Readspeaker

Valikkonäyttö

Laskimoporttineulan asettaminen - otsikko

Laskimoporttineulan asettaminen

Laskimoportin käytön aseptiikka

Laskimoportin käytön aseptiikka

Laskimoportti (tai implantoitu keskuslaskimoportti) asennetaan toistuvia suonensisäisiä syöpälääke-, antibiootti- tai muita hoitoja saaville potilaille. Laskimoportti on pieni metallipohjainen kammio, joka asennetaan leikkaussalissa paikallispuudutuksessa solisluun alapuolelle ihon alle. Laskimoportin kammiosta lähtee polyuretaanikatetri keskuslaskimoon, mikä mahdollistaa toistuvan ja pitkäkestoisenkin lääkkeiden annon. Laskimoportti ei estä magneettikuvaustutkimusta (MRI-tutkimuksia). Tässä ohjeessa käsitellään laskimoportin käytön aseptiikkaa, perehdy ja noudata laskimoportin valmistajan ohjeita käytössä.

Laskimoporttineulan asettamisessa noudatetaan huolellista aseptiikkaa

Laskimoportin neulan laitto tehdään steriilisti. Puhtain desinfioiduin käsin kerätään neulan laitossa tarvittavat välineet puhtaalle tasolle. Ihon kunto tarkistetaan aina ennen neulan laittoa sekä tunnustellaan laskimoportti ihon alta. Iho desinfioidaan laajasti pistokohdan ympäriltä alkoholipitoisella 80-prosenttisella desinfektioaineella tai 2-prosenttisella klooriheksidiinialkoholilla. Desinfektioaineen on kuivuttava hyvin iholta ennen neulan laittoa. Neulan laitossa käytetään steriilejä suojakäsineitä ja kirurgista suu-nenäsuojaa. Steriileillä suojakäsineillä valmistellaan neula käyttökuntoon ja tarvittaessa tunnustellaan pistopaikka ihon desinfektion jälkeen. Neulan paikalleen laiton jälkeen neula kiinnitetään läpinäkyvällä, steriilillä kalvolla. Läpinäkyvä sidos mahdollistaa ihon kunnon ja neulan paikallaan pysymisen seuraamisen.

Laskimoporttineulan paikallaan pysyminen ja ihon kunto tarkistetaan jokaisessa työvuorossa ja havainnot kirjataan potilaan sairauskertomukseen. Laskimoporttineula tulee vaihtaa vähintään seitsemän vuorokauden välein.

Laskimoporttineulan laittaminen on steriili toimenpide

  1. Desinfioi kädet ja pue kirurginen suu-nenäsuoja. Muista käsien desinfektio työvaiheiden välillä.
  2. Kerää desinfioiduin käsin laskimoneulan pistämiseen ja lääkkeenantoon tarvittavat välineet puhtaalle tasolle.
  3. Tarkasta ihon kunto ja tunnustele laskimoportti ihon alta.
  4. Desinfioi laskimoportin ihoalue pistoskohdan ympärillä olevalta alueelta pientoimenpiteiden aseptiikan ohjeita noudattaen. Odota ihon kuivumista, kuivumisen aikana iho desinfioituu.
  5. Avaa neulanpistoon tarvittavat välineet valmiiksi niin, että voit ottaa tarvikkeet steriilein suojakäsinein. Työparityöskentelyssä työpari toimii avustajana ja ojentaa tarvittavat välineet steriilisti.
  6. Pue steriilit suojakäsineet.
  7. Valmistele neula käyttökuntoon steriilein suojakäsinein. Noudata neulan laittamisessa valmistajan ohjeita.
  8. Kun neula on paikoillaan, aseta läpinäkyvä, steriili kalvo neulan kiinnitykseen, jotta neulan paikallaan pysymistä voi seurata ja ihon kuntoa voidaan seurata.

Laskimoportin käsittelyssä noudatetaan samaa aseptiikkaa kuin keskuslaskimokanyylin käsittelyssä.

Keskuslaskimokatetrin aseptiikka (pirha.fi)

Kirjaaminen joka vuorossa

Potilaskertomukseen kirjataan keskuslaskimoportin laitto- ja poistopäivä sekä laskimoportin laittokohta. Päivittäin kirjataan laskimoportin toiminta, ihon kunto ja sidoksiin liittyvät huomiot sekä tiedot neulasta.

Verisuonikanyylien ja katetrien kirjaaminen Uranuksen hoitotaulukkoon (intra.pirha.fi)

Neulan poisto

Neulan poistossa noudatetaan valmistajan ohjeita. Kädet desinfioidaan ja neula poistetaan tehdaspuhtain suojakäsinein. Neulan poiston jälkeen iho desinfioidaan ja pistopaikan päälle laitetaan suojasidos.