Readspeaker

Valikkonäyttö

Jätteet ja niiden käsittely

Jätteet ja niiden käsittely

Jätteet ja niiden käsittely

Ohje päivitetty 14.6.2022

Jokaisen terveydenhuollon yksikön tulee noudattaa jätehuollon lainsäädäntöä, kunnallisia jätehuoltomääräyksiä ja oman yksikön jätehuollon ohjeita. Jätteitä käsitellään aina varovasti suojakäsineitä käyttäen. Pirkanmaan hyvinvointialueen jäteohjeessa on jätejakeille omat lajittelu-, pakkaamis-, merkitsemis-, kuljetus- ja varastointiohjeensa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen jäteohjeessa jätteet on luokiteltu

 • yhdyskuntajätteeksi
 • terveydenhuollon erityisjätteeksi
 • vaaralliseksi jätteeksi

Yhdyskuntajätteeseen kuuluvat ne jäteluokat, jotka eivät ole vaarallista jätettä ja jotka eivät sisällä infektioriskiä. Yhdyskuntajätteeseen kuuluu myös jätejakeita, jotka tarvitsevat erityiskäsittelyä. Näiden jakeiden erityiskäsittelytarve ei perustu infektioriskiin, vaan esimerkiksi henkilötietojen salassa pitämisen turvaamiseen.

Terveydenhuollon erityisjätettä ovat viiltävät ja pistävät jätteet, tunnistettavat ja ei tunnistettavat biologiset jätteet sekä viljelymaljajätteet. Viiltävät ja pistävät jätteet lajitellaan osastoilla tehdasvalmisteisiin standardin ISO23907 vaatimukset täyttäviin särmäisjäteastioihin, jotka ovat iskunkestäviä ja valmistettu teräviä esineitä läpäisemättömästä materiaalista. Särmäisjäteastioita ei saa täyttää yli maksimirajan ja ne pitää sulkea huolellisesti ennen yksiköstä eteenpäin lähettämistä. Biologisille jätteille ja viljelymaljajätteille on erilliset käsittelyohjeensa.

Vaarallista jätettä on muun muassa tartuntavaarallinen jäte. Tartuntavaarallinen jäte on luonteeltaan yksilölle tai yhdyskunnalle vaarallista jätettä. Tällaiset taudit ovat yhteiskunnassa

 • nopeasti leviäviä,
 • helposti tarttuvia ja
 • yksilölle vaarallisia (voivat aiheuttaa yksilölle vakavan sairauden).

Tartuntavaaralliseksi jätteeksi määritellään:

 • luokan 1 geenilääkkeiden (GMO) annostelun yhteydessä muodostunut oheisjäte ja tällaista lääkettä saaneen potilaan hoidossa ja huoneen siivouksessa syntynyt jäte
 • seuraavien tartuntatautien hoidossa sekä tilojen siivouksessa syntynyt jäte:
  • SARS, lintuinfluenssa
  • isorokko
  • rutto
  • kolera
  • Venezuelan equine encephalitis -virus
  • Nipah-virus
  • Vesikauhu-virus
  • Creutzfeldt-Jakobin tautipotilaan keskushermostokudoksesta peräisin olevat jätteet,
  • Ebolavirustauti ja muut verenvuotokuumeet, ei kuitenkaan myyräkuume
  • Apinarokko sairaalahoito tarvitsevalla potilaalla.

Eritteiden kohdalla toimitaan tapauskohtaisesti eristysohjeen mukaan.

Tartuntavaarallisen jätteen käsittelyyn on erilliset ohjeensa. Tartuntavaaralliset jätteet toimitetaan syntypaikaltaan vaarallisten aineiden tiekuljetussäännösten mukaisesti pakattuina ja merkittyinä suoraan vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle.