logo

Asiakasmaksut

Murupolku

Tietoa eri palvelujen asiakasmaksuista

Asiakasmaksut

Asiakkailta ja potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti. Maksut ovat voimassa 1.1.2023 alkaen. Asiakasmaksuista on päättänyt aluevaltuusto 16.8.2022.

Koronan tutkimuksen ja hoidon maksullisuus

Koronan tutkimuksen ja hoidon maksullisuus

Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti ei ole enää yleisvaarallinen tartuntatauti. Koronan tutkimus ja hoito on maksullista Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.7.2023 alkaen.

Lue lisää muutoksesta: Korona ei ole enää yleisvaarallinen tauti - hoito on nyt maksullista

Asiakasmaksut

Haluatko laskut verkkopankkiisi?

Voit vastaanottaa Pirkanmaan hyvinvointialueen laskut sähköisesti ja saada laskut e-laskuna omaan verkkopankkiisi. Saat maksussa olevan laskun tiedot suoraan verkkopankkiisi, tarkistat ja vahvistat sen, jonka jälkeen maksu maksetaan tililtäsi eräpäivänä.

Toimi näin

 1. Tee omassa verkkopankissasi sopimus e-laskujen vastaanotosta, valitse laskujen lähettäjäksi Pirkanmaan hyvinvointialue.
 2. Valitse itseäsi koskevat Pirkanmaan hyvinvointialueen laskut. Valittavissa on kaksi kohtaa, joista toisella saat erikoissairaanhoidon laskut ja toisella muut.
 3. E-lasku -valtuutuksen voi tehdä myös omainen omassa verkkopankissaan toisen asiakkaan laskuista, jos hänellä on siellä käyttöoikeus asiakkaan tiliin. Tähän tarvitaan asiakkaan henkilötunnus ja asiakasnumero laskulta.

Hyvinvointialue saa pankilta tiedon annetusta valtuutuksesta, ja asiakkaan seuraava lasku lähtee valtuutuksen tallennuksen jälkeen sähköisenä. Jos sinulla on ongelmia verkkolaskusopimuksen tekemisessä, olethan yhteydessä omaan pankkiisi.

Onko sinulla kysyttävää laskustasi?

Jokaisessa lähetetyssä laskussa on mukana yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero), joista voit kysyä laskuusi liittyvistä asioista. Löydät laskustasi myös liitteen, jossa neuvotaan, miten voit tehdä oikaisuvaatimuksen ja mitä tietoja ja liitteitä siihen tarvitaan. Oikaisuvaatimus toimitetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon.

Voit tarvittaessa pyytää myös eräpäivän siirtoa tai maksusuunnitelmaa laskullesi. 

Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon maksut, laskutus.pirha@monetra.fi, puh. 040 146 9957.

Erikoissairaanhoidon maksut (Tays), potilaslaskutus@pirha.fi, puh. 03 311 664 05.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu

Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta on 51,50 euroa.

Maksu peritään silloin, jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön. Maksu voidaan periä myös silloin, kun hyvinvointialue on asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle vastaanottoajan ja asiakas on saanut tiedon tehdystä ajanvarauksesta.

Maksu peritään vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Maksu peritään myös maksuttomista palveluista.

Jos olet saanut maksun käyttämättä jätetystä palvelusta ja olet siihen tyytymätön, ole ensin yhteydessä asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löydät laskulta (sähköposti ja puhelinnumero). Voit toimittaa asiaan liittyvän vapaamuotoisen selvityksen hyvinvointialueen kirjaamoon.

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 272, 33101 Tampere

Ilmoita selvityksessä

 • nimesi
 • henkilötunnuksesi
 • yhteystietosi
 • laskun numero ja laskulla viitteemme-kentässä oleva numero
 • perustelu palvelun käyttämättä ja peruuttamatta jättämiselle

Liitä mukaan ne asiakirjat, joihin halutessasi vetoat. Selvityksen on saavuttava asiakasmaksutoimistoon viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Ole myös mahdollisimman pian puhelimitse yhteydessä Monetran talouspalveluiden asiakaspalveluun, jotta laskullesi annetaan lisää maksuaikaa asian selvittämisen ajaksi eikä lasku siirry perintään.

