Readspeaker

Valikkonäyttö

Kosketusvarotoimet leikkausosastolla ja heräämössä

Kosketusvarotoimet leikkausosastolla ja heräämössä

Kosketusvarotoimet leikkausosastolla ja heräämössä

1. Selvitä varotoimien tarve

Kosketusvarotoimin hoidetaan esimerkiksi ripulioireiset potilaat sekä potilaat, joilla on todettu moniresistentti mikrobi, kuten MRSA, VRE, ESBL Klebsiella pneumoniae, MDRPA, MDRAKI tai CPE. Tarkemmat tiedot noudatettavasta varotoimiluokasta löydät ohjeesta Varotoimien tarve ja huonesijoitus infektiosairauksissa tai moniresistentin mikrobin kantajilla. Toimenpideilmoituksen tekijän tulee kirjata kosketusvarotoimien tarve Operan toimenpideilmoituksen Anestesia/Riskitiedot -välilehdelle, johon lisätään infektioriski- tai eristyssymboli. Varotoimien tarve kirjataan myös Operan tekstikenttään.

2. Käytä kosketusvarotoimipotilaan hoidossa suojaimia

Noudata myös kosketusvarotoimipotilasta hoitaessasi huolellisesti tavanomaiset varotoimia. Löydät tavanomaisten varotoimien ohjeet täältä.

Käytä tavanomaisten varotoimien lisäksi suojaimia fyysisessä kontaktissa potilaaseen tai hänen lähiympäristöönsä (esimerkiksi potilaan vaatteet, lakanat, valvontalaitteet), joka on kontaminoitunut potilaan mikrobeilla. Käytä suojaimia myös tilanteissa joissa on vaara roiskeista, esimerkiksi intubaation ja ekstubaation yhteydessä tai hoitaessasi yskivää potilasta.

Kiinnitä erityistä huomiota suojaimien oikeaan käyttötapaan:

 • Käytä suojakäsineitä koskiessasi potilaaseen, hänen lähiympäristöönsä tai eritteisiin. Desinfioi kädet ennen ja jälkeen suojakäsineiden pukemisen. Käytä suojakäsineitä toimenpidekohtaisesti ja riisu tai vaihda ne puhtaisiin heti käytön jälkeen. Älä koske likaisilla käsineillä ympäristöön tai puhtaisiin välineisiin.
 • Käytä kertakäyttöistä suojatakkia tai pitkähihaista esiliinaa estämään käsivarsien ja työvaatteen kontaminoitumista potilaan mikrobeilla. Pue suojatakki tai esiliina juuri ennen suojausta vaativaa lähihoitotilannetta tai työtehtävää. Riisu se välittömästi tilanteen päätyttyä, jotta et kontaminoi käytetyllä takilla ympäristöä, kuten tietokonetta, puhtaita hoitotarvikkeita tai lääkkeitä.
 • Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta normaalin käytännön lisäksi omaksi suojaksesi tilanteissa, joissa on vaara roiskeista.

3. Suunnittele työtehtävät ja varaa hoitotarvikkeet

Suunnittele työtehtävät huolellisesti etukäteen. Varaa tarvittavat välineet helposti saataville, jotta vältyt suojaimien riisumiselta kesken työtehtävän puuttuvien välineiden hakemisen vuoksi. Käytä tarvittaessa apupöytää, jolla säilytät potilaskohtaisia tarvikkeita. Käytä kertakäyttöisiä tarvikkeita, jos niitä on saatavilla.

4. Huomioi kosketusvarotoimet hoidon eri vaiheissa

Vuodeosasto

 • Valmistele potilas leikkaukseen normaalikäytännön mukaan.
 • Peitä potilaalla olevat haavat (esimerkiksi säärihaava) puhtain sidoksin ennen leikkausosastolle siirtämistä riippumatta siitä sijaitsevatko haavat leikkausalueella.
 • Huomioi mikrobikantajuus antibioottiprofylaksian valinnassa.
 • Potilaan kuljettaminen leikkausosastolle:
  • Pyyhi vuoteen laidat ja pääty desinfektioaineella
  • Työnnä vuodetta paljain desinfioiduin käsin
  • Älä käytä potilaan kuljetuksessa suojaimia, ellei potilas tarvitse siirron aikana hoitotoimia. Tällöin siirtoon osallistuu kaksi hoitajaa, joista toinen käyttää suojaimia ja hoitaa potilasta siirron aikana.

Leiko

 • Kosketusvarotoimin hoidettava potilas voi saapua leikkaukseen Leikon kautta. Tarkemmat kriteerit Leikon kautta saapuville potilasryhmille sovitaan yksikkökohtaisesti.
 • Pyyhi pukeutumistilan kosketuspinnat potilaiden välissä desinfektioaineella.
 • WC-tiloja ei tarvitse erikseen pyyhkiä potilaiden välillä.
 • Ohjaa kaikkia saapuvia potilaita noudattamaan hyvää käsihygieniaa sekä yskimishygieniaa.

Leikkaussali

 • Valmistele leikkaus normaalisti.
 • Huomioi mikrobikantajuus antibioottiprofylaksian valinnassa.
 • Kerro kosketusvarotoimien tarpeellisuudesta ja syystä tuodessasi potilas leikkaukseen.
 • Säilytä potilaan käytössä ollut vuode leikkauksen aikana erillään muista vuoteista ja merkitse se kosketusvarotoimitarralla.
 • Käytä tarvittaessa ulkopassaria leikkauksen aikana.
 • Poista eritetahrat välittömästi.
 • Käsittele näytteet normaalisti.
 • Käsittele jätteet normaalisti.
 • Toteuta heräämöhoito leikkaussalissa, mikäli kosketusvarotoimia ei ole mahdollista toteuttaa heräämössä.
 • Huolehdi tutkimus- ja hoitovälineiden sekä leikkausinstrumenttien puhdistuksesta, desinfektiosta tai steriloinnista normaaliin tapaan.
 • Vaihda anestesiakoneen letkut leikkauksen päätyttyä.
 • Kerro siivousta tilatessasi sairaalahuoltajille siitä, miksi potilasta on hoidettu kosketusvarotoimin. Saliin tehdään potilaan lähdettyä loppusiivous desinfektioaineella.

Heräämövalvonta

 • Kerro kosketusvarotoimista ja niiden syystä heräämöön hyvissä ajoin.
 • Voit siirtää potilaan heräämöön, jos siellä on mahdollisuus huolehtia kosketusvarotoimien toteutumisesta. Potilaan ympärillä on oltava riittävästi tilaa (metrin väli viereiseen sänkyyn) ja heräämössä riittävästi henkilökuntaa. Jos heräämössä on käytössä erillinen huone, hoida potilas mieluiten siellä.
 • Kiinnitä erityistä huomiota käsihygieniaan intubaatioputkea, nielutuubia, katetreja, virtsapusseja, dreenejä tai haavasidosta käsitellessäsi. Käytä käsien desinfektion lisäksi suojakäsineitä näitä kohteita koskettaessasi riippumatta siitä, hoidetaanko potilas kosketusvarotoimin vai ei.
 • Poista eritetahrat ja puhdista käytetyt välineet välittömästi.
 • Potilaan kuljettaminen vuodeosastolle:
  • Pyyhi vuoteen laidat ja pääty desinfektioaineella
  • Työnnä vuodetta paljain desinfioiduin käsin
  • Älä käytä potilaan kuljetuksessa suojaimia, ellei potilas tarvitse siirron aikana hoitotoimia. Tällöin siirtoon osallistuu kaksi hoitajaa, joista toinen käyttää suojaimia ja hoitaa potilasta siirron aikana.