Palvelut

Valikkonäyttö

Murupolku

Valikkonäyttö

Palvelut

Palvelut

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa Pirkanmaan asukkaiden terveys-, sosiaali- ja pelastuspalveluista. 

  • Palvelut ovat valtaosin ennallaan, vaikka niiden järjestäjä on vaihtunut kunnasta tai sairaanhoitopiiristä hyvinvointialueeksi. 
  • Myös palvelupaikat säilyvät eli palvelut löytyvät samoista paikoista kuin aiemminkin.
  • Iso osa palveluiden 03-alkuisista puhelinnumeroista on muuttunut, mutta aikaisemmat numerot toimivat huhtikuun 2023 loppuun uusien numeroiden rinnalla.
  • Sähköisen asioinnin palvelut säilyvät ennallaan. Kaikkiin sähköisiin palveluihin siirrytään yhteiseltä kirjautumissivulta.

Katso asuinkuntakohtaiset yhteystiedot palveluiden sivuilta. Osa palveluista on yhteisiä kaikille pirkanmaalaisille.

Löydät kaikki palvelumme palveluhakemistosta.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivut ovat osoitteessa pelastustoimi.fi/pirkanmaa.