Readspeaker

Valikkonäyttö

Toimenpiteiden puhtausluokat ja infektioriskin arviointi

Toimenpiteiden puhtausluokat ja infektioriskin arviointi

Toimenpiteiden puhtausluokkien yleinen määritelmä

 1. Puhdas: Ei infektioita, mahasuolikanavaa, virtsateitä tai hengitysteitä ei avata
 2. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektioita, mahasuolikanava, virtsatiet tai hengitystiet avataan
 3. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkausalueella
 4. Likainen: Levinnyt infektio

Erikoisalakohtaisia määritelmiä ja esimerkkejä leikkausten puhtausluokista

 1. Puhdas: Ei infektiota. Maha-, suoli-kanavaa, virtsateitä tai hengitysteitä ei avata
 • Tyräleikkaukset
 • Pernan poisto
 • Laparoskopia
 • Rintarauhasen kirurgia
 • Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen kirurgia
 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota. Mahasuolikanava, virtsatiet tai hengitystiet avataan
 • Umpilisäkkeen poisto (ei tulehtunut)
 • Elektiivinen sappileikkaus
 • Mahalaukun poisto
 • Suoliresektiot (valmisteltu suoli)
 • Munuaisen ja alempien virtsateiden leikkaukset (ei infektiota)
 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkaus-alueella
 • Umpilisäkkeen poisto (tulehtunut)
 • Sappileikkaus (akuutti kolekystiitti, kolangiitti)
 • Suoliston kirurgia (okluusiotilanne, valmistelematon suoli)
 • Urologia infektion vallitessa
 1. Likainen: Levinnyt infektio
 • Umpilisäkkeen poisto (perforoitunut)
 • Muut perforaatioperitoniitit
 • Perforoituneet absessit
 • Penetroivat vatsavammat (yli kuusi tuntia)

 1. Puhdas: Ei infektiota. Vain ihoviilto
 • Otoskleroosileikkaukset
 • 8. aivohermoon kohdistuvat leikkaukset
 • Fasiaalihermon dekompressio
 • Korvalehden plastiat
 • Puhtaiden korvalehden kasvainten leikkaukset
 • Kasvojen ihon leikkaukset, joissa limakalvoa ei avata
 • Ulkoiset sylkirauhasleikkaukset
 • Kaulanalueen leikkaukset, joissa limakalvoa ei avata
 • Mediastinoskopia
 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota, työskennellään potentiellisti bakteeri-pitoisella alueella
 • Myringoplastia
 • Kuivan kroonisen korvan kirurgia
 • Septoplastiat
 • Rinoplastiat
 • Rinfymaleikkaukset
 • Laryngomikroskopia
 • Bronkoskopia
 • Esofagoskopia
 • Antroskopia
 • Laryngo(faryng)-ektomia
 • Henkitorven avaus
 • Frontobasaalimurtuma (otsaontelo terve),
 • "Blow-out" -murtuma
 • Transsfenoidaalinen hy-pofysektomia
 • Eritettä sisältävien kaulakystien leikkaukset
 1. Kontaminoitunut: Paikallinen, rajoittunut infektio leikkausalueella
 • Nielu- ja kitarisaleikkaukset
 • Infektoituneiden nenän sivuonteloiden leikkaukset
 • Aktiivisti tulehtuneen kroonisen korvan kirurgia
 • Avoimien kasvomurtumien reponointi
 1. Likainen: Levinnyt infektio
 • Kurkkupaiseen leikkaus akuutissa vaiheessa
 • Akuutti mastoidiitti
 • Komplisoituneen kroonisen korvan kirurgia (aivoabsessi jne.)
 • Komplisoituneen sivuontelotulehduksen leikkaus
 • Kaulan syvien infektioiden ja kaula-kasvoalueen flegmonien avaus

 1. Puhdas: Ei infektiota. Toimenpiteet, joissa nenän tai korvan lokerot eivät avaudu.
 • Aneurysmat
 • Suntit
 • Tuumorit
 • Kaularanka- ja selkärankaleikkaukset
 1. Puhdas kontaminoitunut. Ei infektiota. Toimenpiteet, joissa nenän sivuontelot avattu.
 • Transfenoidaaliset hypofyysievakuaatiot
 • Uusintaleikkaukset alle yksi kuukausi
 • Myelocele
 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkausalueella
 • Avohaavat
 • Avomurtumat
 1. Likainen: Infektio leikkausalueella
 • Absessit
 • Embyeemat
 • Infektoituneet haavat

 1. Puhdas: Ei infektiota
 • Totaali artroplastia, hemiartroplastia
 • Artrotomia
 • Suljetun murtuman operatiivinen hoito
 • Luunsiirto
 • Jänneleikkaus
 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota, tuore vamma
 • Avomurtuman operatiivinen hoito (alle kuusi tuntia vammasta)
 • Ihorakkulat leikkausalueella
 • Laparo- tai torakotomia monivammapotilaalla
 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkaus-alueella
 • Laajat pehmytosaleesiot
 • Varhaiseksidoidut palovammat
 • Tuore penetroiva urogenitaali- tai vatsavamma (alle kuusi tuntia vammasta)
 • Avomurtuma(yli kuusi tuntia vammasta)
 1. Likainen: Todettu infektio leikkausalueella
 • Märkäinen haava
 • Kudosnekroosi
 • Gangreena
 • Penetroiva vatsavamma (yli 6h)
 • Infektoitunut palovamma

