Murupolku

Readspeaker

Rekisteritutkimukset Pirkanmaan hyvinvointialueella

Rekisteritutkimukset Pirkanmaan hyvinvointialueella

Rekisteritutkimukset Pirkanmaan hyvinvointialueella

Tältä sivulta löydät tietoja rekisteritutkimuksista, joissa rekisterinpitäjänä on Pirkanmaan hyvinvointialue.

Rekisteritutkimukset vuosittain

2023

Yleistä rekisteritutkimuksista

  • Rekisteritutkimuksessa kerätään ja käsitellään vain tutkimuksen toteuttamisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja.
  • Henkilötiedot ovat ainoastaan tutkimusta suorittavien tutkijoiden tiedossa, ja he kaikki ovat salassapitovelvollisia.
  • Kaikkia tutkimuksessa kerättäviä tietoja käsitellään koodattuina. Yksilöintitiedot, esimerkiksi henkilötunnus ja nimi, poistetaan ja korvataan koodinumerolla, säilytetään erillään koodatuista tiedoista eikä niitä luovuteta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille.
  • Tutkimuksen tulokset raportoidaan pääasiallisesti ryhmätasolla. Yksittäisen tutkittavan tunnistaminen ei ole mahdollista tutkimustulosten julkaisuista tai selvityksistä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) 21 a §

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukainen yleinen etu (6 art. 1 e, 9 art. 2 i ja j).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä eli henkilöllä, jonka tietoja tutkimuksessa käsitellään, on oikeus

  • tarkastaa hänestä tutkimuksen yhteydessä kerätyt henkilötiedot
  • saada tietoa, mihin henkilötietoja on käytetty, kenelle niitä on luovutettu ja mitä tarkoitusta varten
  • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.

Voit pyytää selvitystä henkilötietojesi käsittelystä tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä rekisteritutkimuksissa vapaamuotoisesti tai lomakkeella, ja lähettää sen allekirjoitettuna lomakkeen ohjeiden mukaisesti:

Voit täyttää lomakkeet myös Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa (Omat tiedot → lomakkeet → tutkimustoiminta).

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista täältä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/679)tai muuta sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi