Readspeaker

Lastenpsykiatrian harjoitteluohjelma amanuensseille Taysissa

Lastenpsykiatrian harjoitteluohjelma amanuensseille Taysissa

Lastenpsykiatrian harjoitteluohjelma amanuensseille Taysissa 

Paikat: Taysissa on lastenpsykiatrian erikoisalalla kaksi amanuenssipaikkaa kerrallaan kesällä ja yksi joululomalla. 

Vastuuhenkilö: Vastuualuejohtaja Reija Latva 

Yhteyshenkilö: Kliininen opettaja Suvi Luomala ja hänen poissa ollessaan nimetty yhteyshenkilö Kirsi Kakko.

Käytännön ohjaajat: Harjoitusyksikössä työskentelevät lääkärit 

Tavoitteet

Seuraavien oireiden diagnostiikkaan ja hoitoon perehtyminen: 

 • Lasten mielialahäiriöt: depressio ja ahdistuneisuushäiriöt 
 • Lasten käytöshäiriöt 
 • Lasten neuropsykiatriset häiriöt: ADHD ja autismikirjon häiriöt 
 • Lasten traumaperäiset psyykkiset häiriöt 
 • Perustason palveluissa hoidettavat häiriöt ja konsultaatiotoiminta 
 • Pikkulapsipsykiatriset häiriöt 
 • Lastenpsykiatrinen kokovuorokausihoito, osastopotilaiden tutkiminen 
 • Lastenpsykiatrinen avohoitotoiminta: lapsen ja perheen polikliininen tutkiminen,  lääkekontrollikäynnin toteuttaminen, verkostoneuvottelun seuraaminen 

Mahdollisuuksien mukaan tehdä itse: 

 • Lapsen yksilötapaaminen osastolla tai avohoidossa
 • Lapsen diagnostinen haastattelu
 • Vanhemman ja lapsen tutkimuslomakkeiden analysointi

Mahdollisuuksien mukaan nähdä: 

 • Lapsen hoito- ja verkostoneuvottelu 
 • Lapsen psyykelääkehoidon aloittaminen 
 • Lapsen ja vanhemman vuorovaikutustutkimus 
 • Autistisen lapsen havainnointitutkimus 

Harjoitteluyksiköissä olla mukana lääkäreiden arjessa: mm. potilaiden tutkimista, potilasasiakirjojen sanelua, lasten havainnointia osastolla. 

Yksiköt 

Viikko-ohjelma 

Harjoittelujakson viikko-ohjelma suunnitellaan siten, että amanuenssijaksolla amanuenssi pääsee tutustumaan lastenpsykiatrian vastuualueen toimintaan mahdollisimman laajasti.