 1. Puhdas: Ei infektiota
 • Puhtaat käsivammat
 • Luun siirrot (ei kasvoihin)
 • Jännevammat
 • Synnynnäiset epämuodostumat
 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota, tuore vamma
 • Suun alueella suoritettavat toimenpiteet
 • Kasvojen murtumien operatiivinen hoito
 • Reimplantaatiot alle kuusi tuntia, kasvotuumorit
 • Lymphoedema
 • Arpikorjaukset
 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkaus-alueella
 • Infektoitunut haava
 • Varhaisekskidoitu palovamma
 • Kudosnekroosi
 • Reimplantaatiot yli kuusi tuntia
 • Kuiva gangreena
 1. Likainen: Levinnyt infektio
 • Myöhäisekskidoitu palovamma
 • Kostea gangreena

 1. Puhdas: Ei merkkejä infektiosta, leikkaus-alue ja iho ovat puhtaita
 • Silmän sisäiset ja ulkoiset leikkaukset, joissa ei bakteerikasvua
 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei merkkejä infektiosta, bakteeriviljely positiivinen
 • Esimerkiksi kuten edellä, mutta bakteeriviljely positiivinen
 • Puhdas kyyneltieleikkaus
 • Limakalvon siirto nenästä tai huulesta.
 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut, paikallinen infektio leikkausalueella
 • Alle kuuden tunnin ikäinen haava tai ekskoriaatio
 • Kyyneltiesondeeraus.
 1. Likainen: Infektio leikkausalueella
 • Leikkausalueella märkää tai likaa
 • Yli kuuden tunnin ikäinen haava
 • Endoftalmiitti
 • Märkäiset luomi- ja kyyneltieleikkaukset

 1. Puhdas: Ei infektiota, puhtaat suun-ulkoiset leikkaukset
 • Suun ulkoiset luuleikkaukset
 • Nivelleikkaukset
 • Ulkoiset sylkirauhasleikkaukset
 • Ekstaoraaliset ortognaattiset korjaukset
 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota. Suussa suoritettavat "puhtaat" leikkaukset
 • Suun sisäiset osteosynteesit
 • Kystaleikkaukset
 • Hampaanpoistot
 • Kasvovammat
 • Sinus max -alueen puhdas kirurgia
 • Intraosaaliplastiat
 • Iho- ja limakalvosiirteet
 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkausalueella
 • Sekvesterin poisto
 • Fistelin sulku
 • Pesäkkeellisen hampaan poisto
 • Hampaiden replantaatiot.
 • Inf. sinusoperaatiot
 • Sekundaarinen sinuksen sulku
 • Akuutin perikoroniitin operatiivinen hoito.
 • Kasvojen kontaminoituneet avomurtumat.
 1. Likainen: Levinnyt infektio
 • Abskessin avaus ja sen aiheuttaneen hampaan poisto
 • Kasvojen ja kaulan alueen abskessit

 1. Puhdas: Ei infektiota, hengitysteitä ei avata
 • Elektiivinen sydän- ja verisuonikirurgia
 • Keuhkokystat
 • Mediastinumin tuumorit
 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota, hengitystiet avataan
 • Lobektomia
 • pneumektomia
 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkausalueella
 • Keuhkoabsessit
 • Tb-kaverni
 • Trakeostomia
 • Fistelit
 1. Likainen: Levinnyt infektio
 • Infektoitunut verisuoniproteesi
 • Endocarditis lenta (veriviljelypositiivinen)
 • Empyeema
 • Perforoituneet abskessit

 1. Puhdas: Ei infektiota. Vaginaa tai suolta ei avata.
 • Puhdas laparotomia/laparoskopia ovarioon, tuubaan kohdistuvat toimenpiteet
 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota. Suoli, vagina, kohtuontelo tai virtsatiet avataan
 • Puhtaat alatieleikkaukset
 • Umpilisäkkeen poisto (ei tulehtunut)
 • Episiotomia
 • Elektiivinen sektio, jossa lapsivesi tallella
 • Aap.
 • Frakt. abraasio
 • Kohdunpoisto
 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkausalueella
 • Pyosalpinx
 • S-O:itis
 • Umpilisäkkeen poisto (tulehtunut)
 • Fistelin korjausleikkaus
 • Sektio, jossa lapsivesi mennyt
 1. Likainen: Levinnyt infektio
 • Diffuusi peritoniitti ja sepsis
 • Absessin aukaisu

Toimenpiteiden puhtausluokat ja infektioriskin arviointi

Infektioriskin arviointi

Leikkaukseen liittyvää infektioriskiä voidaan arvioida käyttämällä riski-indeksiä, jossa huomioidaan toimenpiteen puhtausluokan lisäksi myös muita infektion syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Tavallisimmin käytetään NNIS-riski-indeksiä, jossa potilaalle kertyy pisteitä infektioriskiin vaikuttavista tekijöistä. Näitä ovat ASA-luokka, puhtausluokka, leikkauksen kesto sekä leikkaustapa.

Indeksin pisteytys

ASA-luokka

 • 0 riskipistettä 1-2
 • 1 riskipiste 3-5

Toimenpiteen puhtausluokka

 • 0 riskipistettä 1-2
 • 1 riskipiste 3-4

Leikkauksen kesto

 • 0 riskipistettä alle 75 prosenttia leikkaustyypin keskimääräisestä kestosta
 • 1 riskipiste Yli 75 prosenttia leikkaustyypin keskimääräisestä kestosta

Laparoskooppisessa sappi-, maha- ja suolikirurgiassa indeksistä vähennetään 1 piste.

NNIS-indeksin pisteet voidaan laskea vasta leikkauksen jälkeen, joten indeksiä hyödynnetään enimmäkseen tilastoinnissa ja tutkimuksessa. NNIS-indeksin avulla voidaan myös vertailla eri yksiköiden infektiolukuja keskenään.