Tampereen Biopankki

Valikkonäyttö

Biopankin laskeutumissivun nostokuva

Tampereen Biopankki

Tampereen Biopankkiin kootaan näytteitä biolääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

Tampereen Biopankki

Tampereen Biopankkiin kootaan näytteitä biolääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

Tampereen Biopankki

Biopankkeihin kootaan näytteitä ja tietoja biopankkisuostumuksen antaneilta henkilöiltä biolääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Tampereen Biopankki on yliopistosairaalan yhteydessä toimiva yksikkö, jonka keräämiä näytteitä ja niihin liittyvää tietoa hyödynnetään tutkimustarkoituksiin Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimusstrategian mukaisesti.

Etsitkö näitä?

Tampereen Biopankki kerää ja säilyttää oman yhteistoiminta-alueensa potilaiden näytteitä. Näytteitä voidaan kuitenkin hyödyntää terveysalan tutkimus- ja kehitystyössä maailmanlaajuisesti. Sairaalakeräyksien lisäksi Tampereen Biopankki on tehnyt kohdennettuja suostumus- ja näytekeräyksiä muun muassa äitiysneuvoloissa sekä neurologisten ja psykiatristen sairauksien yksiköissä.

Biopankin toiminta perustuu lakiin ja biopankkien toimintaa valvoo Fimea. Tampereen Biopankki on aloittanut toimintansa syksyllä 2015.

Tampereen Biopankin omistaa Pirkanmaan hyvinvointialue. Muut perustajaorganisaatiot Tampereen yliopisto, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue ovat sopimuksellisesti mukana toiminnassa ja osallistuvat rahoitukseen. Biopankkinäytteet varastoidaan Tampereella.

Suomen biopankit muodostavat kansallisen biopankkiverkoston, jonka toiminnassa myös Tampereen Biopankki on mukana. Verkoston kautta kertyvä näyteaineisto yhdistettynä suomalaisiin rekisteritietoihin on herättänyt tutkijoiden kiinnostusta myös kansainvälisesti. Suomen julkisten biopankkien yhteistyötä koordinoi Biopankkien Osuuskunta Suomi - FINBB.

Vieraile FINBB:n verkkosivuilla.

Yhteystiedot Tampereen Biopankki

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi, ellei nimen kohdalla muuten mainita.

Biopankin toimisto 

p. 03 311 65205

biopankki@pirha.fi

Asiantuntijamme

Biopankin johtaja, biopankista vastaava henkilö Sanna Siltanen

 • 044 4722 657

Kehittämispäällikkö Kimmo Savinainen

 • 050 590 7515
 • Biopankin kehittämis- ja tutkimushankkeet, laboratoriotoiminta, yhteistyöalueet OmaHäme ja HyvaEP, viranomais- ja ministeriöyhteistyö, Biopankin laatuvastaava.

Palvelukoordinaattori Enni Makkonen

 • 044 472 9389
 • Biopankkitutkimusten koordinointi, esiselvitykset ja luovutuspyynnöt, biopankin palvelutoiminta, tieteellisen ohjausryhmän toiminnan koordinointi ja valmistelu.

Palvelukoordinaattori Leena Viiri

 • 044 473 9745
 • Biopankin tutkimusten koordinointi, esiselvitykset ja luovutuspyynnöt, biopankin palvelutoiminta, tieteellinen ohjausryhmä

Tutkimuskoordinaattori Niina Toikkanen

 • 044 472 8425
 • Biopankin tuorekudoskeräys, patologiaan liittyvät projektit, histologisten näytteiden käsittely. Kudosnäytteisiin ja syöpätutkimukseen liittyvien tutkimusten koordinointi.

Tietojärjestelmäasiantuntija Sami Niemelä

 • 044 472 9918
 • Biopankin tietojärjestelmät ja niihin liittyvä ylläpito- ja kehitystyö.

Tutkimuskoordinaattori Aino Pitkänen

 • 044 472 9971
 • Biopankin koulutukset, suostumus- ja näytekeräykset, biopankin yhdyshenkilötoiminta, biopankin viestintä.

Laboratoriohoitaja Minttu Virolainen

 • 03 311 66026, 044 472 8840
 • Biopankin laboratoriotoiminta

Laboratoriohoitaja Anna-Kaisa Pohjonen

 • 050 312 0439
 • Biopankin laboratoriotoiminta

Tutkimushoitaja Henna Palin

 • 044 472 8676
 • FinnGen-tutkimusprojekti

Tutkimussihteeri Pirjo Pääkkönen

 • 03 311 66757
 • Biopankin asiakirja- ja sopimushallinta, dokumentointi, koordinointi, hankintojen ja päätösten valmistelu.