Asiakasmaksut

Murupolku

Valikkonäyttö

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Pirkanmaan hyvinvointialueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Pirkanmaan hyvinvointialueella

Löydät tältä sivulta tiedot asiakasmaksuistamme, maksukatosta ja maksujen alentamisesta. Sivulla olevat maksut tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa.

 • Asiakkailta ja potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti. 
 • Asiakasmaksuista on päättänyt aluevaltuusto 16.8.2022.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu

Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta 51,50 €. 

Maksu peritään myös maksuttomista palveluista.

Maksuttomat palvelut

Kaikille maksuttomat palvelut

 • Sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotto 

 • Kätilön vastaanotto 

 • Rokotus (kansallinen rokotusohjelma tai lääkärin määräys osana sairauden hoitoa) 

 • Maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvat palvelut 

 • Päihteitä käyttäville, raskaana oleville annettavat neuvola- ja äitiyspoliklinikkapalvelut ovat maksuttomia 

 • Seksuaalisen väkivallan uhrien tutkimus tai hoito, joka liittyy seksuaalisen väkivallan aiheuttamien somaattisten tai psyykkisten ongelmien hoitoon

 • Psykiatrian poliklinikoiden vastaanotot 
   

Alle 18-vuotiaiden maksuttomat palvelut 

 • perusterveydenhuollon lääkäripalvelut 

 • Sairaalan poliklinikkamaksu 

 • kiirevastaanotto ja päivystys 

 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (pl. hammastekniset kustannukset, kuten oikomislaitteen häviäminen) 

 • Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 

 • Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, suuhygienistin, hammashoitajan tai terapeutin kotikäynti 

 • kotisairaala 

 • sarjassa annettava hoito ja kuntoutus 

 • yksilö- ja ryhmäterapia  

Rintamaveteraanien maksuttomat palvelut  

Niiltä, joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta (”rintamaveteraani”), ei peritä asiakasmaksua seuraavista palveluista:  

 • hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet 

 • sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkäripalvelu (ml. kiirevastaanotto) 

 • erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynti (ml. päivystyspoliklinikka) 

 • sarjassa annettavat hoidot 

 • kotona annettavat terveyspalvelut (ml. kotisairaanhoito)  

 • kotihoito ja kotipalvelu 

 • ateriapalvelu (kotiin kuljetettavat ateriat, kohderuokailu, lounassetelit) 

 • siivouspalvelu 

 • pyykkipalvelu 

 • turvapuhelin 

 • kauppapalvelu 

 • peseytymis-/saunapalvelu 

 • asiointi- ja saattajapalvelu 

 • päiväkeskuspalvelu 

 • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut 

 • jalkahoito 

 • apuvälineet, kodin pienet muutostyöt omaan vakituiseen asuntoon (tukikahvat, luiskat, kynnysten poistot) 

 • pihatyöt omaan vakituiseen osoitteeseen (nurmikon leikkaus, lumityöt, rännien puhdistus, puiden pilkkominen) 

 • sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu 

 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito 

 • perhehoitajalain mukainen pitkäaikainen perhehoito (pl. asumiseen liittyvät kustannukset mm. vuokra ammatillisessa perhekodissa) 

 • osavuorokautinen perhehoito 

 • sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (pl. asumiseen liittyvät kustannukset mm. vuokra) 

 • terveydenhuoltolain 24 §:n mukainen lääkinnällinen kuntoutus 

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon avohoito €/käynti 

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut 20,90 

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 41,80 

Perusterveydenhuollon kiirevastaanotto arkisin klo 8–20 20,90 

Perusterveydenhuollon kiirevastaanotto muina aikoina (arkisin 20–8, lauantaisin, sunnuntaisin, pyhäpäivisin) 28,70 

Tays päivystyspoliklinikat Acuta ja Valkeakoski - perusterveydenhuolto arkisin klo 8–20 20,90 

 • erikoissairaanhoito 41,80 
 • perusterveydenhuolto muina aikoina 41,80 

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotto maksuton 

Päiväkirurgia €/toimenpide 

Toimenpidemaksu 136,90 

Etäpalvelut

Mikäli etäpalveluna tuotetulle palvelulle ei ole erikseen hinnastossa määriteltyä maksua, etäpalveluna tuotetusta palvelusta peritään hinnaston mukainen fyysisen käynnin asiakasmaksu. Jos palvelu on hinnaston mukaan maksuton, etäpalveluna tuotettu palvelu on niin ikään asiakkaalle maksuton. Digitaaliset/sähköiset palvelut kerryttävät maksukattoa samalla tavoin kuin perinteiset käyntiin perustuvat palvelut.

