Asiakkaalle

Valikkonäyttö

Murupolku

Valikkonäyttö

Asiakkaalle

Asiakkaalle

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa pirkanmaalaisten terveys- ja sosiaalipalveluista ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen.

Vaikka palveluita järjestävä organisaatio muuttui, käytännön palveluihin ja asiointiin ei ole tullut vuodenvaihteessa suuria muutoksia. Muutokset näkyvät lähinnä kuntien lankanumeroiden muutoksina ja joidenkin palvelujen kriteerien ja maksujen muutoksina.

Hyvinvointialueen vastuulle ovat siirtyneet muun muassa:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Taysin sairaalat
 • Ensihoito, esim. ambulanssit
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Kouluterveydenhuolto ja koulukuraattorin ja -psykologin palvelut
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuntoutus

Asiakkaalle infotilaisuudet

Asiakkaalle-sivun Etsitkö tätä -osio

Etsitkö tätä?

Koronavirus