Monetran talouspalveluiden asiakaspalvelu
Puhelin: 040 146 9957
Sähköposti:
laskutus.pirha@monetra.fi

Maksujen oikaisu, alentaminen ja perimättä jättäminen

Maksujen oikaisu, alentaminen ja perimättä jättäminen

Voimme alentaa asiakasmaksuasi tai jättää sen perimättä, jos maksu vaarantaa sinun tai perheesi toimeentuloa tai lakisääteistä elatusvelvollisuutta. Näihin maksuihin Pirkanmaan hyvinvointialueella kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelujen maksukyvyn mukaan määrätyt maksut ja tasasuuruiset maksut. Hae alennusta tai vapautusta tiettyyn saamaasi laskuun/laskuihin tai pitkäaikaisen palvelun kuukausimaksuun.

Toimi näin

Ennen maksujesi alentamista sinun tulee olla hakenut kaikkia sinulle kuuluvia etuuksia Kelasta (ei koske toimeentulotukea).

 • Asiakasmaksun alennusta/vapautusta voi hakea vain julkisen terveydenhuollon/sosiaalihuollon (Pirha) laskuihin.
 • Jätä kirjallinen hakemus, jossa esität perusteet ja tositteet menoistasi, tuloistasi, varoistasi ja veloistasi. Liitä hakemukseen myös tiliote kaikista tileistäsi kahden kuukauden ajalta sekä viimeisin veroilmoitus erittelyosineen.
 • Jos olet hakenut täydentävää/ehkäisevää toimeentulotukea sosiaalitoimesta, liitä kertaluonteisen maksun alentamisen hakemukseen myös toimeentulotukipäätös. Kelan perustoimeentulotuen päätöstä ei tarvitse liittää.
 • Ilmoita hakemuksessa myös samassa taloudessa asuvan avio- tai avopuolison tiedot.
 • Voit palauttaa hakemuksen kirjepostitse Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon, PL 272, 33101 TAMPERE, tai salattuna sähköpostina osoitteeseen kirjaamo@pirha.fi. Salatun yhteyden saat pyytämällä sitä kirjaamosta.

Tasasuuruisen asiakasmaksun alennus/vapautus

 • Toimita liitteeksi kopiot laskuista, joihin haet alennusta tai vapautusta.
 • Hakemusta ei voi tehdä etukäteen mahdollisiin tuleviin laskuihin.
 • Hakemusta ei voi pääsääntöisesti tehdä 30 + 7 päivää vanhempiin laskuihin.
 • Jos hakijalla ei ole Kelan perustoimeentulotuen päätöstä hakukuukaudelle, laskelmaa varten vaaditaan lomakkeessa mainitut liitteet. Laskelmassa huomioidaan hakijan ja mahdollisen puolison kaikki nettotulot ja käytettävissä oleva varallisuus sekä perustoimeentulotuessa huomioitavat menot. Hakija voi vedota myös muihin menoihin, esimerkiksi ulosottovelkaan. Huomaathan toimittaa hakemuksen yhteydessä kaikki vaadittavat liitteet. Näin hakemuksen käsittelyaika ei tarpeettomasti pitkity.
 • Maksettuihin laskuihin tai laskuihin, joihin on myönnetty toimeentulotukea, ei pääsääntöisesti myönnetä alennusta/vapautusta.
 • Tasasuuruisten asiakasmaksulaskujen eräpäivät siirretään käsittelyn ajaksi.

Alennus/vapautus ei kerrytä maksukattoa.

Hae alennusta tai vapautusta tasasuuruisiin asiakasmaksuihin (mm. poliklinikkamaksu, terveyskeskuksen käyntimaksu) seuraavalla lomakkeella: 

 • Hakemus tasasuuruisen asiakasmaksun alennuksesta/vapautuksesta (pdf, 02/2023)
  • Voit palauttaa hakemuksen kirjepostitse Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon, PL 272, 33101 TAMPERE, tai salattuna sähköpostina osoitteeseen kirjaamo@pirha.fi. Salatun yhteyden saat pyytämällä sitä kirjaamosta.
  • Hakemuksen käsittelyaika on noin 3 kuukautta.

Tulosidonnaisten asiakasmaksujen alennus/vapautus

Alennusta tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin haetaan erillisellä lomakkeella. Lomakkeella tulee ilmoittaa selkeästi, mitä ajanjaksoa ja palvelua hakemus koskee. Pääsääntöisesti hakemus käsitellään sen saapumiskuukaudesta alkaen, eikä alennusta myönnetä takautuvasti.     

Huomaathan toimittaa hakemuksen yhteydessä kaikki vaadittavat liitteet. Näin hakemuksen käsittelyaika ei tarpeettomasti pitkity. Asumismenoista (mm. sähkö- ja vesi) tulee toimittaa vähintään kolmen edeltävän kuukauden laskut, jotta keskimääräinen kulu voidaan arvioida laskelmalle.