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Tutkimus ja hoito €/käynti 

Suuhygienisti 10,30 

Hammaslääkäri 13,30 

Erikoishammaslääkäri 19,50 

Perusterveydenhuollon vaativuusluokka 0–2 8,50 

Perusterveydenhuollon vaativuusluokka 3–4 19,20 

Perusterveydenhuollon vaativuusluokka 5–7 38,00 

Perusterveydenhuollon vaativuusluokka 8–10 55,60 

Perusterveydenhuollon vaativuusluokka 11– 78,00

Muut €/palvelu 

Proteesin pohjaus 55,60 

Proteesin korjaus 38,00

Akryyli osa- tai kokoproteesi 186,00 

Kruunut ja sillat/hammas 186,00 

Rankaproteesi 225,70 

Hammaskuva 8,50 

Panoraamaröntgen 19,20 

Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 41,80 

Sairaala

Lyhytaikainen laitoshoito €/hoitopäivä 

Maksu hoidosta ja ylläpidosta, lähisairaalat ja Tays 49,60  

Maksu hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä ja sairaalan safe house -toiminnassa 22,80 

Maksu hoidosta ja ylläpidosta päihdevieroituksessa 22,80 

Maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80 

Maksu päivä- tai yöhoidosta 22,80 

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen asuminen €/päivä 

Kokopäivähoito 33,00

Osavuorokautinen hoito 18,00 

Kotisairaala ja kotona annettavat palvelut

Kotona annettavat palvelut €/käynti 

Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 19,20 

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, suuhygienistin, hammashoitajan tai yksilöterapeutin kotikäynti 12,20 

Kotisairaala €/käynti 

Hoitajakäynti 12,20 

Sarjassa annettavan hoidon kotikäynti 11,60 

Lääkärikäynti 19,20 

Kotisairaalan maksu on enintään 36,60 € vuorokaudessa.

Muu kuin säännöllinen kotipalvelu ja kotihoito €/käynti 

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu 6,00 €/tunti 

Tilapäisen kotihoidon hoitajakäynti 12,20 € 

Kotiututiimin hoitajakäynti 12,20 

Kotihoidon arviointijakson hoitajakäynti 12,20 

Kotikuntoutuksen käynti 12,20 

Kuntoutus ja terapiat

Terapiapalvelut €/kerta 

Yksilöterapiat 11,60 

Ryhmäterapia 4,00 

Kuntoutushoito €/hoitopäivä 

Vammaisen henkilön kuntoutushoidon maksu 17,10 

Päihdekuntoutus 17,10 

Lääkärintodistukset

Erikoissairaanhoidosta annetut todistukset 51,50 € 

Perusterveydenhuollosta annetut, hoitoon liittymättömät todistukset 51,50 € 

Ajokorttitodistus 61,80 € 

Perhehoito

Tilapäinen perhehoito €/päivä 

Kokopäivähoito 33,00 

Osavuorokautinen hoito (enintään 8 t) 18.00

Tuki- ja asumispalvelut

Kuntouttava päivätoiminta €/päivä 

Koko päivä 18,00 

Osapäivä 11,00 

Kuljetusmaksu/yhdensuuntainen matka 3,60 €

Asumispalvelut €/palvelu 

Kotiin vietävä ateriapalvelu 9,65 €/ateria

Asumispalveluiden ateriapalvelu: ateriapaketti 14,40 €/vrk

Yksittäiset ateriat asumispalvelussa:

 • aamupala 1,35 €/kpl
 • lounas 5,25 €/kpl
 • päiväkahvi 1,35 €/kpl
 • päivällinen 5,15 €/kpl
 • ltapala 1,35 €/kpl

Kauppapalvelu 7,70 

Peseytymispalvelu 8,30 

Turva-auttamispalvelu 31,50 

 • toisen käyttäjän maksu, jos taloudessa on kaksi käyttäjää 18,00 

 • hellahälytin/liesivahti 2,90 

 • GPS-pohjainen paikantava turvahälytin 20,00 

 • älykäs ovivalvontalaite 30,00 

 • turvapuhelimen asennusmaksu 21,90 

Asumispalveluiden siivouspalvelu 34,20 €/tunti

Asumispalveluiden pyykkipalvelu 10 €/kerta

Vammaispalvelut

Lyhytaikainen hoito tai asumispalvelu sisältää ateriat, ylläpidon ja asumisen. Asumiseen liittyvästä palvelusta ei peritä
maksua.

