessa olevan henkilön kannattaa varata aika puheterapeutille, jos:

  • olet tuore sisäkorvaistutteen käyttäjä ja äänimaailmasi on muuttunut. Tällöin puheterapeutti käy läpi kuulotilannettasi ja ohjaa kehittämään kuulemistasi omatoimisesti
  • kuulolaite ei pysty antamaan sinulle toimivaa puhekuuloa. Puheterapeutti voi kertoa sinulle puhetta tukevista tai korvaavista kommunikointikeinoista.
  • puhekykysi askarruttaa sinua.

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Käyntiosoite

Biokatu 12, 33520 TAMPERE -

Tays Keskussairaala, Finn-Medi 5 -rakennus, 3. kerros

Postiosoite

PL 2000, 33521 TAMPERE

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Sairaalat - Tays - hoitokeskustelu - pin-koodit - nosto

Kysy hoidostasi viestillä

Voit lähettää hoitoyksikköösi viestiä OmaTaysin hoitokeskustelun kautta. Ammattilainen vastaa sinulle kahden arkipäivän kuluessa. Kirjaudu OmaTaysiin pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja syötä hoitoyksikön pin-koodi.

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Kuulokeskus, Tays - ajankohtaista - nosto

Valitettavasti tällä hetkellä odotusajat ensikäynneille ja kuulokojesovituksiin ovat pitkiä. Pahoittelemme viivettä.

Kuulon ja tasapainoelimen sairaudet - nosto Kuulokeskuksen sivulle

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget