Readspeaker

Valikkonäyttö

Tuberkuloosin lääkehoito

Tuberkuloosin lääkehoito

Tuberkuloosin lääkehoito

Ohje päivitetty 18.2.2021

Tuberkuloosihoidon aloituksesta, lääkemuutoksista, seurannasta ja lopetuksesta vastaa Taysin erikoissairaanhoidon yksikkö (keuhkosairauksien tai infektiotautien poliklinikka). Tuberkuloosia hoidetaan usean lääkkeen yhdistelmällä riittävän pitkään, aina vähintään kuusi kuukautta.

Tuberkuloosin hoidossa käytettävät lääkkeet (myös hoidon tukilääkkeet ja haittavaikutusten hoidossa käytettävät lääkkeet) ovat potilaalle maksuttomia. Lääkkeet toimitetaan sairaala-apteekista (paperireseptilomake lääkemääräys avohoitoon) tai avoapteekista E-reseptillä (koskee ainoastaan potilasta, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, esimerkiksi vastaanottokeskuksessa asuvaa potilasta).

Sairaala-apteekin lääkemääräys avohoitoon

 • laita ruksi kohtaan TT-lain mukaan korvattava lääke
 • kirjaa annostusohjeen yhteyteen teksti ”tuberkuloosin hoito, asiakasmaksulain 5§:n mukainen lääkehoito”
 • valitse reseptin toimitus -kohdassa sairaala-apteekki
 • tulosta paperiresepti
 • sovi poliklinikkahoitajan/potilaan/kotihoidon kanssa kuka hakee lääkkeet sairaala-apteekista.

E-reseptillä tehty lääkemääräys

 • kirjaa annostusohje
 • laita ruksi kohtaan TT-lain mukaan korvattava lääke
 • tulosta ja anna E-reseptin potilasohje potilaalle tai lähetä se taholle, joka vastaa hoidon seurannasta (esimerkiksi vastaanottokeskus). Potilasohje sisältää reseptin tunnisteen ja tunnistenumeron. Tämä tarvitaan lääkkeen toimittamiseen apteekista.

Lääkehoidon periaatteet

Tuberkuloosipotilaiden hoito aloitetaan vähintään neljällä peruslääkkeellä (INH, RIF, PZA, EMB). Jos kyse on lääkeresistentin tuberkuloosin epäilystä, konsultoi hoidosta valtakunnallisen tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmän Taysin jäsentä.

Katso lääkkeet ja annostelu Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma (taulukko 12, sivu 54) ja TB-lääkeapuri.

Liitä lääkehoitoon B6- ja D-vitamiini:

 • B6-vitamiini ensisijaisesti Vitamin B6 Jenapharm® 20mg x 1, erityisluvallinen, saatavilla sairaala-apteekista. Toissijaisesti VITA-B6® 200 mg ½ x 1
 • D-vitamiinin aikuiselle sopiva annostus on 20µg/pv.

Tuberkuloosilääkkeet otetaan yleensä aamulla tai aamupäivällä kaikki samalla kertaa. Lääkkeet imeytyvät parhaiten tyhjästä vatsasta, joten lääkkeet olisi hyvä ottaa 30 min ennen ruokailua tai 2 tuntia ruokailun jälkeen. Lääkkeet annetaan suun kautta tabletteina aina kun se on mahdollista.

Tuberkuloosilääkitys annetaan valvotusti. Kaikki lääkkeet tulee ottaa säännöllisesti sovitun annostelun mukaan koko hoidon ajan.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

 • Tarkista mahdolliset interaktiot Terveysportin ”Lääkeinteraktiot ja -haitat”-tietokannasta.
  • Esimerkiksi rifampisiini lisää monien lääkkeiden eliminaatiota heikentäen niiden tehoa. Rifampisiinilääkityksen aikana mm. joudutaan kortikosteroidien annosta nostamaan noin kaksinkertaiseksi, hormonaalinen ehkäisymenetelmä vaihtamaan toiseen ehkäisymenetelmään ja suorat antikoagulantit tai varfariini vaihtamaan pienimolekyyliseen hepariinihoitoon. Myös isoniatsidihoidon ajaksi on turvallisinta siirtyä pienimolekyyliseen hepariinihoitoon.

