Readspeaker

Akuuttilääketieteen harjoitteluohjelma amanuensseille Taysissa

Akuuttilääketieteen harjoitteluohjelma amanuensseille Taysissa

Akuuttilääketieteen harjoitteluohjelma amanuensseille Taysissa 

Paikat: Taysissa on akuuttilääketieteen erikoisalalla 2–3 amanuenssipaikkaa kerrallaan Tays Päivystys Acutassa ja yksi paikka Tays Valkeakosken päivystyksessä. Acutan paikkojen määrä riippuu siitä, onko sinne sijoitettuna muiden erikoisalojen (sisätaudit, kirurgia) amanuensseja. Suomen kielen taidon tulee olla hyvä.

Vastuu- ja yhteyshenkilö: rekrytointikoordinaattori Elisa Helava puh. 044 4729979 tai hänen estyessään toimistosihteeri Piia Pekkarinen puh 03 311 65664

Käytännön ohjaajat: harjoitteluyksiköissä työskentelevät lääkärit, vuorokohtaisesti

Tavoitteet 

Seuraavien oireiden diagnostiikkaan ja hoitoon perehtyminen: 

 • vatsakipu 
 • akuutti vatsa 
 • hengenahdistus 
 • rintakipu 
 • kuumeilu/infektio 
 • rytmihäiriö 
 • aivoverenkiertohäiriöpotilaan diagnostiikka ja hoito 
 • selkäkipu 
 • raajamurtuma 

Mahdollisuuksien mukaan tehdä itse tai osallistua: rannemurtuman repositio, haavan suturaatio, raajamurtuman kipsaus, laskimon kanylointi 

Mahdollisuuksien mukaan nähdä: elvytys, kardioversio, pleuradreenin laitto, abskessin dreneeraus, katetrointi tai cystofixin laitto. 

Viikko-ohjelma 

Acutaan sijoitetut amanuenssit ovat mukana lääkäreiden arjessa mm. tarkkailuosaston kierroilla, potilaiden tutkimisessa ja toimenpiteissä sekä tekemässä sairauskertomusmerkintöjä. 

 • Harjoittelu suoritetaan aamuvuoroissa niin, että viikkotunnit täyttyvät (38,25 h) 
  • Acutassa neljän viikon jaksolla ollaan sijoitettuna yksi viikko per hoitoryhmä (KonsA, KonsB, OperA, Aula) 
  • Tiistaisin kello 8.00–9.00 lääkärimeeting (Acutan neuvotteluhuone 00.96/K) 
  • Torstaisin kello 8.00–9.00 akuuttilääkäreiden koulutus, (Acutan neuvotteluhuone 00.96/K) 
 • Valkeakoskella työskennellään lääkärin kanssa yhdessä päivystyksessä 

Yksi tai useampi päivävuoro viikossa voidaan korvata iltavuorolla (kello 15–22), näistä sovitaan erikseen.