Asiakasmaksut

Murupolku

Tietoa eri palvelujen asiakasmaksuista

Asiakasmaksut

Asiakkailta ja potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti. Maksut ovat voimassa 1.1.2023 alkaen. Asiakasmaksuista on päättänyt aluevaltuusto 16.8.2022.

Asiakasmaksut

Haluatko laskut verkkopankkiisi?

Voit vastaanottaa Pirkanmaan hyvinvointialueen laskut sähköisesti ja saada laskut e-laskuna omaan verkkopankkiisi. Saat maksussa olevan laskun tiedot suoraan verkkopankkiisi, tarkistat ja vahvistat sen, jonka jälkeen maksu maksetaan tililtäsi eräpäivänä.

Toimi näin

 1. Tee omassa verkkopankissasi sopimus e-laskujen vastaanotosta, valitse laskujen lähettäjäksi Pirkanmaan hyvinvointialue.
 2. Valitse itseäsi koskevat Pirkanmaan hyvinvointialueen laskut. Valittavissa on kaksi kohtaa, joista toisella saat erikoissairaanhoidon laskut ja toisella muut.
 3. E-lasku -valtuutuksen voi tehdä myös omainen omassa verkkopankissaan toisen asiakkaan laskuista, jos hänellä on siellä käyttöoikeus asiakkaan tiliin. Tähän tarvitaan asiakkaan henkilötunnus ja asiakasnumero laskulta.

Hyvinvointialue saa pankilta tiedon annetusta valtuutuksesta, ja asiakkaan seuraava lasku lähtee valtuutuksen tallennuksen jälkeen sähköisenä. Jos sinulla on ongelmia verkkolaskusopimuksen tekemisessä, olethan yhteydessä omaan pankkiisi.

Onko sinulla kysyttävää laskustasi?

Jokaisessa lähetetyssä laskussa on mukana yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero), joista voit kysyä laskuusi liittyvistä asioista. Löydät laskustasi myös liitteen, jossa neuvotaan, miten voit tehdä oikaisuvaatimuksen ja mitä tietoja ja liitteitä siihen tarvitaan. Oikaisuvaatimus toimitetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu

Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta on 51,50 euroa.

Maksu peritään silloin, jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön. Maksu voidaan periä myös silloin, kun hyvinvointialue on asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle vastaanottoajan ja asiakas on saanut tiedon tehdystä ajanvarauksesta.

Maksu peritään vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Maksu peritään myös maksuttomista palveluista.

Jos olet saanut maksun käyttämättä jätetystä palvelusta ja olet siihen tyytymätön, ole ensin yhteydessä asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löydät laskulta (sähköposti ja puhelinnumero). Voit toimittaa asiaan liittyvän vapaamuotoisen selvityksen hyvinvointialueen kirjaamoon.

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 272, 33101 Tampere

Ilmoita selvityksessä

 • nimesi
 • henkilötunnuksesi
 • yhteystietosi
 • laskun numero ja laskulla viitteemme-kentässä oleva numero
 • perustelu palvelun käyttämättä ja peruuttamatta jättämiselle

Liitä mukaan ne asiakirjat, joihin halutessasi vetoat. Selvityksen on saavuttava asiakasmaksutoimistoon viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Ole myös mahdollisimman pian puhelimitse yhteydessä Monetran talouspalveluiden asiakaspalveluun, jotta laskullesi annetaan lisää maksuaikaa asian selvittämisen ajaksi eikä lasku siirry perintään.

Monetran talouspalveluiden asiakaspalvelu
Puhelin: 040 146 9957
Sähköposti:
laskutus.pirha@monetra.fi

Maksujen oikaisu, alentaminen ja perimättä jättäminen

Maksujen oikaisu, alentaminen ja perimättä jättäminen

Voimme alentaa asiakasmaksuasi tai jättää sen perimättä, jos maksu vaarantaa sinun tai perheesi toimeentuloa tai lakisääteistä elatusvelvollisuutta. Näihin maksuihin Pirkanmaan hyvinvointialueella kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelujen maksukyvyn mukaan määrätyt maksut ja tasasuuruiset maksut. Hae alennusta tai poistoa tiettyyn saamaasi laskuun/laskuihin tai pitkäaikaisen palvelun kuukausimaksuun. Kuukausimaksun alennus on voimassa toistaiseksi.