Lääkkeiden haittavaikutukset

Lievät haittavaikutukset ovat yleisiä, varsinkin hoidon alkuvaiheessa.

 • Anna potilaalle tietoa haittavaikutuksista
  • ohjaa potilas tuberkuloosi.fi-sivustolle
  • tulosta potilasohje haittavaikutuksista eri kielillä. Löydät ne tuberkuloosi.fi-sivulta.
 • Katso haittavaikutusten arviointi ja hoito Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma (sivu 60) ja TB-lääkeapuri
 • Jatka lääkehoitoa ja hoida oireita oireenmukaisella lääkityksellä
 • Jos haittavaikutus jatkuu tai kyse on vaikeasta haittavaikutuksesta, ota yhteyttä puhelimitse Taysin potilaan hoidosta vastaavaan yksikköön.

Lieviä haittavaikutuksia

 • Virtsan, sylkinesteen ja kyynelnesteen muuttuminen oranssin väriseksi. Tämä johtuu rifampisiinilääkkeestä. Piilolinssit voivat myös värjäytyä, joten niitä ei saa käyttää rifampisiinihoidon aikana.
 • Ihon punoitus ja kutina auringonvalossa. Osa tuberkuloosilääkkeistä (peruslääkkeistä PZA) herkistää ihoa auringon valolle. Aurinkosuojavoiteet ja ihon suojaus vaatetuksella on tärkeää.
 • Lievä pahoinvointi ja ruokahaluttomuus. Oireet voivat lievittyä, kun potilas ottaa lääkkeet pienen välipalan kera (esim. voileipä) tai noin puoli tuntia ruokailun jälkeen tai jos mahdollista, iltaisin. Tarvittaessa annetaan oireenmukaisena lääkkeenä metoklopramidia (10 mg 30 min ennen ruokailua), max 30 mg/ vrk vain lyhytaikaiseen käyttöön (ad 5 vrk) tai ondansetronia (4 – 8mg x 1-2 / vrk). Poissulje lääkehepatiitti (alat, afos, bil) ja fertiili-ikäisellä naisella graviditeetti (raskaustesti).
 • Ripuli. Oireenmukaisena hoitona voi kokeilla loperamidia. Poissuljettava difficile-infektio.
 • Lievät ylävatsakivut. Minimoi NSAID:n käyttö. Voidaan hoitaa H2-salpaajalla tai PPI-lääkkeellä. Tutki tarvittaessa Helikobakteeri-infektion mahdollisuus.
 • Lievät nivelkivut. Näitä voidaan hoitaa parasetamolilla tai NSAID-lääkkein ja fysikaalisin hoidoin.
 • Lievä päänsärky. Tätä voidaan hoitaa parasetamolilla tai NSAID-lääkkein.
 • Unihäiriöt, masentuneisuus. Järjestä matalalla kynnyksellä psykiatrin konsultaatio lääkehoidon tarpeen arvioimiseksi.

Vakavat haittavaikutukset ovat harvinaisia, mutta näiden ilmaantuessa on haitan aiheuttanut lääke lopetettava ainakin väliaikaisesti. Potilas tarvitsee näissä tapauksissa seurantaa erikoissairaanhoidossa.

Ota yhteyttä välittömästi Taysin potilaan hoidosta vastaavaan yksikköön, jos potilaalla on seuraavia oireita

 • Oksentelu ja voimakas vatsakipu.
 • Ihon tai silmien valkuaisen värin muuttuminen keltaiseksi.
 • Kuume ja ihottuma.
 • Kovat, normaalin liikkumisen estävät nivel- tai lihaskivut.
 • Voimakas, toimintakykyä haittaava huimaus.
 • Korvien soiminen tai kuulon heikkeneminen.
 • Virtsamäärien pieneneminen, virtsan muuttuminen väriltään hyvin tummaksi.
 • Näkökyvyn heikkeneminen.
 • Kouristuskohtaus.
 • Näkö- tai kuuloharhat.
 • Itsemurha-ajatukset, voimakkaat mielialan vaihtelut.
 • Ien- tai nenäverenvuodot.