Readspeaker

Geriatrian harjoitteluohjelma amanuensseille

Geriatrian harjoitteluohjelma amanuensseille

Geriatrian harjoitteluohjelma amanuensseille 

Paikat:Geriatrian erikoisalalla on kaksi amanuenssipaikkaa kerrallaan kesällä kolmen viikon jaksoissa ja joululomalla samoin kaksi. Sijoituspaikkoina ovat Tays Hatanpään ja Hatanpään puistosairaalan vuodeosastot.

Yhteyshenkilö: yylilääkäri Olli Letonmäki

Yleiset tavoitteet 

Harjoittelun tavoitteena on tutustua lääkärin ammattiin ja harjoitella opintojen aikana saatuja valmiuksia käytännössä. Amanuenssuuri valmistaa myös lääkärin sijaisena toimimiseen opintojen myöhemmissä vaiheissa. Tavoitteina onkin

 • Harjoitella potilaiden haastattelua ja tutkimista ja saada kokemusta erilaisista statuslöydöksistä 
 • Opetella erilaisten sairauskertomusmerkintöjen ja tutkimuspyyntöjen tekemistä 
 • Oppia lääkärin tehtävät osastotyössä ja osastolla työskentelyn perusteet (päivärytmi, neste/ravitsemusohjeet, verikokeet, yhteistyö hoitajien kanssa, potilasliikenne, erityistyöntekijöiden tehtävät) 

Yksiköt 

Erityiset tavoitteet geriatrian vastuualueella 

Seuraavien sairauksien tai tilojen hoitoon perehtyminen 

 • Akuutisti sairastuneen iäkkään potilaan laaja-alainen arviointi (jäävuori/vaaka-ajattelu) 
 • Fyysisen, kognitiivisen/psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja avuntarpeen arvioinnin käytännöt 
 • Lääkityksen selvittäminen ja kokonaisarviointi, sähköisiin lääkearvion työkaluihin tutustuminen 
 • Akuutti sekavuus (delirium)
 • Muistisairas potilas sairaalassa 
 • Kaatuneen potilaan arviointi, kaatumisen riskitekijät 
 • Vajaaravitsemus ja sen riski 
 • Gerastenia (frailty) ja sarkopenia, kuntoutustarpeen tunnistaminen 
 • Yleisten sairauksien hoito: keuhkokuume, pyelonefriitti, sydämen vajaatoiminta, keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe, kaatumisvammat (kivun hoidon periaatteet), diabetes 
 • Hoidonrajaukset ja saattohoito 
 • Moniammatillinen yhteistyö ja vanhusten palveluverkosto 

Mahdollisuuksien mukaan tehdä itse 

 • valtimoverinäytteen ottaminen 
 • tipan laitto 
 • nivel- ja pehmytkudosinjektiot ohjattuna 
 • erilaiset testit: MMSE, GDS-15, NRS, ortostaattinen koe, ABI-mittaus 

Mahdollisuuksien mukaan nähdä 

 • liikkumisen ja fyysisen suorituskyvyn arviointi (fysioterapeutti tekee) 
 • kipupumpun valmistelu ja käyttö 

Amanuenssin tehtävät osastolla

 • Potilaisiin ja heidän hoitoonsa perehtyminen kierrolla, sairauskertomusteksteistä ja hoitotyön merkinnöistä 
 • Uusien potilaiden tutkiminen ja tulotekstien tekeminen 
 • Väliarvioiden (decursus) tekeminen hoitavan lääkärin kanssa kierrolla sovitulla tavalla: uudet statuslöydökset, verikokeiden kommentointi, lääkemuutokset ja muut hoitosuunnitelman muutokset 
 • Loppuarvioiden tekeminen 
 • Edellä kuvattujen tutkimusten ja toimenpiteiden tekeminen tai niissä avustaminen 

Silloin kun on vähemmän tekemistä, kannattaa haastatella ja tutkia osastolla olevia potilaita kierrolla tehtävää tutkimista tarkemmin ja toistaa statusta jo tutkituille potilaille. Kun erikseen sopii, on mahdollista olla seuraamassa fysioterapeuttia ja osastolla mahdollisesti käyviä muita erityistyöntekijöitä. 

Pidemmillä jaksoilla (4 viikkoa tai yli) amanuenssijakson lopulla tavoitteena on seuraavaa kesää ajatellen, että amanuenssilla on 2–4 ”omaa potilasta”, jotka hän tutkii ja kiertää hoitovastuussa olevan lääkärin ohjauksessa itsenäisesti. 

Viikko-ohjelma

Osaston toiminta keskittyy pääsääntöisesti kello 8.00–15.30 välille. Akuuttigeriatrian osastoilla on aamuisin moniammatillinen aamupalaveri, jonka jälkeen alkaa osastokierto. Ortogeriatrian osastolla kierto alkaa yleensä noin kello 9. 

Keskiviikkoaamuisin on vastuualueen lääkärimeeting kello 8.00/8.15–9.00. Lisäksi alkukesästä on erillisiä perehdytyskoulutuksia erillisen ohjelman mukaisesti.