Toimi näin

Ennen maksujesi alentamista sinun tulee olla hakenut kaikkia sinulle kuuluvia etuuksia Kelasta (ei koske toimeentulotukea).

 • Jätä kirjallinen hakemus, jossa esität perusteet ja tositteet menoistasi, tuloistasi, varoistasi ja veloistasi. Liitä hakemukseen myös tiliote kaikista tileistäsi kahden kuukauden ajalta sekä viimeisin verotodistus.
 • Jos olet hakenut toimeentulotukea, liitä kertaluonteisen maksun alentamisen hakemukseen myös toimeentulotukipäätös.
 • Ilmoita hakemuksessa myös samassa taloudessa asuvan avio- tai avopuolison tiedot.
 • Jos haet tasasuuruiseen asiakasmaksuun alennusta tai vapautusta, ilmoita hakemuksessa laskun/laskujen numerot, joihin haet alennusta tai vapautusta. Päätös tehdään laskun/laskujen alkuperäisen eräpäivän kuukaudelle ja on voimassa kyseisen kuukauden. Maksettuihin laskuihin tai laskuihin, joihin Kela on myöntänyt toimeentulotukea, ei pääsääntöisesti myönnetä alennusta/vapautusta.Tasasuuruisten asiakasmaksulaskujen eräpäivät siirretään käsittelyn ajaksi. Alennus/vapautus ei kerrytä maksukattoa.
 • Voit palauttaa hakemuksen kirjepostitse Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon, PL272, 33101 TAMPERE, tai salattuna sähköpostina osoitteeseen kirjaamo@pirha.fi.

Hakemus asiakasmaksun alennuksesta tai vapautuksesta (pdf, 02/2023)

Maksuttomat palvelut

Maksuttomat palvelut

Kaikille maksuttomia ovat seuraavat palvelut:

 • sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotto perusterveydenhuollossa
 • kätilön vastaanotto
 • rokotus (kansallinen rokotusohjelma tai lääkärin määräys osana sairauden hoitoa)
 • maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvat palvelut - poikkeuksena lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 22,80 euroa hoitopäivältä
 • päihteitä käyttäville, raskaana oleville annettavat neuvola- ja äitiyspoliklinikkapalvelut
 • seksuaalisen väkivallan uhrien tutkimus tai hoito, joka liittyy seksuaalisen väkivallan aiheuttamien somaattisten tai psyykkisten ongelmien hoitoon
 • psykiatrian poliklinikoiden vastaanotot

Seuraavat palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille:

 • perusterveydenhuollon lääkäripalvelut
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • kiirevastaanotto ja päivystys
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (paitsi hammastekniset kustannukset, kuten oikomislaitteen häviäminen)
 • lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti
 • sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, suuhygienistin, hammashoitajan tai terapeutin kotikäynti
 • kotisairaala
 • sarjassa annettava hoito ja kuntoutus
 • yksilö- ja ryhmäterapia

Niiltä, joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta ("rintamaveteraani"), ei peritä asiakasmaksua seuraavista palveluista:

 • hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet
 • sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkäripalvelu (myös kiirevastaanotto)
 • erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynti (myös päivystyspoliklinikka)
 • sarjassa annettavat hoidot
 • kotona annettavat terveyspalvelut (myös kotisairaanhoito) 
 • kotihoito ja kotipalvelu
 • ateriapalvelu (kotiin kuljetettavat ateriat, kohderuokailu, lounassetelit)
 • siivouspalvelu
 • pyykkipalvelu
 • turvapuhelin
 • kauppapalvelu
 • peseytymis- ja saunapalvelu
 • asiointi- ja saattajapalvelu
 • päiväkeskuspalvelu
 • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
 • jalkahoito
 • apuvälineet, kodin pienet muutostyöt omaan vakituiseen asuntoon (tukikahvat, luiskat, kynnysten poistot)
 • pihatyöt omaan vakituiseen osoitteeseen (nurmikon leikkaus, lumityöt, rännien puhdistus, puiden pilkkominen)
 • sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu
 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito
 • perhehoitajalain mukainen pitkäaikainen perhehoito (paitsi asumiseen liittyvät kustannukset mm. vuokra ammatillisessa perhekodissa)
 • osavuorokautinen perhehoito
 • sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (paitsi asumiseen liittyvät kustannukset mm. vuokra)
 • terveydenhuoltolain 24 §:n mukainen lääkinnällinen kuntoutus