Asiakkaalle

Murupolku

Valikkonäyttö

Asiakkaalle

Asiakkaalle

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa pirkanmaalaisten terveys- ja sosiaalipalveluista ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on taata yhdenvertaiset palvelut kaikille pirkanmaalaisille. Lisäksi tavoitteena on hoitaa asiakasta kokonaisvaltaisesti kehittämällä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä. 

Vaikka palveluita järjestävä organisaatio muuttuu, käytännön palveluihin ja asiointiin ei tule vuodenvaihteessa suuria muutoksia. Asiakkaan näkökulmasta näitä muutoksia saattaa näkyä vasta parin vuoden päästä. Lisäksi monia asioita valmistellaan vielä ja niitä tarkennetaan loppuvuoden aikana. 

Hyvinvointialueen vastuulle siirtyviä palveluita ovat muun muassa nämä:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Taysin sairaalat
 • Ensihoito, esim. ambulanssit
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Kouluterveydenhuolto ja koulukuraattorin ja -psykologin palvelut
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuntoutus

Asiakkaalle infotilaisuudet

Tule mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueen asukasinfoihin syksyllä 2022

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää alueensa asukkaille loka-, marras- ja joulukuussa kolme infotilaisuutta, joita voi seurata verkon välityksellä. Tilaisuuksissa vastataan myös asukkaiden kysymyksiin hyvinvointialueesta ja sen palveluista.  

Asukkaille järjestetään kolme eri sisältöistä tilaisuutta, joissa voi kysyä hyvinvointialueesta, julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalveluista. Kysymyksiä voi esittää etukäteen verkkolomakkeen kautta tai kirjallisesti tilaisuuden aikana.  

Tilaisuudet viitotaan suomalaisella viittomakielellä.  

Teams Live -tilaisuuksiin ei ole mahdollisuutta osallistua paikan päällä.

Tilaisuuksien aikataulut ja teemat

Katso edellisten tilaisuuksien tallenteet

Asukastilaisuuksien tallenteet tulevat näkyviin tälle sivulle tilaisuuksien jälkeen. 

Lähetä kysymyksesi asukasinfoon

Kysymyslomake