Maksuun ei pääsääntöisesti myönnetä alennusta/vapautusta, mikäli yksin asuvalle on kertynyt varallisuutta (tilin saldo, osakkeet, rahastot yms.) yli 3 400 euroa tai puolisoille yhteensä yli 6 800 euroa. Harkinnassa otetaan huomioon myös perhekoko, mikäli perheessä on alaikäisiä lapsia.

Laskujen eräpäiviä ei lähtökohtaisesti siirretä käsittelyn ajaksi. Mikäli haluat sopia maksujärjestelyistä tai siirtää laskun eräpäivää, voit olla yhteydessä Monetraan:

Monetran talouspalveluiden asiakaspalvelu
Puhelin: 040 146 9957
Sähköposti:
 laskutus.pirha@monetra.fi

Hae alennusta tai vapautusta tulosidonnaisten asiakasmaksujen (mm. säännöllisen kotihoidon maksu, ympärivuorokautisen asumisen maksu ja yhteisöllisen asumisen maksu tukipalveluineen) kuukausimaksuun seuraavalla lomakkeella: 

 • Hakemus tulosidonnaisten asiakasmaksujen alennuksesta/vapautuksesta (pdf, 07/2023)
  • Voit palauttaa hakemuksen kirjepostitse Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon, PL 272, 33101 TAMPERE, tai salattuna sähköpostina osoitteeseen kirjaamo@pirha.fi. Salatun yhteyden saat pyytämällä sitä kirjaamosta.
  • Hakemuksen käsittelyaika on noin 3 kuukautta.

Maksuttomat palvelut

Maksuttomat palvelut

Kaikille maksuttomia ovat seuraavat palvelut:

 • sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotto perusterveydenhuollossa
 • kätilön vastaanotto
 • rokotus (kansallinen rokotusohjelma tai lääkärin määräys osana sairauden hoitoa)
 • maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvat palvelut - poikkeuksena lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 22,80 euroa hoitopäivältä
 • päihteitä käyttäville, raskaana oleville annettavat neuvola- ja äitiyspoliklinikkapalvelut
 • seksuaalisen väkivallan uhrien tutkimus tai hoito, joka liittyy seksuaalisen väkivallan aiheuttamien somaattisten tai psyykkisten ongelmien hoitoon
 • psykiatrian poliklinikoiden vastaanotot

Seuraavat palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille:

 • perusterveydenhuollon lääkäripalvelut
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • kiirevastaanotto ja päivystys
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (paitsi hammastekniset kustannukset, kuten oikomislaitteen häviäminen)
 • lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti
 • sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, suuhygienistin, hammashoitajan tai terapeutin kotikäynti
 • kotisairaala
 • sarjassa annettava hoito ja kuntoutus
 • yksilö- ja ryhmäterapia

Niiltä, joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta ("rintamaveteraani"), ei peritä asiakasmaksua seuraavista palveluista:

 • hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet
 • sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkäripalvelu (myös kiirevastaanotto)
 • erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynti (myös päivystyspoliklinikka)
 • sarjassa annettavat hoidot
 • kotona annettavat terveyspalvelut (myös kotisairaanhoito) 
 • kotihoito ja kotipalvelu
 • ateriapalvelu (kotiin kuljetettavat ateriat, kohderuokailu, lounassetelit)
 • siivouspalvelu
 • pyykkipalvelu
 • turvapuhelin
 • kauppapalvelu
 • peseytymis- ja saunapalvelu
 • asiointi- ja saattajapalvelu
 • päiväkeskuspalvelu
 • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
 • jalkahoito
 • apuvälineet, kodin pienet muutostyöt omaan vakituiseen asuntoon (tukikahvat, luiskat, kynnysten poistot)
 • pihatyöt omaan vakituiseen osoitteeseen (nurmikon leikkaus, lumityöt, rännien puhdistus, puiden pilkkominen)
 • sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu
 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito
 • perhehoitajalain mukainen pitkäaikainen perhehoito (paitsi asumiseen liittyvät kustannukset mm. vuokra ammatillisessa perhekodissa)
 • osavuorokautinen perhehoito
 • sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (paitsi asumiseen liittyvät kustannukset mm. vuokra)
 • terveydenhuoltolain 24 §:n mukainen lääkinnällinen kuntoutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2023

Lue tarkemmin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista liitteenä olevasta Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksut 1.7.2023 alkaen -dokumentista (pdf).

Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksut 1.7.2023 alkaen