Ateriamaksun tiedot löydät ylempää asumipalvelujen alta.

Pitkäaikainen yhteisöllinen asuminen (palveluasuminen) ja ympärivuorokautinen palveluasuminen 40 €/kuukausi

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on aikuisten Nyssen kertalipun hinta.

 • Vyöhyke 2 2,70 €
 • Vyöhyke 3 4,50 €
 • Vyöhyke 4 6,30 €
 • Vyöhyke 5 8,10 €
 • Vyöhyke 6 9,90 €

Nysse vyöhykealueen ulkopuolella asiakasmaksut perustuvat kilometrivyöhykkeisiin. Asiakasmaksut alkavat joukkoliikenteen kertalipun hintaa vastaavasta maksusta ja nousevat kilometrimäärän kasvaessa.

Lastensuojelu

Lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto on maksutonta lukuun ottamatta laitoshuoltoa.

Sen sijaan maksua voidaan periä lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista. Maksua määriteltäessä huomioidaan asianomaisten toimeentulon edellytykset ja
huollolliset näkökohdat.

Lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu  enintään 1860,20 €/kk.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Matkoista peritään asiakasmaksu peritään vammaispalvelujen kuljetusmaksun mukaisesti. Katso tiedot ylempää.

Muut

Sarjassa annettavat hoito tai kuntoutus 11,60 €/kerta 

Omaishoidon tuen lakisääteistä vapaasta perittävä maksu 11,60 €/vrk 

Maksukatto ja maksujen alentaminen

Maksukatto ja maksujen alentaminen

Asiakasmaksujen enimmäismäärä eli maksukatto on 692 euroa kalenterivuodessa. Maksukaton ylittämisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään alennettu hinta. 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä peritään 22,8 euron hoitopäivämaksu lyhytaikaisesta laitoshoidosta maksukaton ylittämisen jälkeenkin.  

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.  

Maksukattoon kuuluvat palvelut

Maksukattoon lasketaan mukaan maksut seuraavista palveluista: 

 • terveyskeskuksen avosairaanhoito 

 • poliklinikan antama tutkimus ja hoito 

 • päiväkirurgiset toimenpiteet  

 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta 

 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet 

 • terveydenhuollon ammattihenkilön antama fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävä hoito 

 • sarjassa annettava hoito 

 • päivä- ja yöhoito 

 • tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito  

 • lyhytaikainen laitoshoito  

 • terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle. 

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut. 

Maksujen oikaisu, alentaminen ja perimättä jättäminen

Voimme alentaa asiakasmaksuasi tai jättää sen perimättä, jos maksu vaarantaa sinun tai perheesi toimeentuloa tai lakisääteistä elatusvelvollisuutta. Näihin maksuihin Pirkanmaan hyvinvointialueella kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelujen maksukyvyn mukaan määrätyt maksut ja tasasuuruiset maksut.  

Myös palvelun järjestäjä voi päättää, että muitakin maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä. 

Toimi näin

Ennen maksujesi alentamista sinun tulee olla hakenut kaikkia sinulle kuuluvia etuuksia Kelasta.  

Sen jälkeen voit jättää kirjallisen hakemuksen, jossa esität perusteet ja tositteet menoistasi, tuloistasi, varoistasi ja veloistasi. Liitä hakemukseen myös tiliote kaikista tileistäsi kahden kuukauden ajalta sekä viimeisin verotodistus.  

Liitä kertaluonteisen maksun alentamisen hakemukseen myös toimeentulotukipäätös.  

Ilmoita hakemuksessa myös samassa taloudessa asuvan avio- tai avopuolison tiedot. 

Lisäämme linkin oikaisu- ja alennusvaatimuslomakkeeseen myöhemmin tämän vuoden aikana.