Readspeaker

Valikkonäyttö

Tartuntavaarallisen tuberkuloosipotilaan kotihoito-ohje hoitajille

Tartuntavaarallisen tuberkuloosipotilaan kotihoito-ohje hoitajille

Tartuntavaarallisen tuberkuloosipotilaan kotihoito-ohje hoitajille

Ohje päivitetty 22.3.2021

Kotihoidon edellytykset

 • Potilaan kotona ei ole alle kouluikäisiä lapsia, raskaana olevia eikä immuunipuutteisia henkilöitä
 • Kaikki omaan kotitalouteen kuuluvat ovat aikaisemmin altistuneet
 • Potilas ja hänen kanssaan asuvat ovat saaneet ohjausta (suullinen ja kirjallinen) koskien kotihoitoa, he ymmärtävät sen merkityksen ja ovat sitoutuneet noudattamaan annettuja ohjeita
 • Potilaalla ja avohoidolla on selkeät kirjalliset ohjeet seuraavista asioista:
  • kuka vastaa hoidosta
  • miten toimitaan, jos hoidossa ilmenee ongelmia
  • miten ja milloin kontrollikäynnit tapahtuvat
 • Potilas ymmärtää lääkehoidon tarkoituksen ja on sitoutunut hoitoon
 • Valvottu lääkitys on järjestetty avohoidon kanssa.
 • Potilaalla on mahdollisuus saapua kontrollikäynneille ilman julkista liikennettä
 • Valvotun hoidon toteuttaja (ja muut työntekijät) on saanut ohjauksen hengityksensuojaimen pukemisesta ja käytöstä.

Suojautuminen kotikäynnillä

 • Suojaustehon varmistamiseksi on hengityksensuojaimen pukeminen, käyttö ja riisuminen tehtävä oikein. Suojain tulee pukea kasvoille huolellisesti, sillä ohivuoto suojaimen reunoilta vaikuttaa oleellisesti suojaustehoon. 
 • On suositeltavaa, että kukin käyttäjä varmistaa suojaimen sopivuuden kasvoilleen niin sanotulla hupputestauksella, jossa varmistetaan suojaimen tiiviys. Kotihoidon henkilökunnalle tehdään hupputestaus erikseen sovittuna ajankohtana, ennen kotihoidon alkamista. Yhteyshenkilö on tuberkuloosihoitaja Merja Laitala (puhelin: 03 311 64965, sähköposti: etunimi.sukunimi@pirha.fi)
 • Hengityksensuojain on henkilökohtainen ja ensisijaisesti kertakäyttöinen. Koronapandemian aikana käytä venttiilitöntä hengityksensuojainta.
 • Pue ennen kotikäyntiä FFP2- tai FFP3-hengityksensuojain. Riisu se vasta poistuttuasi potilaan kotoa.
 • Laita käytetty suojain muovipussiin ja sulje pussi. Pussin voi laittaa sekajätteisiin normaalisti.